#NEXUS 
[see Nickrent, D. L., A. Blarer, Y.-L. Qiu, D. E. Soltis, P. S. Soltis, and M. Zanis. 2002. Molecular data place Hydnoraceae with Aristolochiaceae. Amer. J. Bot. 89 (11): 1809-1817]
[6-gene data set]
[18S 1-1691   ---- 1691 chrs]
[rbcL 1692-3089 ---- 1398 chrs]
[atpB 3090-4586 ---- 1497 chrs]
[atp1 4587-5870 ---- 1284 chrs]
[matR 5871-8060 ---- 2190 chrs]
[26S 8061-11528 ---- 3468 chrs]
BEGIN DATA;
	DIMENSIONS NTAX=39 NCHAR=11528;
	FORMAT DATATYPE=DNA MISSING=? GAP=- INTERLEAVE ;
MATRIX
[             10    20    30    40    50    60    70    80    90    100    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300    310    320    330    340    350    360    370    380    390    400    410    420    430    440    450    460    470    480    490    500    510    520    530    540    550    560    570    580    590    600    610    620    630    640    650    660    670    680    690    700    710    720    730    740    750    760    770    780    790    800    810    820    830    840    850    860    870    880    890    900    910    920    930    940    950    960    970    980    990    1000   1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080   1090   1100   1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180   1190   1200   1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300   1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400   1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500   1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600   1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690]
[             .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . ]
Amborella     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAGAAATCCCGACCTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGCCAGCGCGGGCT-TT-GCCCGATGCTTTGGTGAATCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-CAAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAACCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGCTGGGCCGA-CCGGTCC-GCCTTCACGGTGTGCACCGGCCGTCCCGTCCCTT-CACCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCACCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTCTTAGGACTCCGTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-TATCC-TCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTGTCGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGGAGGCGGTCC  [1672]
Asimina      AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACGATTTCGGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAATC-TGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGCCGACGCGGGCT-CG-ACCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGACGCGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATATAGGCCTACGACGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGCCGG-CCGGTCC-GC-CCCTGGGTGTGCACCGGCGGTCTCGTCCCTT-CTGCTGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCTTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTAAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGCGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTCCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTCGGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1673]
Aristolochia   NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGTTCAACGCGGGCT-CT-GCCCGTTGTTTTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCTCTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TCAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGA-TCGGTCC-GC-CTCGCGGTGTGCACAGGTCGACTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTT  [1672]
Asparagus     NNNNNNNNAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACATATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACAT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCC-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGCCAACGCGGGCT-CT-GCCCGGTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAAGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGG-TGGGTCGG-C-GGTCC-GC-TCTAGGGTGTGTACCGGCTGTCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCYYATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTYCTTGATTCTATGGGTGGCGGYG-ATGGCCGCCCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTYAATCCCGATAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTARCTACGCGGAGC-TGCATTTCC--GGCCGGCTTCTTAGAGGTGCTATGGCCGTTAAGRCCACGGAAGTCTGAGRCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTGCTGGKCCGCACGCGCGCTACACTGATGTAWTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGC-CCGACAGACCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCACTGCAAATGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTRCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGAGAGGGGCGGTTC  [1668]
Austrobaileya   AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACCAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-CC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTG-GGAAGGGGCGCATTTATTAGATAAAAGGCCGAT-CGG-CT-CT-GCCCGATGCTCCGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAACCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTCGGGTCGG-CCGGTCC-GC-CTTTCGGTGTGCACCGGTCGTCTTGACCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTTTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-CGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTCCTA-GCC-CTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTGTTAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGAC--GGGCGGTTC  [1668]
Brassica&Arab   AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACGAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-CT-GT--GCTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCTTTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-ATTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGATGGGTCGC-CCGGTCC-GC-GTTT-GGTGAGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGTCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAAGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-CATCCCTTCACGGCCGGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGC-GCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTCACA--CC-TTGG-TCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGATCCGGTGAAGTACTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGGTTC  [1666]
Buxus       AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-AT-GCCCGTTGCTTTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACG-CCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGTCGA-CCGGTCC-GC-CTCGCGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGACCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGTGGATGTTGCTTTTACGACTCCACTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGG-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-T-ACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGCTGTGGGCGGTTC  [1669]
Cabomba      AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAGTTCAGACCGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAATTTGTTTGATGGTACTT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAAAGCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGGCGCATTTATTAGATAAAAGGCCGATGCGGGCT-TT-GCCCGATTTATTGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTAGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATACATAACAATACCGGGCTC-TTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGGTCCGG-CCGGTCC-GC-CTCCGGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGTCGCGTTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCTTACGCTGTGCATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTTGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTTGCTCTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-TACCCTTCCACGGCCAGCTTCTTAGACGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGTCCGGGTAATCTTGGGAAACTACATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GTGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGGGGGCGGTCC  [1672]
Calycanthus    AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACGAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC--GGGCT-AT-GCCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTCTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGCTGG-CCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTA-CTGCCGGCGATTCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CG-ACCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTCTGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGC-CGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1669]
Canella      AAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACAAATTCGGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAGTCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGGCT-TT-GCCCGTTGCTCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTATGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATGTGACGA-TCGGTCC-GC-YTCTGGGTGTGCACCTTTCGCCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCAGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1672]
Ceratophyllum   AAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCK-TGAAGGGACGCATTTATTAGACAAAAGGTCGACGCGGGCC-TA-GCCTGTCGCTCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTAGCGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGCCGG-TCGGTCG-TCACTCTGTGTATGCACTGGCTGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTTCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTCTTAGGACTCCGTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGG-TGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-ACC-TTGG-TCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1673]
Chloranthus    AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-TT-GCCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG-TCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGTCGA-CCGGTCC-GC-YTCTGGGTGTGCACCGGCCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-T-ACCCTCCACGGCCA-CTTCTTAGAGGGACTGTGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGRAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGAGACGTGGGCGGTTC  [1669]
Cinnamomum    AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGATCTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-CT-GCCCGTCGCTCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCCTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATAGGGGCCTACTGTGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG-TTGTAGTTGGACCTTGGGATGGGCCGG-C-GTTCC-GC-TTCTGGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATTCGTGCCTTGCCTAAACTGGCCGGGC-CGCACCACCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTCTTAGGACACCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGATCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTTGAAATTACATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAATC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTCC  [1670]
Dicentra     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAATC-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCC-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC--------T--GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCGTGTTCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGT-CCGGTCC-GC-CCCC-GGTGTGCACCGGCCGTCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCCGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAA-TGACGGAAGGGCACCACCAGGAG---AGCCTGC-GCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGG-CAACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCC--G-AAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGGGCGGTTC  [1654]
Drimys      AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGGCT-TTTGCCCGTTGCTCTGATGAATCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGAACGA-TCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCATCGGTTGCCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTTGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TCACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGTGGTTC  [1673]
Euptelea     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC--------T--GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGA-------GCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-ATCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGTCGA-CCGGTCC-GC-CCCTGGGTGTGCACCGGTC-TCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTT-ATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGAAGCCTGC-GCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-------GAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCAC-----CTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGAC-----CGGG-AATCTT-GAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTC----TGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGC-GCGACGTGGGCGGTTC  [1628]
Galbulmima    NNNGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTCTC-GGAAGGGATGCATTTATTAGATTAAAGGTCGACGCGGGCT-TC-GCCCGCCCCCTTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCATGGCCCTTGTGCTTGCGATGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGCCGG-CCGGTCC-GC-CGCTCGGTGTGCATCGGTCGTCTTGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATT-CGTTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCAGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGG-TTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACYTCAGCCTGCTAAATAGCTATGTGGAGG-CGACCYTCCATCGCCAGCTTCTTAGAGGGACTGTGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTGGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1670]
Hedyosmum     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-TT-GCCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGA-CCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCACCGGTTGTCTCGTCCCTT-TTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAGTTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-T-ACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTGTGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGAGACGTGGGCGGTTC  [1671]
Hydnora      AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAATTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GT-TGTTCGGATAACTGTAGTAATTCTACAGCTAATACGTGCTCCAAGCCCCGACTTTT-TGAAGGGATGYATTTATTAGATTAAAGGTCAATGCAAGCT-CT-GCTTGTTGGTTTGATGATTCAT-ATAACTTTACGAATCGCATAGCTGTAGCGCTGGCGATGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCTTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTC-TTGGAGTCTGGTAATTG-AATGAGAACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTAGGGGTGGGTCAA-TTTGTCT-GC-CTTATGGTGTGCACAAGTTGACACACCCCTT-CTACCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTTCCTCCGGTGATGTTACTTTGAGGAAACTAGA-TGCTTAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACAGGAGAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTACGAGAAATCAAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCCAGGCTGAAACTTAAAGGAACTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAACTAGCTACGTGGAGG--GCTCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCATTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATCCAAAGAGTGTGTT-GCCATTGG-CTGACAAGCTTGGGAAATCTTTCTAAATT-CATCGTGATTGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAATT-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTTGGATTGCAACGACACAGGTGGCTT  [1669]
Lactoris     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTATTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGG-T-TC-GCCCGTTGCTCTGTTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCTTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTCCTTAGAGTCCGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATGGGTTCA-TCGGTCT-GG-CTTTTGCTGTGTATCGGTTTACTCGTCCCTA-CTACCGACGATACGCTCCTGGACTTAATTGCCCGGGT-CGTGCCTTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCTTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGATCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGRCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATTCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAG-CTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGGCATGTCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGM-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTTGGATCGCGGTGACGTGGGCGGTTC  [1672]
Liriodendron   AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-CT-GCCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTTACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGATGGGCCGA-CCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCACCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTAGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1672]
Magnolia     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-TC-GCCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGATGGGCCGA-CCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCACCGGTGCTGTTACTTTGGAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTCGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1672]
Nelumbo      NNNNNNNNNNCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCG-CTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA---------T--GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGG---------CCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGAAGAGCTCCTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGCGGGGTCGA-CCGGTCC-GC-CTT-----GTGCACCGGTC--CTCGTCCCTA-CTACCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTC-GATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTA-TGATT--CAGGGACAGTCGG-GGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTC--------GTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTG-AGC-TGC-GGCTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-----GG-C-ACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAA--------------------------------------------------------TACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACA-----GGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1562]
Nymphaea     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAAAGCTAGAGCTAATACGTGCACCACACCCCGACTTCT-GGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGCCAACGCGGGCT-TT-GCCCGATGTTTTGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTAGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATACATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGCCGA-CCGGTCC-GC-YTCTGGGTGTGCACCGGTTGTCTCGTCCCTTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-TACCCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-GCC-TTGG-CCGATAGGCCCGGGTAATCTTCGGAAACTACATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GTGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGGAGGCGGTTC  [1672]
Oryza&Triticum  AAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACTAATTCGAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACGT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCC-GGGAGGGGCGCATTTATTAGATAAAAGGCTGACGCGGGCT-CC-GCCCGCTGATCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCGCTTTAGTGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGCGCGGCCGGGCCGGTCC-GC-CTCACGGCAGGCACCGACCTGCTCGACCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTTCGTGCCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCATCGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGGGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGC-CATCCCTCCGCAGCTAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGC-GCACGCGCGCTACACTGATGTATCCAACGAGTATATA-GCC-TGGT-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTGGGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGGGGGCGGTTC  [1674]
Peumus      AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAGCCCCGACTTCT-GGAAGGGTTGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCC-CT-GCCCGTCGCTCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATAGTGGCCTACTGTGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGCCGA-CCGGTCC-GC-CTCTAGGTGTGCACCGGCCGTCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATTCGTGCCTGGCCTTAACTGGCCGGGC-CGCACCTCCGGCGTTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATGACAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACACCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACC-CCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCATGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1673]
Piper       AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTCATAATTTGTTTGATGGTATTC-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCC-GGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCAATGCGGGCT-TT-GCCCGTTGAACTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTGGGTTGGGTCGA-TCGGTCC-GC-CTCGCGGTGTGCACCTATCGACTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAAATGGCCGGGT-CGTTTTTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCAGAGGATTTCGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-C-ACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTGTTAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-GATGGTCCGGTGAAGTGTTTGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1671]
Platanus     NAAGATTAA-CCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-TT-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGTCGA-TCGGTCC-GC-CTTACGGTGTGAACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTAGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC  [1671]
Pleea       AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGCCGACGCGGGCC-CT-GCCCGCCGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTCAGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTC-ATCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGCCGG-TCGGTCC-GC-CTTTCGGTGTGCACCGGCCGTCCTGTCCCTT-TGGCCGGCGATGCGCTCCTAGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCACGCTCTGGATACATTAGCATGGGA-AACGTCACAGGATTTCGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACTCTGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTACTAACTAGCTATGCGGAGG-CATCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-ACC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGTGGCGACGTGGGTGGTTC  [1671]
Prosopanche    AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAGTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACGA-TC-TACTCGGATAACTCTAGTAACTCTAGAGCTAATACGTGCAACATGGCCCGACTCCT-CGAAGGGATGTATTTATTAGATGAAAGGTCAACACAGGCT-CT-GCCTGTCTGTTCGATGAATCATGATAACTGGACG-ATCGCATAGCTAACGTGCTGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTC-TTGGAGTCTGGTAATTGGAATGAGCACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGACGTGTCGA-CTTGTCT-GC-CTTACGGTGTGCACAGGTCAACACGCTCCTT-CGGCCGGCGACGCGTTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGG-CGT-CCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAACTAGAGTGCTCAAAGCAGGCATGCGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATGAGAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCCTTGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGAACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACCGNTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCAGATGTTGCTTACAGGACTCTGCCGGCACCTTACGAGAAATCAAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAANGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGRAGTGGAGCGTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAARACTTACCAGGTCCRGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGRCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAACTAGCTACGTGGAGG-ATTCTCTCTGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTCTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATCCAATGAGTGCCTT-GCC-TTGG-CCGATAGGTCCGGGTAATCT-GCAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGACTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCRGATCGCAAGGACGTGGGTGGCAT  [1669]
Ranunculus    AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATAT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGGCA-TT-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGYAAGGCCTTCGTGCCGGCGATGYATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTTGGCCGG-CCGGTCC-GC-CTTGTGGTGTGCACCGGTCGTCTCATCCCTT-CTACCGGCGATACGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGTATATATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TACCCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAATGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGGTTC  [1672]
Sabia       AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCA-TAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-TT-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGT--TGAC-GGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTA-ATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTAGGGTTGGGTCGA-CCAGTCC-GC-CTTTGGGTGTGCATTGGTTGCCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAATTGGGCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACAT-ATAGGATTTCGATCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTG-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTG-AGCCTGC-GCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TGACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTT--------GAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGCTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGAC------GGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCG---TGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGGTTC  [1645]
Saururus     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGGCT-TT-GCCCGTTGATTTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTCTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGTCGA-TCGGTCC-GC-CTCACGGTGTGCACCGAGCGACTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGTTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCAGAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCWTCGGGRTCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGGTGTTGCTTTTAGGACCCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGSCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGCGGAGG-ATCCCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTGTTAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTCC  [1672]
Spathiphyllum   AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGATTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-TG-CCCCGCTGATTCGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACAGTCATCGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TCTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTCGGACCTTGGGTTGGGCCGG-TCGGTCT-GC-CTCTCGGTGTGCATCGGTCGTCTCGTCCCTA-CTGTCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCTGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTCCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGG-CGACCCTCTGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-ACC-TTGG-CCGACAGGCTCGGGTAATCTTTGAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGCTCGGATCGCGG-GATGCGAGTGGTTC  [1670]
Tasmania     AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGGCT-TTTGCCCGTTGCTCTGATGAATCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGAACGA-TCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCATCGGTTGCCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCCAAGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTTGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGG-TCACCCTCCACGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGTGGTTC  [1673]
Trochodendron   AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCT-AT-GCCCGTTGCTCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACAGCCCTTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-TTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGYACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGA-CCGGTCC-GC-CTCTGGGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATATATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATT-CGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGG-TGACCCTCT-CGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCC-TTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGG-CGGTTC  [1669]
Ginkgo      AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTCTTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTCTTTGATGGTACCTTAC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAATCCCGACTTCT-GGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGCCGACGCGGGCT-C--GCCCGCTGCTTCGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTGGTGCCGGCGACGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTC-ATCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGCCGGGTCGG-CCGGTCC-GCCTTTTCGGTGTGCACCGGCCGCTCCGTCCCTT-CTGCCGGCGGCGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCTGGGT-CGCGGCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACGCGATAGGAGTCTGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCGGCACCTTGTGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGG-TTCGCCTTCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCCTTCAGGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-ACC-TGGG-CCGAGAGGCCCGGGAAATCTGCCGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAACTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGATCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGCCGACGACGGCGGTTC  [1673]
Pinus       AAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGGATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTTTTTGATGGTACCATAC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAGTCCCGACTCTTTGGAAGGGATGCATTTTTTAGATAAAAGGCCGGCGCGGGCT-T--GCCCGCTTCTCCGGTGAATCATGATAACTCGACGGATCGCACAGCCCTTGTGCTGGCGATGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACATGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTC-ATCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTCGTAAAGG-TCGGTCC-GCCTACTCGGTGTGCACCTGCCCTTCCGTCCCTT-TTGTCGGCGGCGTGCTCCTGGCCTTAACTGGCTGGGT-CGCGGCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCTTATGCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACGTGATAGGAGTCTGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAATAGGGACTGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGGACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTCTAAGGACTCCGCCAGCACCTTCTGAGAAATCAGAGTG-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACCCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGCGGAGG-TTCCCCTTCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACCATGGCCGTTTAGGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGCAGCCAACGAGTTTTTC-TTC-CTGGTTCGAGAGCATCGGGAAATCTTCTCAAATTGCATCGTGATGGGGATAGACCATTGCAATTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGTGTCATCAACTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AATGATCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGTCGACGACGGTGGTTC  [1675]
Gnetum      NNAGATTAAGCCATGCATGTCTATGTACGAACTAATCAGAACGGTGAAACTGCGGATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTCTTTGATGGTAGCTTAC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAGCAAATCCCGACTCTC-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGCCGATGCGAGCT-T--GCTCGCTTGTTCGGTGAGTCATGATAACTCGACGGATCGGACGGCCTTTGTGCCGCCGACGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTGTGACGGGTGACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTC-ATCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATGGGGCGG-TCGGTCC-GCCGATCCGGTGTGCATCGACCGCTCCGTTTCTT-TTGTCGGCGACGCGGTCCTGGCCTTAATTGGCTGGGT-CGCGGCTCCGACGCTGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTATGCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACGCGATAGGATTTCGATCCTGTTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACTGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTCTTAGGACTCCGTCGGCACCTTCCGAGAAATCAGAGTG-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGGTGCGCCCTTCGCGGACAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTCAGGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGCATTCAGCGAGCTTCTT-TCC-CTGGTCCGGGAGGATCGGGTAATCTTGTGAAAATGCATCGTGATGGGGATAGATCTTTGCAATTATCGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GTGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTG-AACGATCCGGTGAAATGTTCGGATTACGGCGACGATGATGGTTT  [1675]
[             1700   1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800   1810   1820   1830   1840   1850   1860   1870   1880   1890   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1980   1990   2000   2010   2020   2030   2040   2050   2060   2070   2080   2090   2100   2110   2120   2130   2140   2150   2160   2170   2180   2190   2200   2210   2220   2230   2240   2250   2260   2270   2280   2290   2300   2310   2320   2330   2340   2350   2360   2370   2380   2390   2400   2410   2420   2430   2440   2450   2460   2470   2480   2490   2500   2510   2520   2530   2540   2550   2560   2570   2580   2590   2600   2610   2620   2630   2640   2650   2660   2670   2680   2690   2700   2710   2720   2730   2740   2750   2760   2770   2780   2790   2800   2810   2820   2830   2840   2850   2860   2870   2880   2890   2900   2910   2920   2930   2940   2950   2960   2970   2980   2990   3000   3010   3020   3030   3040   3050   3060   3070   3080   3090   3100   3110   3120   3130   3140   3150   3160   3170   3180   3190   3200   3210   3220   3230   3240   3250   3260   3270   3280   3290   3300   3310   3320   3330   3340   3350   3360   3370   3380]
[             .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . ]
Amborella     GCTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCCTAGCTACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGAGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCCACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGTCGATGCTACCACATCGAACCCGTTGCTGGGGAACAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTGGACCTTTTTGAGGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATCGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAAGTTTCCAAGGCCCACCTCATGGCATCCAAGTCGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCTGCCAAAAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGGCTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGGGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCACAGGCAGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGAGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGGCCCATTATTGCCGAGACAATGGCCTACTTCTTCACATTCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAGGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTGCGTATGTCTGGTGGGGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGATGTCACTTTGGGTTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTATTACAGTTCGGCGGAGGAACTCTGGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGCGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTTATCCGTGAAGCTAGCAGGTGGAGCCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGAAGCAATGGATGTCTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTTCTGGGCTTTCTACACTTGCGAAAAAAAGCGTGGGACGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCCTTTCCCCCGGGCAAGATGCCCAATATTTACAACTCT-TGGTAGTTAAAGGTCGAGATACTGCCGGTCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAACAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAACGGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTAATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3362]
Asimina      GTTGGGTTCAAAGCGGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACCCCTCAACCCGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCCTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGTTGGAGAGGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAGGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTGTTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCTCTACGCCTAGAGGATTTGCGAATTCCTACTTCTTATATCAAGACTTTCCAGGGCCCGCCCCACGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGCTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCTGAAGCCATTTATAAAGCGCAGGCCGAAACGGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCGTGTTTGCCAGGGAATTGGGGGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTCCTAGCTAAAGCGTTGCGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCATGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTCGAGGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGCGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCCTTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGGAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTCAGGGTAATGAAATTATTCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCGAAGCAATGGATACGTTGGAT--------------------------GCCTGGGGTTTCCACACTTGAAGAAAAAAAACCAGGGCGTATTGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGTTTTTCCCCGGGGCAAGATGCCCTATATTTACAACGCTTTAGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATAAATGTAACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCCGTAGCTATGAGTGCTACGGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAGGTGATTGACACGGGAGCCCCTCT  [3338]
Aristolochia   GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTRTACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAATTCCTCAACCGGGGGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACTAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGGGAGGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGATCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCTTACGAGCTTTGCGTCTGGAGGATCTACGAATTCCTCCTGCTTATATCAAAACTTTCCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTGTTGGGATGTACTATTAAACCCAAATTGGGGTTATCGGCGAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTAAATGCAACTGCGGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTCATGCATGACTACTAAACGGGAGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGGGTACTTGCAAAAGCATTACGTTTGTCCGGTGGAGATCATATTCACGCCGGTACCGTAGTAGGTAAATTGGAAGGGGAGCGGGAAATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTTCCAGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATAGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGGCGCGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTTATCCGTGAAGCTGCCAAATGGAGCCCTGAACTAGCGGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCCCGGCAATGGATACCCTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGCCCCGGGGTTTCCACGCTTGAGAAAAAAAACCCGGGGCGTAT-GCTCAAATCATTGGTCCGGTGCTGGATGTAGCTTTTCCTCCGGGCAAGATGCCCAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAAGGTCGAGATACTGTTGGTCAGCAAGTTAATGTAACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGCCTAATGAGAGGGATGGAAGTGATTGACACGGGGGCTCCTCT  [3362]
Asparagus     GTTGGATTTAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTATACTCCTGATTACGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTGCTCAACCCGGAGTTCCCCCTGAAGAAGCGGGCGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTATTGGGGAAGCAGAGCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGTTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTTTGGAGGATCTGCGAATTCCCCCTGCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCAAAAAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTTTACGCGGTGGGCTTGATTTTACCAAGGATGATGAAAACGTGAACTCACAACCTTTTATGCGTTGGCGAGACCGTTTCTGTTTTTGTGCTGAAGCTCTTTATAAAGCACAAGCGGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCAACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACTGGAGGATTTACTGCAAATACCACTTTGGCTCATTATTGCCGCGACAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCATTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGTGAGATGACTTTAGGTTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTATATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTTTCTATGCCAGGTGTTATTCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCCCTAACCGAAATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCGGTAGCTAATCGGGTAGCTTTAGAAGCATGCGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAGATTATCCGTGAAGCTGCCAAATGGAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN----GATCCAATCCTACTACTTCTGGTCCTACGGTTTCCACAMTTGAAGAAAAAAG-CTAGGGCGTATCGCTCAAATTATTGGCCCAGTGCTGGATGTTGTTTTTCCCCCAGGGAAATTGCCTWATATTTATAACGCTTTGGTAGTAAAGGGTCGAGATACTGCCGGTCAGCAAATTAATGTGACTTGCGAGGTACAACAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGACAAGAGGAATGGAAGTAATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3354]
Austrobaileya   GTTGGATTCAAGGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACTAAAATGACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCGGGGGCTGCGGTAGCTGCAGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTCGATCGTTACAAAGGTCGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTGCGTCTGGAAGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGGCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTAGGTTTATCTGCCAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCGTTTATGCGTTGGAGGGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGAAGTTTATAAAGCGCAGGCAGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACCGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAACGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAGGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTGCGTATGTCTGGTGGAGATCATGTTCACTCTGGTACCGTAGTAGGCAAACTGGAAGGGGAACGGGACGTCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTTACTCAAGATTGGGTATCTATGCCAGGTGTTTTACCCGTGGCTTCAGGAGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCTGATGCAGTAGCCAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGGAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAGGTTATCCGTGAAGCGAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGAAGCAATGGATGTCTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCCGGGGTTTCCACACTTGAAGGAAAAAACCTGGGGCGTATCGATCAAATCATTGGTCCGGTACTGGAAGTAGCCTTTCCCCCCGGCAAGATGCCTAATATTTACAACTTCTTGGTAGTTAAGGGTCAAGATACTGTCGGTCAGCCAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACGGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTAATTGATACGGGAGCTCCTCT  [3359]
Brassica&Arab   GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTAAATTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGACCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCAGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCGTATGTAGCTTACCCATTAGACCTTTTTGAAGAAGGGTCTGTTACTAACATGTTTACCTCAATTGTGGGTAACGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGGCTGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCGGCTTATACTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAGTTGGGGTTATCCGCGAAGAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGAGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCACGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTATCGGGTGGAGATCATGTTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGGGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTGCGCGATGATTATGTTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCAGGTGTTCTACCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGCGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCACATTTAACTTCCCAACCATCGATAAATTAGAT-----------------------------------------------------------------TATTG-CCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCCTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAATGCTCTGGTGGTTAAGGGTCGAGATACGCTTGGTCAAGAAATTAATGTGACTTGTGAAGTACAGCAATTATTAGGAAACAACCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGCGCGACCGACGGTTTAAAGAGAGGGATGGACGTGGTTGATATGGGAAATCCTCT  [3291]
Buxus       GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAGGGG--GCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGAGATGCTACCACATCGAGC-TGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTACGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTAC-CGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAGTCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACCATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACCGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCGAGAGAATTGGGTGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTAGCTCATTATTGTCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGCATGTCTGGCGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCTGGCGTTCTGCCCGTGGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACATCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAATCGAGTCGCCCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTC-AATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA-------------------------------------------------------ACCTGGGGCGTATCG-TCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCAGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTCTAGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGCCAACAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAACAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGACGGTCTGACGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGCGAGCTCCTCT  [3299]
Cabomba      GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTACACTCCTGAGTATGAAACCCTTGCTACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGAGCTGCGGTGGCTGCCGAATCTTCCACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTCGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCAGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTGGATCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGCAATGTATTTGGATTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGCTTGGAGGATCTGAGAATTCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAGGGCCCACCTCATGGAATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCAAAAAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAGTGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTAAACTCCCAGCCGTTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTTTGCGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATTAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATCTGAAGAAATGATGAAAAGAGCAGCATGCGCCCGAGAGTTGGGAGTTCCTATCGTCATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGTCTCATTATTGCCGAGACAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATTCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTGCGTATGTCTGGGGGGGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGAGATGTCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGGAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCTATGCCTGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCAGGCGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATATTTGGGGATGATTCCGTGCTACAGTTCGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  [3070]
Calycanthus    GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATTTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCAGCGGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAGTCAATTTATTGCCTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATACCAAAACTTTCCTAGGCCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAACGGGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTTTAAATCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTGTTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGACAACSGSCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGAGATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGCATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGG---AA--CGCCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTAATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCCGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGAGGCAATGGATACCTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTTCTGGGGTTTCCACACTTGAGAAAAAAACCCTGGGGCGTATTGTCCAAATCATTGGTCCAGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCCTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAACAAATTAATGTGACTTGTGAAGTCCAACAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACAGGAGCTCCTCT  [3355]
Canella      GTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATACCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCGGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGCGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACAACATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAGATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAACGTATTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTATTTCGTATATCAAAACTTTCGAAGGTCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCTGCGAAGAACTATGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTACCGAGGCTCTTTATAAAGCGCAAGCCGAAACAGGTGAAATTAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGTGTAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATGTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATATAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGGGGAGATCATATTCACGCTGGTACCATAGTAGGTAAACTGGAAGGAGAATGGGAAATCACTTTGGGGTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTAAAAAAGACCAAAGTCGCGATATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACATTTGGCATATGCCTGCCTTGACCGAAATCGTTGGGGATGATTCCGTACTATAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATAGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGCGATCTTGCTACTGAAGGTAATGAAATTATACGTGAAGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCGGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTCAAAGCAATGGATACCTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCCACACTTGAAGAAAAAAACCTGGGGCGTATTGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGC-TTTCCCCCGGGAAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGATAGTTAAGGGTCGAGATACCGTCGATCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTGAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGACGCGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCCCCTCT  [3362]
Ceratophyllum   GTTGGATTCAAAGCCGGCGTTAAGGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGTGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGACATCGAACCCGTTGCTGGAGAGGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTCACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCGCTACGTCTGGAAGATTTACGAATCCCTGTTGCTTATGTCAAAACTTTCCAAGGTCCGCCACATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAACTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGCACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTATGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCGATTTATAAAGCACAGGCCGAAACGGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCGAATTTGCCAGAGAGTTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCGAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTATTAGCGAAAGCATTACGTATGTCTGGAGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGAGAACGAGATATTACTTTGGGTTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGCGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCAGTAGCTAATAGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTAAAAGCTCGTAACGAAGGACGCGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTTATCCGTGAAGCATGCAAATGGAGTCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCCCAGCAATGGATACCGTCTAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------TCCTCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAATGCTTTGGTCGTTAAAGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGACGAGAGGAATGGAAGTTATTGACACGGGAGCTCCACT  [3260]
Chloranthus    GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTACAAATTAAATTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGACTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATACATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGAGAATTCCTCCTGCTTATACCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGGATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCTGCCAAGAACTATGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCCCTTTTTAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCCGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGACATTACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTCTTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTGCCGGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTAACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCAGTAGCCAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTTATTCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAAATCGAAGCAATGGATACCGTGTAA-----------------TA-TTCTGGTCCTGGGGTTTCCACACTTGAAGAAAAAATCCTGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTCGCTTTTCCCCCCGGGAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAACAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCCCT  [3342]
Cinnamomum    GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATTTTGGCAGCATTTCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGGGAGGAAACTCAATTTATTGCCTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACGAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGGGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGCGTACTGGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATGTTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTAGAAGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAACGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTGTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTGCCAAATGGAGCCCTGAGCTAGCTGCCGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGCCGCAATGGATACCTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGGCCTGGGGTTTCCACACTTGAGAAAAAAAACCTGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCCGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTCCAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAGGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3361]
Dicentra     GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACGAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACCCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACCGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGAAGATGCTATCACATCGAGCCAGTTGCTGGAGAAGAACATCAATATATTTGTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGCTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCGCTACGCGCTCTACGTCTGGAAGATCTGCGAATTCCTCCCGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATGGAATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGCTGTACGATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTATGGTCGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAATCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTAAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATAGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGTCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAACATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCCGGTACCGTAGTAGGGAAATTGGAAGGAGAAAGAGAAATAACCTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCCGGAGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-----------TCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCCGCACTTGA---------CCTGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCCTTTCCCCCAGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTGAAGGGTCGAGATACTGCCGGCCAGCAAATTAATGTCACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3325]
Drimys      GTTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCGGAGGAAGCGGGAGCTGCTGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGGGAGGAAGATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATTCCTACTGCATATGTCAAAACTTTCCAAGGCCCACCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAGGCTCTTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGGGCAGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTCAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTCAAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTTGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTCGAATTCAAAGCAGTGGATACCTTGGATATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCCACACTTGAAGAAAAAAACCTGGGGCGTATTGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGTTTTTCCCCC-GGCAAGATGCCTAATATT-ACAACGCTTTGGTGGTTAA-GGTCGAGATACTGTCGGTCAACAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCCCCTCT  [3361]
Euptelea     GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAGTATGAACCCAAAAGTACTGATACCTTGGCAGCATTTCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGAGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGACAATCAATATATTTGTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCGCTACGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCTGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCCAAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGACATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTGAACGGGGGGATTCACCGCAAATACTACCTTGTCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGAGATCACCTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCAGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGTGAAGGTAATGAAATTATCCGCTAGGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTTCAAGCAATGGATACTTTGTAA----------------CTACT---GGTCC-GGGGTTTCCGCACTTGA-------AACCT-GGGCGTGTCACTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCCTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTATAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGCCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAACAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3291]
Galbulmima    GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGCCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACGTGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTACTGCTTATATCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCACTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGCGGACTTGATTTTACTAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGCTTCGTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGCCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCGTATTTGCCAGGGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCACGACTACTTAACGGGAGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGTCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGAGAGCGCGATATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGCGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTAAAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGCCAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCGCAGCAATGGATACCTTGTGAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCCACACTTGGAAGAAAAAACCTGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTAGATGTAGCCTTTCCACCGGGCAAAATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3361]
Hedyosmum     GTTCGACTCAAAGCCGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGACACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGTCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATTGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATACATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGCTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGAGAATTCCTCCTGCTTATACCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAAAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCCCTTTTTAAAGCACAGGTCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTTAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATTGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATTCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGCGTACTAGCAAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGAGAACGTGGTATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTCTTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTGCCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTAACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATAGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTGCAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGAAGCAATGGATACTGTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCCGGGGTTTCCACACTTGAAGGAAAAAACCCGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGAATGTAGCCTTTCCCCCGGG-AAGATGCCTAATATTAACAACGCTTTGGTAGTTAAAGGTCGAGACACTGTCGGTCAGCAGATTAATGTGACCTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGACGGTCTGACGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAACTCCTCT  [3361]
Hydnora      NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  [3360]
Lactoris     GTTGGATTCCAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAGTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCCTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTCCTGGGGAAGACAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGATCTTTTTGAAGGAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACCTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATTTACGAATTCCTGTTGCTTATGTCAAAACTTTCCAAGGCCCTCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCAGCCAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAATGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAATCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTAAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGCTAATGGGCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCACGCAGTTATTGATAGACATGAGAATCATGGTATACACTTCCGTGTACTAGCAAAAGCGTTACGTATGTCTGGCGGAGATCATATTCACTCCGGTACCGTAGTAGGAAAATTGGAAGGGGAACGGGAAATCACTTTAGGTTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTATATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN---------------------------CCCGGGGTTTCCACACTTGAAGGAAAAAACTTGGGGCATATTGCTCAAATCATTGGTCCCGTACTGGATGTAGCCTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAATGCTTTGGTAGTTAAGGGCCGAGAAAATATCGGTCAGCAAATTAATGTAACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATAGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTAACGAGGGGGATGGAAGTGATTGACACGGGGGCTCCTCT  [3336]
Liriodendron   GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACTCGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAACCCGTTGTTGGGGAGACCGATCAATATATTGTTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAAGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATATCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCGCAGTCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCGTATTTGCCAGGGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGAGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCTCTCAAGATTGGGTCTCTTTGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGCGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACATCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCGTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGTCAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGACAGTTTCAAAGCAATGGATACCTTGATGAGAATCAATCCTACTACTTCTAGTCCTGGGGTTTCCACACTTGAGAAAAAAAACCTGGGGCGTATCGTTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3363]
Magnolia     GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGGGAGGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTACTGCTTATGTCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCACTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCCATATTTGCCAGGGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGCGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCGTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGTCAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCAAAGCAGTGGATACCTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCCGGGGTTTCCACACTTGAGAAAAAAAACCTGGGACGTATTGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCCTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAAGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCCAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3363]
Nelumbo      GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTACAAAGCACAAGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCACGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACCTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN--------------------TTCTGGTCCTGGGGTTTCCGCACTTGAAGAAAAAAACCTGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAAATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAATTAAGGGTCGAGATACTGCCGGCCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGGGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3233]
Nymphaea     GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTACACTCCTGAGTATGAAACCCTTGCTACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGAGCTGCGGTGGCTGCCGAATCTTCCACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGGGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTGGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGAGAATTCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAGGGCCCACCTCATGGAATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCTGCAAAGAACTATGGGAGAGCGGTTTATGAGTGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAAAACGTGAACTCCCAACCGTTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGCGCCGAAGCTCTTTATAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATTAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATCCGAAGAAATGATCAAAAGGGCGGTCTGTGCCCGAGAGTTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAGGAATCATGGTATTCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTGCGTATGTCTGGGGGGGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGAGATGTCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGGAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATATTTGGGGATGATTCCGTGCTACAGTTCGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCTCGGGTTTCCACACTTGGGAAAAAATTCCAGGGACGTATCGCTCAAATCATTGGTCCAGTACTGGA-GTAGCCTTTTCCACCGGGAAGATGCCTAATATTTACAACTCTTTGGTAGTTAA-GGTCGAGATACCGCAGGTCAGGAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGGCTGACGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3361]
Oryza&Triticum  GTTGGATTTAAAGCTGGTGTTAAGGATTATAAATTGACTTACTACACCCCGGAGTACGAAACCAAGGACACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAGCCGGGGGTTCCGCCCGAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTTTGGACTGATGGACTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGCCGATGCTATCACATCGAGCCCGTTGTTGGGGAGGATAATCAATATATCGCTTATGTAGCTTATCCATTAGACCTATTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAACGTATTTGGTTTCAAAGCCCTACGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCCCCTACTTATTCAAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGGGATAAGTTGAACAAATACGGTCGTCCTTTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCTGCAAAAAATTATGGTAGAGCATGTTATGAGTGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTAAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGGGACCGTTTTGTCTTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAATCACAGGCCGAAACCGGTGAAATTAAGGGGCATTACTTGAATGCGACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATTAAAAGAGCTGTATTTGCGAGGGAATTAGGGGTTCCTATTGTAATGCATGACTACTTAACCGGGGGGTTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGCGACAACGGCCTACTTCTTCACATTCACCGAGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCATTTCCGTGTATTAGCTAAAGCATTGCGTATGTCTGGGGGAGATCATATCCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAGTTAGAAGGGGAACGCGAAATGACTTTAGGTTTTGTTGATTTATTGCGCGATGATTTTATTGAAAAAGATCGTGCTCGCGGTATCTTTTTCACTCAGGACTGGGTATCCATGCCAGGTGTTATACCGGTGGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCAGCTCTGACCGAAATCTTTGGAGATGATTCTGTATTGCAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGACATCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCAGCAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCCTGTGTACAAGCTCGTAACGAAGGGCGCGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGATCAGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCCGCAGCTTGTGAAATATGGAAAGCGATCAAATTCGAGTTCGAGCCGGTAGATAAACTAGATATGAGAACCAATCCTACTACTTCTCGTCCCGGGGTTTCTACAATTGAAGAAAAAAGTACAGGGCGTATCGATCAAATTATTGGACCCGTGCTGGATGTCACTTTTCCCCGGGGCAAGTTACCTTATATTTATAATGCTTTGGTAGTCAAGAGTCGAGACACTGACGGTAAGCAAATTAATGTAACTTGTGAGGTACAACAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGGTTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3365]
Peumus      GTTGGATTCAAAGGTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAAATACTGATATTTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAGTCAATTTATTGCCTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTACGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCGCTTTTTAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACGGGGGGGTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGACAATGGCCTACTTCTTCATATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTGCCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAACGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGACCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTTGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGCAGCAATGGATACCTTGTAA---------------------------TCCTGGGGTTTCCCACTTGAAGAAAAAAACCTGGGGCGTATTGCTCAAATCATTGGTCCAGTACTTGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGATCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTCCAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3337]
Piper       GTTGGATTCAAGGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTAACTTATTATACTCCTGAGTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCGCAACCCGGAGTTCCACCCGAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCCTCTACTGGTACATGGACAACTGTATGGACCGACGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATATATTTGCTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGCTTCAAAGCCCTACGAGCCCTACGTCTGGAAGATCTACGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATGGAATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTTTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAGTTGGGGTTATCGGCTAAGAACTACGGTAGGGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGCCTTGATTTCACCAAGGATGATGAAAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGCTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCGCAGGCCGAAACGGGTGAAATTAAAGGACATTACTTAAATGCTACGGCAGGTACATGCGAAGAAATGATAAAAAGGGCCGTATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGGTTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTACTTCATATCCACCGTGCAATGCACGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCAAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGACCATGTTCACTCAGGTACGGTAGTAGGTAAACTAGAAGGGGAGCGGGAAATTACTCTGGGTTTTGTTGATTTGCTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGCGTTTTGCCAGTAGCTTCAGGGGGGATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACTATAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGCGCAGTAGCGAATCGTGTGTCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAAGCTGCTAAATGGAGCCCCGAACTGGCGGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAAATCAAATTCGAATTCGAAGCAATGGATACCTTGTGAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCTACACTTCGAAGAAAAAATCAGGGGCGTATTGTTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGATAGTTAAAGGTCCAGATACCGCCGGTAAGCAAATTAATGTAACCTGTGAAGTACAGCAATTATTGGGAAATAATCGAGTCAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGACGGTCTGACGAGAGGAATGGAAGTAATTGACACGGGAACTCCTCT  [3362]
Platanus     GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACTAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACCTTCCAAGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACGGCGGGTACATGTGAAGAAATGATTAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCCGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACCTTGGGCTTTGTTCATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCAGTAGCTAATCGAGTAGCCCTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTTGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCCGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGAAGCAATGGATACTTTGTAA----------------------------CTGGGGTTTCCACACT------------CCTGGGGCGTATCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCCGGCAAAATGCCTAATATTTACAATGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGGCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGCCTGACGAGGGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3322]
Pleea       GTTGGATTCAAAGCTGGCGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATATTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCCGAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGACTGTTGTGGGGGAGGAAAATCAGTATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCTCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTACTTCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGTCCGCCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAATATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCGAAAAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCGCAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGGTTCACTGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGCCTTCTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCATTTCCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTGGAAGGTGAACGAGACATGACCTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTTTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCAGTAGCTAATCGGGTAGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCCGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAAATCAAATTCGAATTCGAACCAGTAGATAAGATAGAT-----------CC-TACTACTTCTGGTCCTGGG-TTTCTACACTTGAAGAAAAAA-CCTAGGGCGTATCGCTCAAATTATTGGCCCGGTACTGGATGTCGCTTT-CCGCCGGGGAAGATGCCTAATATTTATAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACCATCGGTCAGCAAATTAATGTAACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3347]
Prosopanche    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  [3360]
Ranunculus    GTTGGCTTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATACACCCAAAGATACGGATACCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAAGAAGCGGGGGCTGCTGTAGCTGCCGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATTGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTTGTTATGTAGCCTATCCTTTAGATCTTTTTGAGGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGTTTCAAAGCGTTACGCGCTCTGCGTCTGGAAGATCTGCGAATTCCTGTTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTAGGATTATCTGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAGTGTCTCCGCGGGGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCCTTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTTTTTTGTGCTGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTGCTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATAAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTACCCATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGTCTCATTATTGCCGCGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGCGCGATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACATTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCCGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGAGATCACCTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTACTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTTGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN--------------------TTCT--TCCTGGGGTTTCC-----------AAAA--CCT-GGGCGTATAGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTATCCTTTCCACCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTTGTTAAAGGTCAAGATGCTGTTGGCCAGCAAATTAATGTAACTTGCGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGGGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACGGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACAGGAGCTCCTCT  [3327]
Sabia       GCTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGAATTATTATACTCCTCAATATAACACCCTAGACACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCGGGCGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCGGCTTACATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGCGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATAAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTAGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTGCTTCTGCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCATGCCGGTACCGTAGTGGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATTACCTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGGTTGGGTTTCTATACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCCCTAGAAGCGTGTGTGCAAGCTCGTAATGAGGGGCGTGATCTCGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTCGAGTTCCCAGCAATGGATACTTTCTAT--------------------TTCTGGTCCTGGGGTTTCCGC-CTTG---AAAAA--CCT-GGGCGTATCG-TCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAATGCTTTGGTAGTTAAAGGTCGAGATAATGTCGGCCAGCAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGACGGTCTGATGAGAGGAATGCAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3308]
Saururus     GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTAACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCGCAACCCGGAGTTCCGCCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGGGATCGAGCCCGTTGCTGGGGAGGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTTTGGAAGATCTACGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTTTCAAGGCCCACCCCATGGAATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCGGCTAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGGCTTGATTTCACCAAGGATGATGAAAATGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCCGAAGCTATTTACAAATCGCAGGCCGAAACGGGTGAAATTAAAGGACATTACTTAAATGCTACTGCAGGTACGTGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGCATGCACTTTCGTGTACTAGCAAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCATGCTGGTACGGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGAGAAATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTGCTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGCGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGGAATGAAATTATTCGTGAAGCTGCTAAATGGAGCCCCGAACTAGCGGCTGCTTGCGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTCGAATTCGAAGCAATGGATACTTTGTAAATGAGAATCAATCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCTACACTTTAAAGAAAAAACCCGGGGCGTATTGTTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGCAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATTAATGTAACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGACGCGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3363]
Spathiphyllum   GCTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAGTATGAGACAAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCGCCTGAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAACCCGTTGTTGGGGAGGAAGATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCTTTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATTCCTACTTCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACGATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCGAAAAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAAAACGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATAAAAGGCCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACGTGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTGTTTGCCAGAGAATTAGGAGTCCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGTTTAGCTCATTATTGTCGAGACAACGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCATTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGGGATCATGTTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTGGAAGGTGAACGAGAGATGACTTTAGGTTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTATATTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTTTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACTATAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTAGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCCGCTGCTTGCGAGGTTTGGAAAGAGATCAAATTTGAGTACAAACCAGTAGATACGCTAGAT--GAGATCCAATCCTACTACTTCG-GTYCCGCGGTTTCCACAMTKGAAGAAAAAA--CTAGGGCGTATTGMTCAAATTATTGGCCCAGTACTGGATGTCGCTTTTCCCCCGGGCAA--TGCCCTATATTTATAATGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATAC-GT-GGTCAGGAAATTAAAGTGACTTGCGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGACGGTCTAATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3352]
Tasmania     GTTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCGGAGGAAGCAGGAGCTGCTGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGGGAGGAAGAGCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTATTGCATATGTCAAAACTTTCCAAGGCCCACCCCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAGGCTCTTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCAGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTGGAAGGGGAACGGGACATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTACCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTGGCTTTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTTGCAAATGGAGCCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTCGAATTCAAAGCAGTGGATACCTTGGAT-----------TCCTACTACTTCTGGTCCTGGGGTTTCCACACTTGAAGAAAAAAACCTGGGGCGTATTGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGTTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTTTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGTCAGCAAATTTATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCCGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGGAAGTGATTGACACGGGAGCCCCTCT  [3353]
Trochodendron   GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATAAAACCAAAGATACTGATATCTTAGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCAGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAAACTGTTACTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGTTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTGATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTACGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAGGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCCCTTTATAAAGCACAGGCTGAGACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGTCTTATTATTGCCGAGATAATGGCCTCCTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGCGGAGATCATATTCACTCAGGTATCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTGGTTGAAGAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAGGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAAGCAATGGATACTTTATAA--------------------TTCTGGTCCTGGGGTTTCTACACTTGAAGAAAAAAACCTGGGGCGTGTCGCTCAAATCATTGGTCCGGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAAGATGCCTAATATTTACAACGCTCTGGTAGTTAAGGGTCGAGATACTGTCGGCCAACAAATTAATGTGACTTGTGAGGTACAGCAATTATTAGGAAATAATCGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTCTGACGAGAGGACTGGAAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3340]
Ginkgo      GTCGGATTTAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTGCCACCTGAGGAAGCGGGAGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCCACTGGTACATGGACCACTGTTTGGACCGATGGACTTACCAGTCTTGATCGTTACAAGGGAAGATGCTATGACATCGAGCCCGTTCCTGGGGAGGAAAATCAATTTATTGCCTATGTAGCTTACCCTTTGGATCTTTTCGAGGAAGGTTCTGTTACTAACCTGTTCACTTCCATTGTAGGGAATGTATTTGGATTCAAAGCCCTACGAGCTCTACGTCTGGAAGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTGCCAGGGTCCACCTCATGGTATCCAAGTTG-AAGGGATAAATTGAATAAATATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATCAAGCCAAAATTGGGTTTATCTGCCAAAAATTATGGTAGAGCAGTTTACGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACTAAAGATGATGAGAACGTAAATTCCCAACCATTCATGCGCTGGAGAGATCGTTTCTTGTTTTGTGCAGAAGCAATTTATAAAGCTCAGACCGAGACGGGTGAAATTAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCAGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTCATGCATGACTATCTGACGGGAGGTTTTACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGCCTACTTCTTCACATTCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGACAGACAAAGAAATCATGGTATGCATTTCCGTGTACTA--TAAAGCATTGCGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCCGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAACGAGAAGTCACTCTGGGTTTTGTTGATCTACTGCGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTTGGTGGGGGAACTTTGGGACACCCTTGGGG-----CACCTGG---TGTAGCTAATTG-GT----CTAGAAGCTTGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTGATCCGTGAAGCTAGTAAATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN----------------------------------------------------------------------------TTATTGGTCCAGTACTGGATGTAGCTTTTCCCCCGGGCAATATGCCTAATATTTACAATTCTTTGATAGTGAAGGGTCAAGATACAGCTGGTCAGGAAATTCATGTTACTTGTGAGGTACAACAATTATTAGGAAATAATAGAGTTAGAGCTGTAGCTATGAATGCTACAGATGGTCTGATGAGAGGAATGAAAGTGATTGACACAGGAGCTCCTCT  [3272]
Pinus       GTCGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTAACTTATTATACTCCTGAATATCAGACCAAGGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGGGTGCCACCTGAAGAAGCAGGAGCAGCAGTAGCTGCTGAATCTTCCACCGGTACATGGACCACTGTTTGGACCGATGGACTTACTAGTCTCGATCGTTACAAGGGGCGATGCTATGATATCGAGCCCGTTGCTGGAGAGGAGACTCAATTTATTGCCTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTCGAAGAAGGTTCTGTTACTAACTTGTTCACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCCCTACGGGCTCTACGTTTGGAAGATTTGCGGATTCCCCCTGCTTATTCCAAAACTTTTCAGGGTCCACCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAATATGGTCGTCCTTTATTGGGATGTACTATCAAACCAAAATTGGGTCTATCAGCCAAAAACTATGGTAGAGCAGTTTACGAATGTCTCCGTGGTGGACTCGATTTTACTAAGGATGATGAGAACGTAAATTCCCAACCATTCATGCGCTGGAGAGATCGTTTTGTCTTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAGGCTCAGGCTGAGACGGGTGAAATTAAGGGACATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGGGCAATATTTGCAAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTTATGCATGACTATCTGACGGGAGGTTTTACCGCAAATACTTCTTTGGCTCATTATTGCCGAGACAACGGCCTACTTCTTCACATTCACCGCGCGATGCATGCAGTTATTGACAGACAAAGAATTCATGGTATGCATTTCCGGGTACTGGCTAAAGCATTGCGTATGTCCGGTGGAGATCATATTCACGCCGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAACGAGACGTAACTTTAGGGTTTGTTGATCTACTGCGTGATGATTTTATCGAAAAAGATCGAAGTCGTGGTATTTACTTCACTCAAGATTGGGTATCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCAGGAGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGGGGAACTTTGGGACATCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCAGTAGCTAATCGGGTTGCTCTAGAAGCTTGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAGTGATCCGTGAAGCTTGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAATATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGATGTGATTGATCGCTTGTAA------ATGAGAAAAAATCCTCTTGTTCTTGGGGTTTCCGCAAGTGTAGAAACAAATGTGGGACGTATTGCTCAAATCATTGGCCCAGTACTGGATGTCTCTTTTCCTCCAGGTAATATGCCTAATATTTACAATTCATTGATAGTTAAGGGTCAAGGTACAGCCGGTCAAGAAATTCAGGTTACTTGTGAGGTACAACAATTATTAGGAAATCATAAGGTTAGAGCTGTAGCTATGAGTGCTACAGATGGTTTGACGAGAGGAATGAGAGTGATTGACACGGGAGCTCCTCT  [3360]
Gnetum      GTAGGATTCCAAGCTGGTGTTAAAGATTATAGATTAACTTATTATACTCCGGAGTATCAGACTAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCGCAGCCCGGAGTACCGCCTGAGGAAGCAGGAGCAGCTGTAGCTGCTGAATCCTCCACCGGTACATGGACCACTGTGTGGACTGATGGACTTACCAGTCTTGATCGGTACAAAGGACGATGCTACGACCTTGAGCCTGTTCCTGGAGAAGACAATCAATTTATTGCTTATGTGGCGTATCCTTTGGACCTTTTCGAAGAGGGTTCCGTGACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGAAACGTTTTTGGATTCAAAGCTCTACGGGCTTTGCGCCTGGAAGACTTACGGATTCCTCCTTCTTATATAAAAACATTTCAAGGGCCTCCTCACGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTAAACAAATATGGTCGCCCCTTATTGGGGTGTACTATCAAGCCTAAGTTAGGTCTATCGGCCAAAAACTACGGTAGAGCCGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGGCTTGATTTTACTAAAGATGATGAAAACGTTAATTCTCAACCATTCATGCGCTGGAGAGACCGCTTTGTTTTTTGCGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAAGCTGAAACAGGTGAAATTAAAGGGCATTATTTAAATGCTACTGCAGGTACATGCGAGGAAATGATCAAAAGGGCAGTATTTGCAAGAGAATTAGGAGCTCCTATTGTCATGCATGACTATCTGACAGGAGGTTTTACCGCGAATACCACCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAACGGTCTACTTCTTCACATTCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGTATGCATTTCCGTGTACTGGCTAAAGCGTTGCGTTTGTCCGGTGGGGATCACATTCATGCTGGTACTGTAGTTGGTAAACTTGAAGGAGAACGAGAAATCACTTTAGGTTTTGTGGATTTACTTCGCGATGATTTTGTTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACCCAAGATTGGGTATCTACGCCGGGCGTCCTGCCTGTAGCTTCGGGAGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACTGAAATTTTTGGAGATGATGCAGTACTCCAATTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  [3073]
[            3390   3400   3410   3420   3430   3440   3450   3460   3470   3480   3490   3500   3510   3520   3530   3540   3550   3560   3570   3580   3590   3600   3610   3620   3630   3640   3650   3660   3670   3680   3690   3700   3710   3720   3730   3740   3750   3760   3770   3780   3790   3800   3810   3820   3830   3840   3850   3860   3870   3880   3890   3900   3910   3920   3930   3940   3950   3960   3970   3980   3990   4000   4010   4020   4030   4040   4050   4060   4070   4080   4090   4100   4110   4120   4130   4140   4150   4160   4170   4180   4190   4200   4210   4220   4230   4240   4250   4260   4270   4280   4290   4300   4310   4320   4330   4340   4350   4360   4370   4380   4390   4400   4410   4420   4430   4440   4450   4460   4470   4480   4490   4500   4510   4520   4530   4540   4550   4560   4570   4580   4590   4600   4610   4620   4630   4640   4650   4660   4670   4680   4690   4700   4710   4720   4730   4740   4750   4760   4770   4780   4790   4800   4810   4820   4830   4840   4850   4860   4870   4880   4890   4900   4910   4920   4930   4940   4950   4960   4970   4980   4990   5000   5010   5020   5030   5040   5050   5060   5070]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  ]
Amborella     AAGTGTTCCAGTTGGCGAAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAACCAGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGCATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGTCGTGGAGGAAAAATCGGGCTATTCGGGGGAGCCGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAATAACATTGCCAAAGCTCACGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGAGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTCGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGGATGAGAGTTGTTTTAACTGCCCTAACAATGGCGGAATATTTCCGTGATGTTAATGAGCAAGACGTACTTCTATTTATTGACAATATCTCTCGCTTCGTTCAAGCAGGATCAGAAGTCTCTGCCTTATTAGGCAGAATGCCTTCTGCCGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACTAAAGAGGGATCCATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCAGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCCGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGCGAGGAACATTACGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAAGACATTATAGCTATTCTTGGACCAGATGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAGGTATTTACTGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAACAGGCTTTTTATCTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATTAACTTAGAAGTAGAGAGCAAATAAAAGAAATGANTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTCGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCCTTAAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGAAAAAAAGTCTTTGGTAGTGATACTGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCTATGCTAGGGCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAGCAAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATAGAACGTAAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGTCGTGGTCAACGAGAACTGATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATAGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [5050]
Asimina      AAGTGTTCCAGTCGGCGGGGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGGGAGCCTGTTGATAATTTAGGGCCTGTAGATACTCGCACAACATCCCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTACTCAGTTAGATACCAAATTTTCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTTGGGGGAGCTGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCACGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGCAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAAAATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTAGTCTATGGGCAGATGAATGAACCGCCAGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGAGATGTTAATGGACA-AACGTACTTCTATTTATAGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGGTCGGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCCTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAAAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCCCCTGCTACGACGTTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTCTCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCCACTATGCTCCAACCTAGGATTGTTGGGGTGGAACATTATGAAACTGCACAAAGAGTTAAGCAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCCATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5025]
Aristolochia   AAGTGTTCCGGTTGGTGGAGCTACTCTAGGACGAATTTTCAACGTTCTCGGGGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGTACAACATTTCCTATTCATAGATCCGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCTATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATTGGGCTATTCGGTGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCCGTATTTGGTGGAGTGGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTTATTAATGAACAAAATCTTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAGCAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTTCGTTTCGTTCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCCTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCCACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACCTCTACCAAAGAAGGATCCATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCCGCCCCTGCTACAACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAGGGCATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACGTCAACGATGCTCCAACCTAGGATCGTAGGCGAAGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGATATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTTTTTACCGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCTGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGTGGAGAGCAAWTTRAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACTGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5050]
Asparagus     AAGTGTTCCGGTTGGCGGAGCTACTCTTGGGCGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGTACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACAAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCATATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTTGGGGGAGCTGGCGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGCGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTCTACATGGAAATGAAAGAATCCGGGGTGATTAATGAAAAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAAATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCACTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTGCTTCTATTCATCGACAATATCTTTCGTTTCGTCCAAGCGGGGTCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGGAGAATGCCTTCCGCAGTGGGTTATCAACCCACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCCACCAAGGAAGGGTCTATAACTTCGATCCAAGCAGTCTATGTACCTGCAGATGATTTGACCGACCCCGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATTTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGTTACAACCTCGGATCGTTGGCGAAGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGGAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTGGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAAGATCGTTTAACTGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTGGCAGAAGTCTTTACAGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCGGAAACAATTAGGGGCTTTCAACTGATACTTTCCGGAGAATTAGACGTCTT-CCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATCGACGAAGCTACCGCGAAAGCTATG-ACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATTGC-CGGGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGAGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGACTAGCCTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTATCTATGGTAGTGATACCACTATTAAAAAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCCATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACACGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTCT---AAGCAATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAGGCCCCGGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCCATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACAGACAAACTGGAAAAACAGCTATAGCTATCGATACTATATTAAACCAAAAGCAAA  [5039]
Austrobaileya   AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTGGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGGGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCCATTCATAGACCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCCGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCCGTATCTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCAGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTCCCGCTTCGTTCAAGCAGGATCAGAAGTATCTGCCTTATTAGGCAGAATGCCTTCCGCCGTAGGTTATCAGCCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCCACCAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGGTTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCACAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAAGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGCAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTTGAGAGCAAATTGAAGAAATGANNCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTCAATCTGGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGCTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGTCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCAATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACTGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5047]
Brassica&Arab   AAGTGTTCCAGTCGGCGGAGCGACTCTAGGACGAATTTTCAATGTACTTGGGGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTCGATACTCGCACAACATCTCCTATCCATAAATCCGCGCCTGCTTTTATACAATTAGATACAAAATTATCTTTTTTTGAAACAGGAATTAAAGTAGTAGATCTTTTGGCCCCTTATCGTCGTGGGGGAAAAATCGGACTATTCGGTGGGGCTGGCGTGGGTAAAACAGTACTAATTATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGTGGTGTATCCGTATTTGGTGGAGTAGGCGAACGAACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTCATTAATGAACTAAAT-TTGCGGAATCCAAAGTAGCCCTAGTCTACGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGCGCTCGTATGAGAGTTGGTCTGACTGCCTTAACTATGGCAGAATATTTCCGAGATGTTAATGAGCAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTTGTACAAGCAGGATCCGAGGTATCCGCTTTATTGGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTACCAACCCACCCTTAGTACCGAAATGGGTTCTTTACAAGAAAGAATTACTTCTACGAAAAAAGGGTCCATAACCTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCAGACGATTTGACTGACCCTGCTCCTGCCACCACATTTGCACATTTAGATGCGACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATCTACCCAGCGGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTACAACCTCGAATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAACAAGTCAAGCAAACTTTACAACGTTACAAGGAGCTTCAGGACATTATAGCTATCCTGGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTCGCAAGAGCACGAAAGATTGAGCGTTTCTTATCACAACCTTTTTTCGTAGCAGAAGTATTTACAGGTTCTCCGGGAAAATATGTTGGTCTAGCGGAAACAATTAGAGGGTTTAAATTGATCCTTTCCGGAGAATTTGATTCTCTTCCTGAACAGGCCTTTTACTTAGTGGGTWACATCGATGAAGCTACTGCGAAGGCTACGAACTTAGAA-TGGAGAG-AA--TGAAGANNNNNATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACAAGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTCTTTTTGCCAACGGTGTGAAAGGAATGGCCTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTCGGGATTGTTGTCTTTGGTGGTGATACCGCTATAAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCCGCGGGAAAGGCTATGCTAGGGCGTGTGGTCGACGCGATGGGAGTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAGCAAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTCTTGAACGTAAATCAGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTCTAATCGGTGGCCGACAAACTGGAAAAACGACTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [4974]
Buxus       AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCGACTCTCGGACGTATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTT-GGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATGCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACAGGAATTAAGGTAGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCG--GGGGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCGGAATCAAAAGTGGCTCTAGTATACGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCAGAGTATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATTTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCCGAAGTCTCTGCCTTATTAGGCAGA-T---TTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAAGGATCCATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCCGCTCCTGCCACGACATTTGCGCATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTGGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCGGTAGATCCGTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACGGCGCAAAGGGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAAGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCAAGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTAGCGGAAACAATTAGGGGGTTTCAATTGATTCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCTGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGACGGTATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGTGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATCGCCTTGAATCTTGAGAATGAAAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGGGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCCATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTGGTAGACGCGTTGGGAGTGCCCATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACCGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [4980]
Cabomba      --------------------------------------------------------CTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCCCCCATTCATAGATCCGCACCCGCTTTTATACAGTTAGATACC-AATTATCAATCTTTGAAACGGGGATAAAAGTAGTGGACCTTTTAGCGCCTTATCGACGTGGGGGAAAAATCGGATTATTTGGGGGAGCCGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTAATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCCGTATTCGGCGGAGTAGGAGAACGCACTCGTGAGGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGGGTGATTAATGAAGAAAATATTGCAGAATCTAAAGTAGCTCTAGTATATGGACAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTCGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGTGATGTTAATGAACAAGACGTCCTTCTATTTATCGACAATATCTTTCGCTTCGTACAAGCGGGGTCAGAAGTATCTGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCCGCCGTGGGTTATCAGCCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACAAAAGAGGGATCCATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCCGCGGACGATTTGACTGATCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGCGAAGAACATTACGAAACAGCGCAAAGAGTTAAGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAATCCGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTGGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGCTCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGAGACCGACAAACAGGAAAAACGGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [4701]
Calycanthus    AAGCGTTCCCGTCGGTGGAGCTACGCTTGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGTCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGAGGAGCCGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTAATCAACAACATTGCCAAGGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCCATGGCCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCCGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGGTCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAGGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAATTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACAGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCGTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCCCCAGGGAAATACGTTGGTCTTGCGGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCGGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAACAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTTGAGAGCACATTGAAGAAATGANTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5043]
Canella      AAGTGTTCCGGTCGGTGGGGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTATTGATAATTTAGGTCCTGCAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCTATCTTTGAAACGGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCCGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGCGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTTATTAATGAAGAGAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCACCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTTGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTGTTAGGTAGAATGCCTTCCGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTACAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCTGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAAGAACATTATGAAACTGCACAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAAGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACCATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGACGGTCTTCCTGAGCAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGANTCGGTCGAGTGGTTTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCCATTGTGGATGTTCCAGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5050]
Ceratophyllum   AAGTGTTCCAGTCGGCGGAGCCACTCTAGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGGGAACCCGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACCCGCACAAAATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTGGATACCAAATTATCCATTTTTGAAACCGGGATTAAAGTAGTAGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGTGGAAAAATCGGCCTATTCCGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCACGGAGGTGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGCCAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCAGGAGTTATTAATGAACAAAATCTTGCAGAATCAAAAGTCGCTTTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCACCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCCGAATATTTTCGGGATGTTAATGAACAAGATGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTACAAGCGGGATCAGAAGTATCCGCCTTGTTAGGTAGAATGCCTTCCGCTGTGGGTTATCAACCTACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCCATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATTGTTGGCGAAGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATTCTTGGATTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAACGTTTCTTATCACAACCCTTTTTCGTAGCAGAAGTATTTACAGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTTGCAGAAACAATTAGAGGGTTTAAACTGATCCTTTCAGGAGAATTAGATAGTCTTCCCGAGCAGGCTTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATTAACTTAGAAATGGAGAGCAA-TT-AAGAAATGANNNNNNNAAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTATATGGATTG-ACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCTAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGCATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTCAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGAACTGGATCTATTTTGGATGTTCCCGCGGGAAAGGCAATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCATTGGGAGTACCCATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTCAATCTGTGCACGAACCCATGCAAACTGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTTGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACAGGAAAAACTGCGATAGCTATCGATACTATATTGAACCAAAAACAAA  [4945]
Chloranthus    AAGTGTTCCAGTTGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTGGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACAAAATTCTCTATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCCGTATTTGGAGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTGATTAATGAAGAAAACATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTTGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTAGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGGGGATTGGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGA-ATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTATCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTTGCAGAAACAATTAGGGGATTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGTAAATTGAAGAAATGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTGATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACCGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAACAAA  [5029]
Cinnamomum    AAGCGTTCCAGTGGGTGGAGCTACTCTAGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTAGATCTTTTAGCCCCTTATCGTCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTAGTCCATGGACAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTTCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATTTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCCGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGGTCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCGCACTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCGTTAGATTCAACGTCAACTATGCTACAACCTAGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAACGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTTACAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATTGATGAAGCTACTGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGCAATTTGAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTTCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTCGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACTGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5049]
Dicentra     AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCAACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCT-TTGATAATTTGGGTCCTGTAGAT-CTC---------------------GATCTGCGCCTGCCTTTATACAATTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACCGGGATTAAAGTAGTGGATCTTTTAGCGCCTTATCGACGTGGGGGGAAAATAGGACTATTCGG-GGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCCGTATTTGGC-GAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGGAATGACCTTTACATGGAAATGAAAGAGTCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGGGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATAAACAAAACGTCCTTCTATTTATCGACAATATTTTCCGTTTTGTCCAAGCAGGATCTGAAGTATCTGCCTTATTAGGAAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAAAAGGATCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGATGATTTGACCGACCCCGCCCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTCTCAAGAGGACTCGCTGCCAAAGGGATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCCACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGTGAGGAACATTACGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTGTCGGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTAGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCTGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGCCAGTTGAAGAAATGANNCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGGAAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACCGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [4988]
Drimys      AAGTGTTCCAGTCGGTGGGGCTACACTCGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGGTCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACAAGATTATCCATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGAGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTTATTAATGAAGAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCCATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTAACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTGTTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTACAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCTGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACTGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTCGGACGAATTATCCGAAGAAGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAACAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTGATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5049]
Euptelea     AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCGACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTGCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACAGGGATTAAAGTAGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGCGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTTCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATTTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCTGAAGTATCTGCCTTATTAGGCA-AAT-CCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCCACCAAAGAGGGATCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCGCATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGACTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTTGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCCCAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTAGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAACAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGANTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGGAAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [4977]
Galbulmima    AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGGGAGCCTGTTGATAATTTAGGGCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATAGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCCGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACTGTACTCTCAAGAGGATTAGCCGCCAAAGGGATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCCACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGATATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGTTCTCCAGGAAAATACGTTGGTCTCGCAGAAACCATTAGGGGGTTTCAGCTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTCGAAGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCCATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5049]
Hedyosmum     AAGTGTTCCAGTTGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGTACAACATCCCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCCATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTAATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGAGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGGGTGATTAATGAAGAAAACATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAATCACCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTTGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTACAAGAAAGAATAACTTCTACCAAAGAAGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATTTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTGCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGATATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCCCAACCGTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAACAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTGCCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAAAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACCGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACAGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAACAAA  [5049]
Hydnora      NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTCGAGAATGATAATGTAGGGATTGTTATCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGTACAGGATCTATTGTGGATGTTCCTGTGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTGGGAGTACCTCTTGATGGAAGAGGGGCTCTCAGCAGCGATCACGGACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTCAATCAGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCCGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5051]
Lactoris     AAGTGTTCCAGTTGGCGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTTAATGTTCTTGGAGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCCGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCTATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTAGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAATAACATTGCCAAAGCTCACGGAGGTGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGCGAGCGCACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTTATTAATGAACAAAATCTTACAGAATCCAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCACTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGACGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGATAATATATTCCGTTTTGTCCAAGCAGGATCCGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAAGGATCTATAACTTCGATTCAAGCAGTTTATGTACCCGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCGACTACCGTACTCTCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATTTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACGATGCTTCAACCTAGGATCGTAGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAGCTTCAGGACATTATAGCTATTCTTGGGTTGGACGAATTATCGGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTCTTTACTGGTTCTCCGGGGAAATATGTTGGTCTTGCGGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAACAGGCCTTTTATTTAGTAGGTAACATTGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGTGGAGAGCAATTCAAAAAAATGANNNNNNNNNNNNNNNTCAGTTGAAGATGGAATTGCCCGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTAAAAGGAATAGCATTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTAGATGTTCCTGCAGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTAGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [5024]
Liriodendron   AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGGCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACTATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATAGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCCGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTCTCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCCACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCACAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGATATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACCATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAATATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAAAAATGGAGAGCAATTTGAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGRAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCCATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5051]
Magnolia     AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGGCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTGGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATAGACAATATCTTCCGTTTCGTTCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTCTCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCCACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGATATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGAAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACCATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGANTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCCATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5051]
Nelumbo      AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCGACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCTCACAACATCTCCTATTCATAAATCTGCGCCTGCTTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACAGGAATTAAAGTAGTAGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAGGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCCCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAGTATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCGGGATCGGAAGTATCTGCCCTATTAGGGAGAATGCCTTCTGCCGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCGACCAAAGAGGGGTCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACTGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTGCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGG-AAATATGTTGGTCTAAC--AAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCTGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [4918]
Nymphaea     AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCCACTCTAGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAACCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCACCCGCTTTTACACAATTAGATACCAAATTATCAATCTTTGAAACAGGCATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCGCCTTATCGGCGTGGGGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCCGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTAATCAATAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCTGTATTCGGCGGAGTAGGAGAACGCACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGGGTGATTAATGAAGAAAATATTGCAGAATCTAAAGTAGCTCTAGTATATGGACAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTCGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGTGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATTGACAATATCTTTCGCTTCGTTCAAGCGGGGTCAGAAGTATCTGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCCGCCGTGGGTTATCAGCCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACTAAAGAGGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCAGACGATTTGACTGATCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATTGTTGGCGAAGAACATTACGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAGGATATTATAGCTATTCTTGGATTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCGCGAAAAATTGAACGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATAGTTTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAATATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTAGAGAGCAAATTGAAGAAATGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCCGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGCTCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTTAAAGCCCCTGGTATTATTGAACGTAAATCAGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5049]
Oryza&Triticum  CAGTGTTCCTGTCGGTGGAGCTACTCTTGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGGGAGCCTGTTGACAATTTGGGTCCTGTAGATACTAGTGCAACATTCCCTATTCATAGATCCGCGCCCGCCTTTATCGAGTTAGATACGAAATTATCCATCTTTGAAACTGGTATTAAGGTGGTCGATCTTTTAGCTCCTTATCGGCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTTGGGGGAGCTGGAGTAGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTAATCAACAATATTGCTAAAGCTCACGGGGGCGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGGGAACGGACTCGTGAAGGAAATGATCTTTATATGGAAATGAAGGAATCTGGAGTAATTAATGAAAAAAATCTTGAGGAATCAAAGGTAGCTCTAGTCTATGGCCAAATGAATGAACCGCCAGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACTATGGCAGAATATTTCCGAGATGTTAATAAGCAAGACGTGCTTCTATTCATCGATAATATCTTTCGTTTTGTTCAAGCAGGATCGGAGGTATCTGCCTTATTAGGGAGAATGCCCTCTGCAGTGGGTTATCAACCTACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACTAAAAAGGGATCTATAACTTCGATCCAAGCGGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACAACATTTGCACATTTGGATGCTACTACCGTACTTTCCAGAGGATTAGCTTCCAAAGGGATTTATCCTGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACCTCAACTATGTTACAACCTCGGATCGTTGGCAACGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATCGCAATTCTTGGGTTGGATGAATTATCGGAGGAGGATCGTTTAACTGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGCTTCTTATCACAACCGTTTTTTGTGGCAGAAGTTTTTACCGGTTCTCCGGGAAAGTATGTTGGTCTTGCAGAAACTATTAGGGGATTTCAACTAATCCTTTCCGGAGAATTAGACGGCCTACCCGAACAGGCTTTTTATTTGGTGGGGAACATCGATGAAGCTAGCACGAAAGCTATAAACTTAGAAGAGGAGAACAAATTGAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGAGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCCTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCCTTGGGAGTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCCATGCAAACAGGCTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACAGACAAACTGGAAAAACAGCAATAGCTATCGATACTATATTAAACCAAAAGCAAA  [5053]
Peumus      AAGCGTTCCAGTTGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCCATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGTCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTAGTCCATGGACAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACTATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATTTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGGTCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCGCACTTAGATGCTACTACCGTACTCTCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATGGAGCGTTTCTTATCACAACCTTTCTTCGTGGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTTGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGTGGAGAGCAAATTAAGCNNNNNNNNNNNNNNAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5025]
Piper       AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTAGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCCGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGTACAACATCTCCCATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACAGGGATTAAAGTAGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGAGGGGCTGGAGTGGGTAAAACGGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGCGAGCGCACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATAGAAATGAAGGAATCCGGAGTTATTAACGAACAAAATCTTGCAGAATCAAAAGTGGCTCTAGTTTATGGTCAGATGAATGAACCTCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCTTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAGCAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGCTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCTGCCCTATTAGGTAGAATGCCCTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACTCTTAGTACGGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAAGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCCGCAGATGATTTAACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCGCATTTGGATGCTACTACCGTACTATCAAGGGGATTAGCCGCGAAAGGAATCTACCCGGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCCAGGATCGTTGGAGAGGAACATTATGAAACTGCACAAAGGGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATTCTTGGGTTGGATGAATTATCTGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGCTCCCCGGGGAAATACGTCGGTCTCCCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAATTAATCCTTTCTGGAGAATTAGATGGTCTTCCAGAACAAGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGAGGAGAGCAAATTAAAGAA-TGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTAAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTATCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGTACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCATTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACTGCGATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5049]
Platanus     AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCGACTCTCGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAACCTGTTGATAATTTAGGT----------CTCGCACA--ATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACAGGAATTAAGGTAGTGGATCTTTTAGCTCCCTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGC-GGGGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGCGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTATATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACTATGGCGGAGTATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCCGAAGTATCTGCTTTATTAGGCAGAA----TTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACAAAAGAAGGATCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCCGCGGATGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAGCTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGGGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGT-TAGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCTGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGGCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTTT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [4992]
Pleea       AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACGAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAATAACATTGCTAAAGCCCATGGGGGTGTATCTGTATTTGGTGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGACCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTTATTAATGAAGAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTATATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAGCAAGACGTACTTCTCTTCATTGACAATATCTTTCGATTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCTGCCTTATTAGGGAGAATGCCTTCTGCAGTAGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTACAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAAGGATCTATAACTTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACAACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATTTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCCCGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTCCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTATCCGAGGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACAGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGACAGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATTGATGAAGCTACCGCGAAAGCTATGTACTTAGAAATGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGCTTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTGGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCAATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTCCCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCCGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACAGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACTATATTAAACCAAAAGCAAT  [5035]
Prosopanche    NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCCTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCTATGCTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAGCGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTCAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTGATAATTGGGGACCGACAAACAGGAAAAACAGCGATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5048]
Ranunculus    AAGTGTTCCGGTTGGGGGAGCGACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTT----CCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACTAAATTATCTATTTTTGAAACGGGGATTAAGGTAGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGTCGTGGAGGAAAACTCGGGCTATTCGGGGGGGCTGGAGTGGGTAAAACCGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCCGTATTTGGAGGAGTGGGCGAACGGACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGGGTGATTAATGAAGAAAATATTGCGGAATCGAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATATTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGATAATATTTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCCGAAGTATCCGCTTTATTAGGAAGAATGCCTTCCGCTGTAGGTTATCAACCTACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCCACCAAAGAGGGATCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCCCCTGCCACAACATTTGCGCATTTAGATGCAACTACCGTACTATCAAGAGGACTGGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTTCAACCTCGAATTGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGACGAATTGTCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTTTTTACCGGTTCTCCAGGTAAATATGTTGGTCTA-CAGAAACAATTAGGGGTTTTCAATTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCGGAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGAATAGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGAGAAATGGTGGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATCGCGTTGAATCTTGAGAATGAAAATGTCGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGGGATATTGTCAAGCGCACAGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTAGTCGATGCGTTGGGACTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCTCCTGGGATTATTGAACGGAAATCCGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGGCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGCGACCGACAAACAGGAAAAACCGCTATTGCAATCGATACCATATTGAACCAAAAAGAAA  [5010]
Sabia       AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCGACTCTTGGACGAATTTTCAATGTTCTTGG-GAGCCTGTTGA-AATTTAGGTCCTGTCGATACTCGCACAACATCCCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCTATTTTTGAAACAGGAAGTAAAGGAGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATAGGACTATTGGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTTATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCAGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAGTATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCGGGATCCGAAGTATCCGCCTTATTAGGC-GAATGCCTTCCGCCGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCCATAACTTC-ATTCAAGCAGTTT-TGTACCTGCGGACGATTTGACGGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACAT--AGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATACTTGGGTTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCGCGCAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCTTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGT-CCCCAGGGAAATATGTTGGTCTAGCAGAAACTATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCTGAACAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGAAGGGGAGAACAATTTGAAGAAATGAATCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGAAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTCAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACAGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [4988]
Saururus     AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGTACAACATCTCCCATTCATAGATCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACCAAATTATCCATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGGGGTGTATCCGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAGGAATCCGGAGTTATTAATGAACAAAATCTTGCAGAATCAAAGGTGGCTCTAGTCTATGGTCAGATGAATGAACCACCTGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCTGCCTTGCTAGGTAGAATGCCCTCCGCTGTGGGTTATCAACCTACTCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAAGGATCTATAACTTCCATTCAGGCAGTTTATGTACCCGCGGATGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGGGGATTAGCCGCGAAAGGGATCTACCCAGCAGTAGACCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCCAGGATCGTTGGAGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGGTTGGATGAATTATCTGAGGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTTGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATACGTTGGTCTCGCAGAAACTATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCTGGAGAATTAGATGGTCTTCCAGAGCAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATGANTCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTATCTTTGGTAGTGATATCGCTATTAAAGAAGGAGATATTGTTAAGCGTACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTAGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGAATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACGGCGATAGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5051]
Spathiphyllum   AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCAACTCTCGGACGGATTTTCAACGTTCTTGGCGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCCGCACCCGCCTTTATACAGTTAGATACGAAATTATCAATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTAGTGGATCTTTTAGCCCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTTGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTAATTATGGAATTGATCAACAACATTGCTAAAGCTCATGGAGGTGTATCCGTATTTGGTGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTCGTCTATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTAACCGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTTTATTCATTGACAATATCTTTCGATTTGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCTGCCTTATTAGGGAGAATGCCTTCTGCAGTAGGTTATCAACCTACCCTTAGTACGGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACGTCTACAAAAGAAGGATCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCAGACGATTTGACTGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGCATTTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAAAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTGCAGGACATTATAGCTATCCTTGGATTAGACGAATTATCCGAAGAAGATCGTTTAACCGTAGCCAGAGCAAGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCTTTCTTCGTAGCGGAAGTATTTACTGGTTCTCGAGGGAAATATGTTGGCCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTCTCCGGAGAATTAGACAGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAAGCTATGAACTTAGAAGTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGGTCGAGTGGTCTCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTGGAATTTGCCAGTGGTGTGAAAGGAATAGCGTTAAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGACCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACAGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACTATATTAAACCAAAAGCAAA  [5040]
Tasmania     AAGTGTTCCAGTCGGTGGGGCTACACTCGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTAGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGGTCTGCGCCTGCTTTTATCCAGTTAGATACAAGATTATCTATCTTTGAAACAGGGATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGAGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGCGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGA-TCCGGAGTTATTAATGAAGAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCCATGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTAACTGCCCTAACCATGGCGGAATATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGACGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTGTTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTACAAGAAAGAATTACTTCTACCAAAGAGGGATCTATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCTGACGATTTGACCGACCCTGCCCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACTGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTAGGATCGTTGGCGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGGTATCCTTGGGTCGGACGAATTATCCGAAGAAGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACTGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTCGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAACTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGTCTTCCCGAGCAGGCCTTTTATTTGGTGGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTAGATGTGGAGAGCAAATTGAAGAAATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGGATTGTTGTCTTTGGTAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCAGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACTGGGTTAAAAGCTGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGYGGTCAACGAGAACTGATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTGAACCAAAAGCAAA  [5040]
Trochodendron   AAGTGTTCCAGTCGGTGGAGCGACTCTCGGACGAATTTTCAACGTTCTTGGAGAGCCTGTTGATAATTTAGGTCCTGTCGATACTCGCACAACATCTCCTATTCATAGATCTGCGCCTGCCTTTATACAGTTAGATACCAAATTATCCATTTTTGAAACAGGAATTAAAGTAGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGCCGTGGAGGAAAAATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAATTGATCAACAACATTGCCAAAGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGCGAACGTACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCTGGAGTGATTAATGAACAAAATATTGCAGAATCAAAAGTAGCTCTAGTCTACGGTCAGATGAATGAACCGCCGGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTGACTGCCCTAACCATGGCAGAGTATTTCCGGGATGTTAATGAACAAGATGTACTTCTATTTATCGACAATATCTTCCGTTTCGTCCAAGCAGGATCCGAAGTATCTGCCTTATTAGGCAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAACCTACCCTTAGTACAGAAATGGGTTCTTTGCAAGAAAGAATTACTTCTACAAAAGAAGGATCCATAACTTCTATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCCACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCAACTATGCTCCAACCTCGGATTGTTGGTGAGGAACATTATGAAACTGCGCAAAGAGTTAAGCAAACTTTACAACGTTACAAAGAACTTCAGGACATTATAGCTATCCTTGGATTGGACGAATTATCCGAAGAGGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAGCGTTTCTTATCACAACCCTTCTTCGTAGCAGAAGTATTTACCGGTTCTCCAGGGAAATATGTTGGTCTAGCAGAAACAATTAGGGGGTTTCAATTGATCCTTTCCGGAGAATTAGATGGGCTTCCTGAACAGGCCTTTTATTTGGTAGGTAACATCGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATGAACTTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAGTTGGAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTAGAATTTTCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATTGTTGTCTTTGGAAGTGATACCGCTATTAAAGAAGGAGATCTTGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGCAGGAAAGGCAATGCTAGGCCGTGTGGTCGACGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAGAGGGGCTCT---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGTGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAGCCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTAGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTTATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACAGCTATTGCTATCGATACCATATTAAACCAAAAGCAAA  [5028]
Ginkgo      GAGTGTTCCAGTTGGTGGAGCTACTCTTGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAACCTGTCGATAATTTAGGTCCTGTAGATGCTCGCACAACATCCCCTATTCATAGACCTGCTCCTGCCTTTACGCAGTTGGATACCAAATTATCAATCTTCGAAACAGGCATTAAAGTGGTGGATCTTTTAGCTCCTTATCGACGTGGAGGAAAGATCGGACTATTCGGGGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATCATGGAGTTAATCAACAACATTGCTAAGGCTCATGGAGGTGTATCTGTATTTGGCGGAGTAGGGGAACGTACTCGTGAAGGGAATGATCTTTACGTGGAAATGAAAGAATCAGGAGTAATTAATGAGCAAAACATCTCAGAATCAAAAGTAGCTCTGGTCTATGGTCAGATGAATGAACCACCAGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTAACTGCCTTAACCATGGCTGAATATTCCCGAGATGTCAATGAGCAAGACGTACTCTTATTTATCGACAATATCTTCCGCTTTGTCCAAGCAGGATCAGAAGTATCCGCCTTATTAGGTAGAATGCCTTCTGCTGTGGGTTATCAGCCAACTCTTAGCACGGAAATGGGTTCTTTGCAAGAGAGAATTACTTCTACTAAAGAGGGATCTATAACCTCCATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCGGACGATTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTTAGATGCTACTACCGTACTATCGAGAGGATTAGCTTCCAAAGGTATCTATCCAGCAGTAGATCCTTTAGATTCAACGTCGACTATGCTCCAACCTTGGATTGTGGGCGAGGAACATTACGAAACCGCACAAGGAGTTAAGCAAACTTCACAACGTTATAAAGAACTTCAAGACATTATAGCTATTCTTGGACTGGACGAATTATCAGAAGAAGATCGTTTAACCGTAGCAAGAGCACGAAAAATTGAACGTTTTTTATCACAACCCTTTTTCGTAGCAGAGGTCTTCACCGGTTCCCCGGGCAAATATGTCAGTCTCGTAGAAACAATTAGAGGTTTTAAAATGATCCTTTCTGGAGAATTAGATGGTCTCCCCGAACAGGCTTTTTATTTGGTAGGTAACATTGATGAAGCTACCGCGAAAGCTATGAACTCAGAAGTGGAGAGCTAATTACTAAAATGANNNNNNNNAGTGGTCTCAGTTGRAGATGGGATTGCACGTGTTTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTTGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGCTGAATCTTGAGGATGAGAATGTAGGTATTGTTGTATTTGGTAGTGATACCGCCATTAAAGAAGGAGATCTCGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGGATGTTCCTGTGGGAAAGGCCATGTTAGGTCGTGTGGTCGATGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGAAAAGGGGCTTC---AAGCGATCACGAACGAAGACGTGTCGAAGCGAAAGCCCCTGGGATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCAGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTGATAATCGGGGACCGACAAACTGGGAAAACCGCTATAGCTATCGATATCATATTGAACCAGAAGCGAA  [4960]
Pinus       AAGTGTTCCAGTTGGTGGAGCTACTCTCGGACGAATTTTCAATGTTCTTGGAGAACCTGTCGATAATTTGGGTCCTGTAGATGCTGGCATAACATCTCCTATTCATAGACCTGCTCCCGCCTTTACAGAGTTGGATACAAAATTATCCATCTTCGAAACAGGCATTAAAGTAGTAGATCTTTTGGCTCCTTACCGCCGTGGGGGAAAAATTGGTTTATTTGGAGGAGCTGGAGTGGGTAAAACAGTACTCATTATGGAGTTGATCAACAACATTGCTAAGGCTCATGGAGGGGTATCTGTATTTGGAGGAGTAGGAGAACGTACCCGTGAAGGGAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCGGGAGTAATTGATGAACAAAAAATATCAGAATCAAAAGTGGCTCTGGTCTATGGTCAGATGAATGAACCACCGGGAGCTCGCATGAGAGTCGGTTTAACTGCTCTAACCATGGCCGAATATTTCCGAGATGTCAATGAGCAAGACGTACTATTATTTATTGATAACATCTTCCGTTTTGTCCAAGCGGGATCAGAGGTATCCGCCCTATTAGGCAGAATGCCTTCCGCCGTGGGTTATCAGCCAACTCTTAGCACGGAAATGGGTTCTTTGCAAGAGAGAATTACTTCCACAAAAAAGGGATCCATAACCTCGATTCAAGCAGTTTATGTACCTGCTGACGACTTGACCGACCCTGCTCCTGCTACGACATTTGCACATTCAGATGCTACTACCGTACTATCGAGAGGATTAGCTGCGAAGGGTATCTATCCAGCAGTGGATCCTTTAGATTCAACATCGACTATGCTCCAACCTTGGATCGTAGGCGAAGAACATTACGAAACTGCACAAGGGGTTAAGCAAACTTTACAACGTTATAAGGAACTTCAAGACATTATAGCTATTCCTGGACTGGATGAATTATCGGAGGAAGATCGTTTAATCGTGGCAAGAGCAAGAAAAATTGAACGTTTCCTATCACAACCCTTTTTCGTAGCAGAGGTATTCACAGGTTCCCCGGGCAAATATGTGGGTCTCATGGAAACAATTAGAGGTTTTCAAATGATCCTTTCTGGAGAATTAGATGGTCTTATCGAACAGTCTTTTTATTTGGTGGGTAATATTGATGAAGCTACCGCGAAGGCTATAAACTCCAGCATGGAAAGTTAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGATGGAATTGCCCGTGTCTATGGATTGAACGAGATTCAAGCTGGGGAAATGGTCGAATTTGCCAGCGGTGTGAAAGGAATAGCGTTGAATCTTGAGAATGAGAATGTAGGTATCGTGGCATTTGGTAGTGATACCGCCATCAAAGAAGGATCTCTCGTCAAGCGCACTGGATCTATTGTGTCTGTTCCTGTGGGAAAGGCCATGTTAGGTCGTGTGGTCGATGCGTTGGGAGTACCTATTGATGGTAAAGGGGCTTT---AAGCGAGCACTTACTCAGACGTGTCGAAGCGAAAGCCCCAGGTATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCTATGCAAACAGGGTTAAAAGCGGTGGATAGCCTGGTCCCTATAGGCCGTGGTCAACGAGAACTGATAATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACCGCTATAGCTATTGATATCATATTGAACCAGAAGCGAA  [5048]
Gnetum      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACTCGTGAAGGAAATGATCTTTACATGGAAATGAAAGAATCCGGCGTAATTAATGAACAGAATATTGCAGAATCCAAAGTAGCTCTGGTTTATGGTCAGATGAATGAACCGCCAGGAGCTCGTATGAGAGTTGGTTTAACTGCCCTAGCTATGGCAGAATATTTCCGAGATGTTAATGAACAAGATGTACTTTTATTTATAGATAATATCTTCCGGTTTGTTCAAGCAGGATCGGAGGTATCCGCTTTATTAGGAAGAATGCCTTCGGCCGTGGGTTATCAACCCACCCTTAGCACAGAAATGGGTTCGTTGCAAGAGCGAATCACTTCGACAAAAAAAGGATCAATAACCTCAATTCAAGCCGTCTATGTACCCGCGGATGATTTGACAGATCCCGCGCCCGCTACAACATTCGCACACTTGGATGCGACTACTGTACTATCAAGAGGATTAGCTGCTAAAGGAATCTATCCCGCGGTCGATCCTTTGGATTCCACATCTACTATGCTCCAACCCGAAATCGTGGGTGAACAACATTATGAAATTGCACAGGGAGTCTAACAAACCTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGATGGAATTGCACGCGTATCTGGATTGAACAAGATTCAAGCCGGGGAAATGGTCGAATTTTCCAGCGGTGTGAAGGGCATAGCGTTGAATCTGGAGAATGAGAATGTAGGTATCGTTGTATTTGGTAGTGATACCGCCATTATTGAAGGATCCATCGTCAAGCGAACTGGATCCATTGTGTCAGTTCCCGTGGGAAAGGCCATGTTAGGCCGTGTGGTGGATGCGCTGGGAGTCCCTTTGGATGGTTTAGGAAATGT---AAGCGAGCACTCACTCCGACGTGTCGAAGCGAAAGCCCCAGGTATTATTGAACGTAAATCTGTGCACGAACCCATGCAAACCGGGTACAAAGCGGTGGATAGCCTGGTTCCTATAGGCCGTGGTCAACGGGAACTGATTATCGGGGACCGACAAACTGGAAAAACCGCTATAGCTATTGATATAATATTGAACCAGAAGCGTA  [4440]
[            5080   5090   5100   5110   5120   5130   5140   5150   5160   5170   5180   5190   5200   5210   5220   5230   5240   5250   5260   5270   5280   5290   5300   5310   5320   5330   5340   5350   5360   5370   5380   5390   5400   5410   5420   5430   5440   5450   5460   5470   5480   5490   5500   5510   5520   5530   5540   5550   5560   5570   5580   5590   5600   5610   5620   5630   5640   5650   5660   5670   5680   5690   5700   5710   5720   5730   5740   5750   5760   5770   5780   5790   5800   5810   5820   5830   5840   5850   5860   5870   5880   5890   5900   5910   5920   5930   5940   5950   5960   5970   5980   5990   6000   6010   6020   6030   6040   6050   6060   6070   6080   6090   6100   6110   6120   6130   6140   6150   6160   6170   6180   6190   6200   6210   6220   6230   6240   6250   6260   6270   6280   6290   6300   6310   6320   6330   6340   6350   6360   6370   6380   6390   6400   6410   6420   6430   6440   6450   6460   6470   6480   6490   6500   6510   6520   6530   6540   6550   6560   6570   6580   6590   6600   6610   6620   6630   6640   6650   6660   6670   6680   6690   6700   6710   6720   6730   6740   6750   6760 ]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  ]
Amborella     TGAAC------TCAAAGGCCATCAAAGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTATGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGAGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGCGCGGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATTCCCACCAATGTGATCCCCATTACGGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCCGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCTGCGGTAGTTCAAAACTCGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACTCAATAGAGGTGCAAGGCTGACAGAAGTATCGAAACAACCACAATATTCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTCATTTA----------------------------------------------------------------------CGAGTTTCAGGACACATCGCACTTCCGCCCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGGCGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCCCT------GGTTTTTTGAATTCGACATCAGGAAGTCTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAAGTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATTGGCCCTACCAGGCAACATCTACCCACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAGATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCATTTTG--------------------------------------------GGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGCGGGCCTATCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCAAAGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCACA----GAA----------GCCGCG-----GGG-TTG-ACC-----CCA-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6484]
Asimina      TGAAC------TCAAGGGGCAACTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCTAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCGGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTCCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTATAGTCATTTA-----------------------------------------------------GAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTTTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATAAGATTGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAAAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCTCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAAGGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCACCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTAATA----GGA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6502]
Aristolochia   TAAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTGGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCTATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCGGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTTTCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCAGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCACATAGAGGTGCCAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAAGAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATATTGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATTTTAAAGGAAGAGATTGACGATCCCAAGTTCTTTTACTCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGAC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCTATTGAAAAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCAATCATAGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCTTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCAACC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6580]
Asparagus     TGAAC------GAAAGGAGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGATCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTATTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATGCTGCTCCTATGCAATTTGTGGCCCCATATTCTGGGTGTACCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATTATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGGCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCTGGGGATATTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACTGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCAATTAACATTGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTCGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCAGCGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATTCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTGTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCCATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGATTCATCTCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTCCACTCAGAAACTGTTTTCTGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAGGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACTAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCTCTTGTTCTGAGAATCAGATCAGTTCTATTAAGGACAGGTCGTCGTATTGACGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GACCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCAGCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6572]
Austrobaileya   TGAAC------TCAAGGGGCACAAAAGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCGGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCCGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCTACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCTAGGCTTACGGAAGTTCCGAAACAACCACAATATTCACCACTTCCTATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAACGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCAAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------------------------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCTCTTGTTAAGAGAATCAGATCGGTTCTATTACGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTATTGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6571]
Brassica&Arab   TAAAC------TCAAGGGCCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------ATGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGGACAATTAATTCAAACTCTTGAAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTTTGGCCCCATATTCCGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGTGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCGGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATTCCCACCAATGTGATCTCCATTACTGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTATGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACTCAATAGAGGTGCAAGGCTGACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATACTAGTCATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACTCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCATTTCCGCTCGGGTCAAGGCTGCCACTCGGTCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAATCTCTCGCT------GGTTTTTAGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATTTTGAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTCCATTCAGAAAGTATTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGTTGAGAGGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAGTCAGATCGGTTCTATTAAGGACAGGTCGTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CCCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGCGTTAAGAGCATGCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCTCCGGCTCAGGGGGGACCAGAAAAGGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGTCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTTCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCTGAATTC---TAT  [6507]
Buxus       TCAAC------TCAAGGGGCGCCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGCTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGTTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAAATTTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTACCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCTGCGGTAGTTTAAAACTAGAATTGGCGCAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACTCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACTGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAAGAAATTCTAGTCATTTA-----------------------------------------------------GAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAGCCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCTACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAAGTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTTCAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCTCCGGCGAGGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCTGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6457]
Cabomba      TGAAC------TCCAGGGGCACCTCCGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTGGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTGCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTTCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTACTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCTGACAGGTGCGGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCAGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTCGACCAGCTATTAACGTTGGCTTATCCGTCAGTCGCGTTGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCTGTGGTAGTTTAAAACTCGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCAGCTACTCAGGCATTACTAAATAGAGGTGCGAGGCTTACAGAAGTTCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCTATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAACGGTACCCGAATCCATTGTATTTCCCGAGTTTCCAGACACATCGAACTTCCGCCC------AGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCTCTCGCTGGTTTTTGGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACTATCGACC--------------------------------------AACATCGACTCATCCCAATCCTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAGATTCTTTTACCTCACTCAGAAAGTCTTTTCCGCCGGACCTTTCTATAGTAAGGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---GCT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCCACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAATCAAA-CTCTGG-CTCTGGAGAAGAAGCA---TTC---GCTTTTTC-----------------------------------------TTGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCAAAAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAAGGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCAACACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCT-CAG---GCCGAATTC---GTT  [6216]
Calycanthus    TGAAC------GAAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCTGCGGTAGTTTAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACTAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCTCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTA------------------------------------CGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCTCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---ACCGAATTC---TAT  [6537]
Canella      TAAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGTGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCAGTGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCCAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTTCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTA---------------------------------------------TGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCTCTCAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTAAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAAGGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCGGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6535]
Ceratophyllum   TGAAC------TCCAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCTATTGGACAGAAACGCTCGACAGTCGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGGGGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTCCTTGCCCCATATTCAGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAGCAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCTTTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTGTCGGCTTATATCCCCACCAACGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACTGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTGATACCTATAGAAAAGATTATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTATGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTTGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAATCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCTATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCATCAAGACTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGATCGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATTGGCCCTACCAGGCTACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGTACGGATCCGACAGAAGCACGAAATGGAGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATGTTGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTTCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATTCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCTCAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCAACACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6475]
Chloranthus    TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCAAATGCTTTGGAATATTCAATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCAGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAGCAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTAACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAAGAAATTCTAGTCATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTTGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCTCCTTCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTGCTTTTACCCTACTCATAAACTTTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTTTTCTTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTC---------ACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6550]
Cinnamomum    TGAAC------GAAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAATCGAATGCTTTGGAATATTCAATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACTGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTA---------------------------------------------TGGTACCCGAATCCTTTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAACAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCGGGCGAAGGGGGGACGGGGAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6534]
Dicentra     TGAAC------TCAAGGAGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTTGCCCCATATTCTGGATGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGTGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTATAGTCATTTA-----------------------------------------------------GAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTATTTTACCCCACTAAAAAACTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAACACCCCCCGGCGAAGTGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6465]
Drimys      TAAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTAGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTGGATGCAGTGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCCAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTATAGTCATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTCAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTGCTTTTACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAAGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCGATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-TGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCGGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6579]
Euptelea     TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGTGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTCATTTA------------------------------------------------TACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCATCAACTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCTACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6459]
Galbulmima    TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTTGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCAATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCTTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTGTTTTACCCCACTCAGAAACAGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAAAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCACCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6579]
Hedyosmum     TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAT-AAA-TAT---------ATTTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCAAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCAGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAGCAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTAACAGAAGTCCCGAAACAACCACAGTATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTTTAGTCATTTA---------------------------------AGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTTGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCTCCTTCTTGAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTGCTTTTATCCTACTCAGAAACAGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCGGATTGTTCAGAGAATAAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTC---------ACCAAGAACA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGCCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCC---------CGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6531]
Hydnora      TAAAC------TCAAGGGGCACCTCT--------GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTTCAAATTATTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATACCATTCTGGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCAGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCGGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTTTCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCCATTACTGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCTGCGGTAGTTTAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCAGCGACTCAGGCATTACTACATAGAGGTGCAAGGCTGACAGAAGTGCTCAAACAACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-----------------------------------------------------------------------GAGTTTCAGGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTTGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTTCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTTGCTTGCAAT------------ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACATAAGTACGAAATGCCTATTGTTCTGAGAATCAGATCGGTTCTTTTAAGGACAG---GTCGTCTTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAA------CTCCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGT-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCTCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCC---------CGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTACTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCACC-TAT-TGC-AAG-CAA-----CCT-CAG---GCCGAATTC---TAT  [6489]
Lactoris     TAAAC------TCAAGGGGGACTTCAGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTGGTAGCTGCCACCGCTTCGGATCCAGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCTATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATAGGCAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCGGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTTTCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGTTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCAGCGACTCAGGCATTACCACATAGAGGTGCCAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACAACAATATGAACCACTTCCTATTGAAAAACAAATTANNNNNNNNNNCAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTATGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCTTGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCTCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCTATTGTTCAGAGAATCAGATCGATTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGATAA--------CTCCGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGAAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCATACCCCCCCCACAAGCACCTCCCGGCTAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCC------CGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTAATA----GAA----------GCCACC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6548]
Liriodendron   TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTA------------------------------------------------------------------ATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GAC------TCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTTTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAAAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCC---------------CGGCGAAGGGGGGACCAGAAAAAGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCACCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6494]
Magnolia     TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCAATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTTTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAAAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCACCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6581]
Nelumbo      TGAAC------TCAAGGGGCACCTCCGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTCATTTA--------------------------------------------------CCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATAAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCAAAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6398]
Nymphaea     TTAACTCAAAATCCAAAGGCATCTCTGAA-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTGGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCGGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGATGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTAGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCTACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCGAGGCTTACAGAAGTTCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCTATTGAAAAACAAATTANNNNNNNNNNCAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAACGGTACCCGAATCCATTGTATTTCCCGAGTTTCCAGACACATCGAACTTCCGCCCGAGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCCTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCTCACTCAGAAACTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---GCT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCCACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTCTTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAATCAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCA---TTC---GCTTTTTG-----------------------------------------TTGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCTGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6555]
Oryza&Triticum  TGAAC------TCAAGGGGCACAAATGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTTGCGATTGGACAAAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCAGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATTATATATGATGATCTAAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACTGCGTTACCCGTGATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTTGGCTTATCCGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCTGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTCGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACTCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTGTTGTGATTTACAGTAGTTCTACCCATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTCAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGATTCATCTCAATCTTGAAGGAAGAGATCGACGATTCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAAAAGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGGGGTGAGAAGGGCC------CTG---ACT---------CCATCCCAAACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAATATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGGCAGAAGCACGAAATTCCTCTTGTAGTGAAAATAAGATCGGTTCTATTAAGAATAGGTCGTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------GTATGGAAAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCCTCATAGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GACCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCAGGCGAAGGGGAGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCAGCGG------CCCTAGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCT-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---AAT  [6586]
Peumus      TGAAC------GAAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTCCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACTGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTGACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTTCAATTGAAAAACAAATTCTAGTCATTTA----------------------------------------------------------------------CGAGTTTCAGGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTTTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATAAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCGGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTAGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6485]
Piper       TAAAC------TCAAGGGGCACCGATGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTTGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCATGCATTAATTATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCTGGGGACGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTTTCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACTGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTAAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCTGATCTTGATGCTGTAACTCAGGCATTACCACATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTGATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACTCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------TGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTTACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCCTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTCAACTCAGAAACTGTTTTTCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACTGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGGTAGGGAGAATCCGACAGAAGTACGAAATTCCTATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGATAACAGAGCAATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCATTTTATCGTCGTGGCACAACCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTAGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCTTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6579]
Platanus     TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCAATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTCATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCAAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6522]
Pleea       TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCCGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTTGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTCGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTTACTCAGGCATTACCAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTGTAGTCATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGATTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAAGTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTATCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGAGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCTCTTTTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAGGTCGTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCGTCATTGTGGGAAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GACCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTCCGTTTTCCCCCCTTCATCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTAATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6568]
Prosopanche    TAAAC------GAGAGGGGCACCTCT--------GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCAATTCTGGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTTGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATCATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCTTTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCGGGGGATGTTTTCTATTTACATTCTCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTTTCGGCCTATATCCCAACCAATGTGATCTCCATTACTGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCAATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAAAAAGTCTGCGGTAGTTTAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACTTCATAGAGGTGCAAGGCTGACAGAAGTGCTCAAACAACCACAATACGAACCACTGCCAATTGAAAAACAAATCCTAGTCATTTA---------------------------------------------------------------------------------ACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTGAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTTCACTCATAACCTTTTTTCCGCCGGAC---------GAGTCGTAGGAGGTTGCTTGCAAG------------ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACATAAGTACGAAATTCCTATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTTTTAAGGACAG---GTCGTCTTGATG-CCAAGACA---------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------------------GCCCCTTTTTGGGAGGGTCAAGAGCATCCAACGCAAAGT-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCTCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCCCCCCAAAGATTGCAAGCA------ACCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----TCC----------GGGTCT-----TGC-AAG-CAA-----CCT-CAG---GCCGAATTC---TAT  [6474]
Ranunculus    TGAAC------TCAAGGGGGACCTCTGAA-AGT-GAA-ATC-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGTCAAAAACGGTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCGGAAGGAAAAGCTATGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCTGATCCTGCCCCTCTTCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGGGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCAGTGGCATATCGACAAATGTCTCTTCTATTACGAAGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGCCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCAGACCTGACAGGTGCAGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAGGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGTGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGATTATCCGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCTGCGGTAGTTTAAAACTTGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCTGCAACTCAGGCATTACTCAATAGAGGTGCAAGGCTCACAGAAGTACTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAGTAGTTCTGCCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTGGAGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAAAAACTCTGTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTAAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCACACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCCTCTTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GTCAAATTC---TAT  [6540]
Sabia       TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAT-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCAATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCTGCTACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTACCGAAACAACCACAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAAGAAATTCTAGTCATTTA------------------------------------CGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCCGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAAGAAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAATCAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCTTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6482]
Saururus     TAAAC------TCAAGGGGCACCGATGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTAGCACAATTAGTGCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCAATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCATGCATTAATCATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCTGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGATCAGACAGGAGCAGGTAGCTTGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTTTCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCAATTACTGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTTTGTGGTAGTTTAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCAGTTACTCAGGCATTACTACATAGAGGCGCCAGACTTACAGAAGTGCTCAAACAACCACAATATGAACCACTTCAAATTGAAAAACAAATTTTAGTGATTTA----------------------------------------------GGTACTCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------TGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCCTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACTCCACTCAGAAACTTTTTTTCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACTGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGGTAGGGAGAATCCGACAGAAGTACGAAATTCCTATTGTTCAGAGAATAAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTCATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCAATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCATTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCTTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6535]
Spathiphyllum   TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTTTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTGCAAATTCTGTCAGAAGCAAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTTGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGTGATAATGGAATGCACGCATTAATAATATATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTAGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGGGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCCTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCTCCATAACAGATGGACAAATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCAGCTATTAACGTTGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCCATGAAACAAGTCCGCGGAAGTTCAAAACTTGAATTGGCACAATATCGCGAAGTAGCCGCCTTCGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGTTACTCAGGCATTACTAAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTCCAATTGAAAAACAAATTCTAGTTATTTA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGATTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGGCGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAACTTTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCATACAGTGTACTACTATCGGCCCTATCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCTCTTGTTCAGAGAATAAGATCGGTTCTATTAAGGACAGGTCGTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCGTTATTGTGGGAAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GACCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCGCAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGACAGGCGTTTTCCCTCCTTCATCGG------CTAAAGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6450]
Tasmania     TAAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTAGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAGAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTGGATGCAGTGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCCAGGCTTACAGAAGTGCCCAAACAACCACAATATGAACCACTTTCAATTGAAAAACAAATTATAGTCATTTACAGTAGTTCTACCTATAGAAAAGATCATGAAAGAGGCGATCAGAATGGTACCCGAATCCATTTACGATCCCGAGTTTCCAGACACATCGCACTTCCGCTCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTCAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTGCTTTTACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAAGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCGATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-TGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCGGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6570]
Trochodendron   TGAAC------TCAAGGGGCACCTCTGAG-AGT-GAG-ACA-------------TTGTATTGTGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCAACTGTGGCACAATTAGTTCAAATTCTTTCAGAAGCGAATGCTTTGGAATATTCCATTCTTGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCTGGGTGTGCCATGGGGGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGTTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTCTTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCAGGTAGCTCGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTATCGGCCTATATCCCCACCAATGTGATCCCCATTACAGATGGACAAATCTGTTCGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTCATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTCCGCGGTAGTTCAAAACTGGAATTGGCACAATATCGCGAAGTGGCCGCCCTTGCTCAATTTGGCTCAGACCTTGATGCTGCGACTCAGGCATTACCCAATAGAGGTGCAAGGCTTACAGAAGTCCCGAAACAACCGCAATATGCACCACTTCCAATTGAAAAAGAAATTCTAGTCATTTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGACGGATCAAAGAAGAGTGGGGAACCTCTCGCT------GGTTTTTGGAATTCGACATCAGGAAGTGTTTTCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCCCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTTACCCCACTCAGAAAGTCTTTTCCGCCGGAC---------GACTCGTAGGAGGTGAGAAGGGCC------CTT---ACT---------CCGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACCAGGCAACATCTACCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGTACGAAATTCCGATTGTTCAGAGAATCAGATCGGTTCTATTAAGGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACGCTCCCCA-----------------AGACAACAGAGCCATCATTGTGGGGAGGGTAAAGAGCATCCAACGCAAAGC-GGCCTTTCATTCCCTTGTTTCGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGGCGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTCGTTTTCCCCCCTTCGTCGG------CCCTTGCCGCCTTCCTTAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATA----GAA----------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAG---GCCGAATTC---TAT  [6434]
Ginkgo      TGAAC------TCAAAGGGCACCTCTGAT-AGT-GAA-AAA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACCGTGGCACAATTGGTTCAAATTATTTCGGAAGCGGATGCTTTGGAATATTCCATTATCGTAGCAGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCCGCAATTTCTGGCCCCATATTCCGGGTGTGCTATGGGAGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTAATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGCTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTATTGGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCGGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTGTCGGCCTATATCCCTACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAGATCTGTTTGGAAACAGAGCTCTTTTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTACGTGGCAGTTCAAAACCAGAATCGGCACAATATCGTGAAGTGGCCGCCTCTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCTACTCAGGCACCATCAAATAGAGGTGCTAGGCTTACTGAAGTTCCGAAACAACCGCAATATCCACCACTTTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN------------------------------------CGATAAAAGCGGTACCCGAATCCATCTACGATCCCGAGTTTCCGGACGCATCGCACTTCCGCCCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAATACGGATAAGAAAAGAGTGGGGAACCTCCCGTT------GGTTCTTGGAATTCGGCATCATAGGGTGTTTCCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCTCAATCTTTAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTCTTTCACCCCACTCAGAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTTGTAGGAGGTGAGAAGGGTGGCCGCTCTTCCCCCT---ATGGGGTGGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACTAGGCAACATCTACCCACACAAGCTCGATCAGGAGATAGGGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGATAATCAGATTGGTTCCATTAGAGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGAGAAGAAGCAAGCTTCAACTCTCCCCC-AGT------GGG----AGACAACAGAGCCATCGTTGTGGGGGGGGTAAAAAGCATCCAACGCAAAGC-GGCGTTTCATTCCCTCGTTTTGTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCAACGGAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTGGTTTCCCCCCCTTCGTCGGGGGGCCCCCTTGCCGCCTTCTTCAACAAGCCCTCGAGCCTCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATT-CGTAAAGGA-------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAACGAATAAAGGCC---GGA  [6490]
Pinus       TGAAC------TCAAAGTCAAAGGCTGAT-AGT-GAG-AAA-------------TTGTATTGCGTCTATGTAGCGATTGGACAGAAACGCTCGACCGTGGCACAATTGGTTCAAATTATATCGGAAGCAGATGCTTTGGAATATTCCATTGTCGTAGCCGCCACCGCTTCGGATCCTGCTCCTCTGCAATTTCTGGCCCCATATTCCGGGTGTGCTATGGGAGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCATTGATAATCTATGATGATCTTAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGCTACGCCGACCACCAGGCCGTGAGGCTTTCCCAGGGGATGTTTTCTATTTACATTCCCGTCTATTAGAAAGAGCCGCTAAACGATCGGACCAGACAGGTGCGGGTAGCTTGACCGCGTTACCCGTCATTGAAACACAAGCTGGAGACGTGTCGGCCTATATCCCTACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAGATCTGTCTGGAAACAGAGCTATTCTATCGCGGAATTAGACCTGCTATTAACGTCGGCTTATCTGTCAGTCGCGTCGGGTCTGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTATGTGGTAGTTTAAAACTAGAATTGGCACAATACCGTGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCTGCTACTCAGGCACTATTAAATAGAGGTGCTAGGCTCACTGAAGTTATGAAACAACCGCAATATTCACCACTTCCTATTGAAAAACAAATTANNNNNNNNNN-----------------------------------------------------------------TATCCCGAGTTTCAGGACACATCGCACTTCCGCCCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGCCCTAATACGGATGAGAAAAGAGTGGAGAACCTCGTTTC---AAGTAATCTTGGAATTCGGCATAATAAAGTGTTTCCACACCATCGACC--------------------------------------GACATCGACTCATCTCAATCTTGAAGGAAGAGATCGACGATCCCAAGTTATTTCGCCTCACCCATAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GACTTGTAGGAGGTGAGAGGGGTGGCCGCCCTTCCTACT---ATGGGGTGGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACTAGGCAACATCCACCCACACAAGCTCGATCAGGAGATAGAGAGGATCCGACAGAAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGATAATCAAATTGGTTCTATTAGAGACAG---GTCGTATTGATGACCAAGAAAA--------CTCTGGGGAAGAGGCAAGCTTAAACTCTCCCCC-AGTGCCAGTGGGAGG-AGACAACAGAGCCATCGTTGTGGGGGGGGTAAGAAGCATCCAACGCGAAGC-GGCGTTTTATTCCCTTGTTTTTTCGTGGCACACCCCCCCCACAAGCACCCCCCGACGAAGGGGGGACCAGAAAACGCCTTTAGTTTCCCCCCCTT------------CCCTTGCCGCCTTCTTGAACAAGCCCTCGAGCCCCCTTTGCGCCGCCTTCCTCATT-CGTGAAGGA-------GCCGCC-----GGG-TTG-ACC-----CCG-AAACGAATAAAG------GAA  [6546]
Gnetum      CGTTTATTAGCGCCAACAAGGGGGCGGAT-AGT-GCC-AAA-GTA---------CTGTATTGCGTATATGTCGCGATTGGGCAGAAACGCTCGACCGTGGCACAATTGGTTCAAATTCTATCGGAAACATCTGCTTTGGAGTATTCCATTGTCGTAGCAGCCACCGCTTCGGATTCTGCTCCTCTTCAATTTTTGGCCCCATATTCCGGGTGTGCCATGGGAGAATATTTCCGCGATAATGGAATGCACGCTGTCATAATCTATGATGATCTGAGTAAACAGGCGGTGGCATATCGACAAATGTCATTATTGCTACGCCGACCACCTGGCCGTGAGGCTTTCCCGGGGGATGTGTTCTATTTGCATTCCCGTCTATTAGAAAGAGCGGCTAAACGGTCGGACCAGACAGGTGCGGGTAGCTTGACCGCGTTACCCATCATAGAAACACAAGCTGGAGACGTGTCGGCCTATATCCCTACCAATGTGATCTCCATTACAGATGGACAGATCTGTCTGGAAACAGAATTATTCTATCGCGGAATTAGACCTGCTATCAACGTTGGCTTATCTGTCAGTCGCGTTGGGTCCGCCGCTCAGTTGAAAGCTATGAAACAAGTATGTGGTAGTTTCAAACTAGAATTGGCACAATACCGCGAAGTGGCCGCCTTTGCTCAATTTGGGTCAGACCTTGATGCAGCTACTCAGGCACTATTACAGAGAGGGGCTAGGCTCACAGAAGTGCTGAAACAACCACAATATTCACCACTTCCTATTGAAAAACAAATCGTAGTTCTTTA--------------------------------GGGGCGATAAGAGCGGTACTCGAATCCATTTACGATTCCGAGTTTCCGGGCACAGCGCACTCCCGCCCGGGTCGAGGCTGCCACTCGGTCTTAATACGGATGATCAAAGAGTGGGGAACCCCTCGTT------GGTTCTTGGAATTCGGCATCATTGTTTCCACACCGGCTGCCATAG-GTAATTTCGAGATAAGCGAAGCAACAATCATAAAGA-AACATCGACTCATCTCAATCTTAAAGGAAGAGATCGACGACCCCAAGTTATTTCGCCTAACCCATAAACTGTTTTCCGCCGGAC---------GCCTTGTAGGAGGTGATAGGGGTGGCCGCCCTTCCCCCTCCTATGGGGTGGTCCCACACAGTGTACTACTATCGGCCCTACTAGGCAACATCCATCTACACAAGCTCGATCAGGAGATAGAGAGGCTCCGGCAGCAGCACGAAATTCCGATTGTTCAGATAATCAAATTGGTCCCATTAGAGCGTA---TTGATAACCGCGGGGGACCTGC-CGTTCG-CTCTAGGGAAGAGGCAAGCTTTTACTCTCCCCC-AGTGCCAGTGGG----GTACAAAAGAGCCATCGTTGG---------------GCCCCAACGCGAAGC-AGCGTTTTTCCC---------TTTTTTTGTGCGCACCCCTCAAAA------GGCGGAGGGGGACCTTCAAACGCCGCCTTTAGTTTCTCCCC---------------TTCTTGCCGCTT-------CAGGCCCTTGGGCCCC----G-GCCGCTTTCTTTATT-CGGGGAAGGGTNTTT-CTTCGT-GAA-GGG-TTT-TCC-GGG-AGG-CGAAGCCCGAGAAGACAGGAA  [5992]
[           6770   6780   6790   6800   6810   6820   6830   6840   6850   6860   6870   6880   6890   6900   6910   6920   6930   6940   6950   6960   6970   6980   6990   7000   7010   7020   7030   7040   7050   7060   7070   7080   7090   7100   7110   7120   7130   7140   7150   7160   7170   7180   7190   7200   7210   7220   7230   7240   7250   7260   7270   7280   7290   7300   7310   7320   7330   7340   7350   7360   7370   7380   7390   7400   7410   7420   7430   7440   7450   7460   7470   7480   7490   7500   7510   7520   7530   7540   7550   7560   7570   7580   7590   7600   7610   7620   7630   7640   7650   7660   7670   7680   7690   7700   7710   7720   7730   7740   7750   7760   7770   7780   7790   7800   7810   7820   7830   7840   7850   7860   7870   7880   7890   7900   7910   7920   7930   7940   7950   7960   7970   7980   7990   8000   8010   8020   8030   8040   8050   8060   8070   8080   8090   8100   8110   8120   8130   8140   8150   8160   8170   8180   8190   8200   8210   8220   8230   8240   8250   8260   8270   8280   8290   8300   8310   8320   8330   8340   8350   8360   8370   8380   8390   8400   8410   8420   8430   8440   8450 ]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   ]
Amborella     GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATTCA-AAT-------------------GGGGCC------------ATGAGATAC---CTTCTTAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTCTCAGGTCAGAGATACGCCTGGCCCGTAAGCAGG--------CCCCCT-----------TCAATTACCCATACT---TAATTAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTGGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCGTACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTGCGGCTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCAACCTACGCTCCGCCATCAATTCCAAGTTGAGG-GACCTAGGGTTTAGTATCCCGATCCAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACTGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTTTGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGTTCAAGGGGTATATCGTTGTTGCATAGCCCAGGTCGGAGCAACGTGCCATGGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGCGTCCGGAAGTTTTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCACAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAACCCACGTGGCCTGCTTTACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAACTGCCCAGCATGGGAAT-CGGGCGGCCC-CGCTG-CTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGGCGGACTGGGCACAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACCGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7946]
Asimina      GGTAGAGAACGC--------TGTAATAAGAAT-----------------------TTAGCC------------ATGATAGAC---CTTCTTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCCGCTGATAGAGCTGGGCGGAGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTTTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTTGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCGTAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTACCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAACGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGA-GACCTAGGTAATAGTATCTCGATCAAAGAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGAAAGAGCTG------------------GAGTAAGAGGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACTTTCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------ACGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGTGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATAAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACNCCGCCGAGTTTAACCATATAAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAAGCGCCCAGCTTGAGAAT-CGTGCGGCCG-CGCCG-CTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCACTGGAAGGTGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATTGGGTGGTAAATTCCGCCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGGT-AAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAACAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7960]
Aristolochia   GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGCGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCAATCAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCAACCTAAGCTCCGCCATCCATTCCAAGTGCCGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGAAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGAAAAACTTGCGAAGACTCTTGGAACTGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCAAATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCCTCGGACTTAGAGTGCCCTAAGGCTTGTGCGCTAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAGG------------------------GCCGCGGGGGAAGGAGGGGGACAAAGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCTCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATAAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGTCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCATGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACAGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCTATCAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNACCTTCCAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGA-CCGGGAAGAGCCCAGTATGAGAAT-CGGGCGGCTTCCGCCG-CTCGAATTGTAGTCTGCAGAAGCGTCCTCTGCGACGGACCGGGCGCAAGTCCCATGGAATGGGGCGCCAGAGAGGGTGACAGCCCCGTTGTGCCCGGACCCTGTCGCACCGCGAGGCGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8054]
Asparagus     GGTGGAGAAGGC--------TTTAATAAGAAT-----------------------TTGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGTGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAAAACCCATGACTTATTAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTTACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTCATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAAGAGGTCGTCTACCGGACGCGGTTCAACTAGCAGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTTAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTATCCGGAAGTTTTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAAGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTTAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCAGGCCAATCCACGTGGCCTCTTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATAGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAAGAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCCT-CGCCG-CCCGAATTGTAGTCTGGAGAAGCGTCCTCAGCGGCGGACCGGGACCAAGTCCCCTGGAAAGGGGCGCCAGGGAGGGTGAGAGCCCCGTCCGGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCTGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATAGCGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8034]
Austrobaileya   GGTAGAGAACGC--------TTTGATATATAT-ATATATAGA-TAT---------GGGGCC------------ATGAGATACCTTTTTCTTAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTTGTGAAAAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCA-----------ACAATGACCTTTACT---TAAGAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACC---------GTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCATCAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAAGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCCCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTATCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCTAAGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGGAGAAGACCTTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCTGCCCACANNNNNNNNNNNNNGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACCAGAATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCCT-CGCTG-CCTGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCAACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCGCCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATAGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCAAGAGNCCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8036]
Brassica&Arab   GGTGGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTCTTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAAGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCAGG--------CCCCCT-----------TAAAAACCCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTTACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCGCCCATTTCCTACAATCTGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCTTGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTTTTGCGAGAGCTGGAAAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCAAAGTTTAGG-AACCTAGGTGATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCAAAACAGGGAGTCTACAGGACGGGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTTAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGGGATCTCGTTCTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGCGTCATCGGACGTTCAAC---------------AGGTAGTCTCACGATCGGGCA------CTCATGCCCGTAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------CCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAGGGAGGAGGACACTGG------GCGGGATCTATCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATAAAGATAGAGGCACCTATAAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGTTTGACGAACGTCAGCGACGAAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTATCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATTCGCTGGTCTGCAATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAACAGCCCAGCTTGAAAAT-CGGACGTCTT-CGTCG-TTCGAATTGTAGTCTGGAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGCCC-AAGTTCCCTGGAAAGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCTACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATAGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGTAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7965]
Buxus       GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCCGG--------CCCCCT-----------TTAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCTCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCAGCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGGTCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGGGATCCCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAAGGTGCCATCGGACGTTAAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATTGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCAATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAACAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCTC-CGTCG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGACCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAAGCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7916]
Cabomba      GGT------CGC--------TGTAATCAGCTT-ACAGTAACG-CAA-CCA-GTA-AGTGCC------------ATGAGAGAC---CCTATGTTG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCCGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACGTTTTCGAAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCC-----------TCAATTACCCATACA---ACATTAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTATCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGTCTGAACCTTGGGCTTACAGTAAGCTCTGCGGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACCATTTTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-AGCTTGCCACCTACGCTCTGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGGTTTTTGATCCCGATCCAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCAGAAGAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACTGCTG------------------GAGTAAGAAGGACAATTGGGAGCG-------------------ACGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCGAGTTCTTGCATAGCCCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGCGTCCGGAAGTTTTCATTGGATACTCCC------GCG---GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGATTACGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCCGCAGC---GAATTCCCC------------ATACGGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGGAGAAGACCCTGGCCAACCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCAATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCTGCCCACACCGCCGAGTTTAAGCATATTAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAATAGCCCAGCTTGAAAAT-CGGTAGG-TC-TTGCT-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGGTCCTTCAGCGGCGGACCGAGCACAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCGCGGACCCTGCTGCATCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATTGGATGGTAAATTTCGTCCAAGGCTAAATACATGTGGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTGCTTGAAATTGCCGGGAGGG  [7683]
Calycanthus    GGTAGAGAACGC--------TGTAATATTAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGTGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAAAACCCATTACT---TATTAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGGTTTAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTAACA---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCT------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCAGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCTGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACANNNNNNNNNTTNAGCATATCNATTAGCGGAGGAAAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGGAACGGCGAACGAACCGGGAACAGCCCACCTTTAAAATTCGGGCGA-TC-CGTCGCCTTGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCACAAGTCCGCTGGAAGGCGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGNNNNNNNNNNNNNTTGTTTGGGAATGCAGCCCCTATCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTNAAAAGAGAGTCAAANAGNGCTTGAAATTNTCNGAAGGG  [7997]
Canella      GGTAGAGAACGC--------TTTCATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTCTCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGAGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCAGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTATATACTCCC------------GCGGATCGGAAG------CCCTATGGA---------GTAAGGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATAGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGTGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGGGAAT-CGGATGGTTT-CGCCA-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGTGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCTCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGTCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8003]
Ceratophyllum   GGTAGAGAACGC--------TGTTATCAAAAA-----------------------GGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTCAG--------------------TATTGCA---CAAGAAGGGGCCAGCTTATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTTTTTCTCAGGTCAGAGAGACGCCAGGCCCGTAAGCAGG--------CCCCCA-----------ACAAAACCCATTATA---ACATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTTACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTATCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTATGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-AGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTCAGG-GACCTAGGTAATTTGATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGCGTACGGCTTTGCCTCCTTGCTCCTTGCTTGCTCCAAAAATCCAAAGTGCCCAAGTGAGCG------TATTTAGAGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGGTCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGGCGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTCTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACATTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATAATGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATTCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACGAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAACAGCCCAGCTTGAAAAT-CGGATGGTCC-TGCCA-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAACGTCCTCAGCGGCGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTTGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGGTGTCGTCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7952]
Chloranthus    GGTAGAGAACGC--------TTTCATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATGACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCTGGCCTAAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTATGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTCTCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCAAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------GGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTTTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAAAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGCGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAATCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCAAACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGACCG-CGTCG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8009]
Cinnamomum    GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGACATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCCTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTTCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCAAAGTTTAGG-GACCTAGGAAAGAGTATCCCGATCAAACAGCTAACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCAGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGATGGTTAACGCCG-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGTGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGTGCCAGAGAGGGTGAAAGCCCCGTCGTGCTCGGACCCTGTTGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTTCGTCCAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7994]
Dicentra     GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGTGGGGAGGCGCTACTAGTTCTCAGGTCAGAGAGACACCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCGGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGAGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAATTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCCC-CGCCG-CCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGGCGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAGCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACCGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7924]
Drimys      GGTAGAGAACGC--------TTTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTCTCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATGACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGAAAAACATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAATTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGCATGGCTA-TGCCA-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGTGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCTCGGACCCTGTCGCACCACGAGGTGCTGTCGGTGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8038]
Euptelea     GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTTCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGAGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTTCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCTC-CGTCG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7918]
Galbulmima    GGTAGAGAACGC--------TGTAATAAGAAT-----------------------TTAGCC------------ATGAGACAC---CTTCTTCAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAAGCGTAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGA-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGAAAGAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGACA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------ACGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACTGGGATTGGCCTAGCTTGAGAAT-CGAACGGGCCTCGCCGGTTTGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGCCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCACTGGAAGGTGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGGTGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8040]
Hedyosmum     GGTAGAGAACGC--------TTTCATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCTGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCCAAAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTATGCTCCGCCATCCATTCAAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCAATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCAAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTGTGCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCA------------ATACAGATAAAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAATCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCANNCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATTAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCAC-TGCTG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGGCGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGTCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7990]
Hydnora      GGT-----------------GGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATAAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TTTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTCGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TTAATTACCATAACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGCGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTCTCACCCACTTCCTTCAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCGTCCTCGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATCTAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCAAAGTTTAGG-GACCTAGGTCAGAGTATCCCGATCAAACAGCATACGAAGGGTATGAGCGATACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAATCAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATCGCTCGGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---ACAACA------AGGTAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCTGG------------------CCC------------GCGGGTCGGAGG------------------------------------------------TCT------CAGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATAGTCCTCAGGCTTCGGGATAGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCTTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACAGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCTATCAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCTGCGACAACCTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATCATTAAGCGGAGGAGAGGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAATGGCGAATGAACCGGGAGAAGCCCAGCTTGAGAAT-TGGGCAGTTG-CACTG-TCTGAATTGTAGTCTGTGGAAGTGTCTTCAGCAAAGGAACCGGCGTAGGTCCCATGGAATGGAGCACCAAAGAAGGTGATAGTCCTGTTGTGCCGGGACCCTGTTGCCGCACGAGGCGCTGTCAACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCTAATAGGNCGGTAAGTCCCGCCTAAGGCTAAACACTGGCAGGAGACCGATAGCAGACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAA-AGTGCTTGAAATTGTCGAGGGGG  [7902]
Lactoris     GGTAGAGAACGC--------TGTCATAATAAT-----------------------TGGGCC-TTACTT-AAT-AGGGGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGCGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACGCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCTCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCAGACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATTGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGAAACAGGGAGTCTACTGGGCGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAACTCAGCT------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCAGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGTAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC---CTATCTCTTAAAGGCCCTACTTACTTA---------AGGCTTCGGGCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCCCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCCGCTTGACGAACGTCAGCGACAGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAGCGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGTTTTAGAAT-CGGACGACCT-CGTTG-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAACGTCCTCAGTGACGGACCGAGCACAAGTCCCATGGAATGGGGCGCCAGAGAGGGTGACAGCCCCGTCGTGCTTGGACCCTGTCACACCACGAGGCGTTGTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATAGACGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8040]
Liriodendron   GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGATAC---CTTCTTCAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTAATAGAAATACAAAAACGTATCGCCCACTTCCTACAATCCGACCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCGTAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTGAGA-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCCACTAGCGGAGACTCTTGAAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTCTCATTGTATACTCCC------------ACGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCCGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCGGCCCAGCTTGAGAAT-CGGACGGCCG-CGCCG-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCACTGGAAGGTGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCATCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGGTGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7953]
Magnolia     GGTAGAGAACGC--------TTTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTCTTAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTAATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCGTAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGA-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGAAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------ACGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCGGCCCAGCTTGAGAAT-CGGACGGCCG-CGCCG-TCCGAATTGTAGTCTGCAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCACTGGAAGGTGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGGTGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8040]
Nelumbo      GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-AGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGAGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCAGATAATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGTGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATAAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAATTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGACCTCCGTCG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCAACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7858]
Nymphaea     GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-AAT-------------------GGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTCTCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCAGG--------CCCCCC-----------TCAATTACCCATACT---TAATTAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTATCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTGGGG------TAGTCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACCATTTTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCTGCCATCCATTCCAAGTTGAGG-GACCTAGGGTTTAGTATCCCGATCCAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCAAAAAGTGAGCG------TATGTT-------GCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCGAGTTCTTGCATAGCCCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGCGTCCGGAAGTTTTCTTTGGATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCCGCAGC---GAATTCCCC------------ATACGGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGGAGAAGACCCTGGCCAACCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACTACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCTGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAGTAGCCCAGAATGAAAAT-CGGTAGGCTT-TGCCT-GCCGAATTGTAGTCTGTGGAAGCGTCCTCAGCGACGGACTGGGCCCAAGTCCCCTGGAATAGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCAACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATAGGTGGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTGCTTGAAATTGCCGGGAGGG  [8011]
Oryza&Triticum  GGTAGAGAAGGC--------TTTAATAAGAAT-----------------------TTGGCC------------ATGAGAGAC---CTTCTTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TTAAAAGCCATTCCTTATTAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTTACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTATTTCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGTCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCCCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCCTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTTATAGTATCCCTATCAAAGAGCTTACGAAGGGGATGAGCGGAAGAGGTCGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAAAAGATG------------------GACTAAAAAGTCCCCAAGTTAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAAGATCGAGGGGGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCAGAGCAAGGTGCCATCAGGCGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCTGAAGAAGAAATTGTATACTCCC------------TTTGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAAGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCAGGCCAATCCACGTGGCCTCTTTGACCAACGTCAGCGACAGAGACATAGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCTGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCAACTACCAGATCCGCTGGTCCGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATAAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAGATGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCGGCCG-CGCCG-TCCGAATTGTAGTCTGGAGAGGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTAGAAAGGGGCGCCTGGGAGGGTGAGAGCCCCGTCCGGCCCGGACCCTGTCGCCCCACGAGGCGCCGTCAACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATCGGGCGGTAAACTCCGTCCAAGGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGCCGGGAGGG  [8048]
Peumus      GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCCTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCAAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCAGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATGGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCTGCGACAACCTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAGCAGCCCAGCTTGTGAAT-CGGATGGCCC-TGCCG-TCTGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAAGTGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGTGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7944]
Piper       GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGACC------------ATGAGAGAC---TTTCGAAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTAGGCGGGGAGGCTAGACTAGTTCTCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TTAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGCGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGCACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACCCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCAAAGTTTAGG-GACTTAGGTAAGAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTAATGGACGCGGTGCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------AAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGGGATCTCCTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAACAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGTAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCAGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGGAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATAAAAAAGATACTCCGAAAGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGGCCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACAGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACTACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCCGAGCTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAGTAGCCCAGCTTGAAAAT-CGTACGACAC-CGTCG-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCATCCTCTGCGACGGACCGAGCCCAAGTCCCATGGAACGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGCCGCTCCACGAGGTGCTGTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8038]
Platanus     GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAAAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGAGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGTGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGACGGCCC-CGTCG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7981]
Pleea       GGTAGAGAAGGC--------TTTAATAAGAAT-----------------------TTGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAAAACCCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTCGGTTATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTTAGCG------TATGTTGGGGGA-TCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGGGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTTTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACCAGGACTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGACGGCCT-TGCCA-TCCGAATTGTAGTCTGCAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCTGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCC-GGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAAGTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8026]
Prosopanche    GGTAGC--------------TGTCATAAGAAT-----------------------TGG------------------AGAGAC---CTTATTCAG--------------------TTTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCTCTACTCGTTATCAGGTCAGAGAGACGCTCTAAGCGATTGCAAG----CAA-CCTCTT-----------GCAAGCAACATAACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGCGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTTCTTCAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAG------CAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCGTCCTCGGA---------------------------CGACTCCAATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTCTCCATATAACAAGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTCAGAGTCTCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGTATGAGCGAGACAGGGAGTCTACAGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTGGGAACAGCTG------------------GAGTAATCAGTCCCCAAGTGAGCG------TCTTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATCGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTAAAC---------------AGGTAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTGTGAATTCAAGACTCCC------------GCGGGTCGGAGG------------------------------------------------GAG------AAGGGATCTTTAAGCAGC---GAATTCCCC------------ATAAAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATAGTCCTCAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCTCG------CCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACAGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCTATCAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCTGCGACAACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACGAGGATTCCCCCAGTAATGGCGAACGAACCGGGAAAAGCCCACCTTGAGAAT-CGAG--GTTG-CACCC-TACGAATTGTGGTCTGTAGAAGCGTTCTCAGCGAAGGATCGGGCGCAAGTCCCATGGAACGGTGCACCAAAGAAGGTGATAGTCCTGTTGCGTCCTGGCCCTCTTGCTGCACGAGGCGCTGTCAACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAACC--AAG-GGGCGGTAGGTCCCGTCCAAGGCTAAATATGGGCAAGAGACCGATAGAGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAA-AGTGCTTGAAATTGTCAAGGGGG  [7883]
Ranunculus    GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTCTTAAG--------------------TATTGCAACAAAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCTATACTTGTTATCAGGTCAGAGAGACACCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATAAAAAAACGTATCACCCACTTTCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACTGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCTGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAACG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGAAGAAGGAGGGGGAAACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCCATAAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAAAAGCCCAGCTTGGGAAT-CGGACGGCTT-CGTCG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGTGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGTCCGGACCCTGTCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8002]
Sabia       GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTCTTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAAAACCCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCAACCAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGGTTGAGTATCCCGATCAAACAGCTAACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATGTTGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGCCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGACGGCTT-CGTTG-TCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCTCGGACCCTGTCGCAACACGAGGTGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGCAAAAAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7941]
Saururus     GGTAGAGAACGC--------TTTAATAATAAT-----------------------TTGACC------------ATTAGAGAC---CTTATAAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGAGACTAGTTATCAGGTCAGAGAGAGGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGCGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACCCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACCGGGAGTCTAATGGACGCGGTTCCACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGGGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCAGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGTAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATTAAAAAGATACTCCGAAAGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACAGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACTACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAATTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAACCGGGAACAGCCCAGCTTGAAAAT-CGTGCGACCC-TGTCG-CTCGAATTGTAGTCTGCAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCATGGAACGGGGCGCCAGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTTGCACCACGAGGTGCTGTCGACGAGTCGGGTTGTTTGAGAATGCAGCCCTAATTGGGCGGTAAACCGCGTCCAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [7994]
Spathiphyllum   GGTAGAGAACGC--------TTTAATAAAAAT-----------------------TTGGCC------------ATGAGAGAC---CTTTTTAAG--------------------TCTTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTTG--------CCCCTT-----------TTAAAACCCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTTATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGATGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTTAGCG------TATGTTGGGGGA-TCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGGAGTTTTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGAAACTGG------ACGGGATCTTTCAGCAGT------TCC---------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCGTTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATAAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAATAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGGCAGCTC-TGTTG-TCTGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGGCGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCTGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCTGGACCCTGTCGCACCATGAGGCGCTGTCGGTGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATCGGGCGGTAAATTCTGTCTAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTTGGGAGGG  [7903]
Tasmania     GGTAGAGAACGC--------TTTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTCTCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATGACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACCATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGAAAAACATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-GACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTCAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACGGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTCTCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATCGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCTATATTCACCCCAGCCCACACCGCTCAATTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAGAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGCATGGCCA-TGCCA-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGTGCCAGAGAGGGTTAGAGCCCCGTCGTGCTCGGACCCTGTCGCACCACGAGGTGCTGTCGGTGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATTGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGTCGGGAGGG  [8029]
Trochodendron   GGTAGAGAACGC--------TGTAATAATAAT-----------------------TGGGCC------------ATGAGAGAC---CTTATTAAG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGATACTAGTTATCAGGTCAGAGAGACGCCTGGCCCGTAAGCTGG--------CCCCCT-----------TAAATTACCATTACT---TAATAAGGATTTGTTACGCGCGATATGCCGACGACTCACTACTGGGAATCGTGGGTGCCGTAGAGCTTCTCATAGAAATACAAAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCTGAACCTTTGGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACAACAATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATTCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTCCGAGGA---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCTACGGGTAAAGCACCGTATCCATATAAC-TGCTTGCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTTAGG-AACCTAGGTAATAGTATCCCGATCAAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACTGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAAGAAGTCCCCAAGTGAGCG------TATTATGGGGGA-CCGTCAAGCACATCCGGCAAGGATCAAGGGAGATCTCGTTGTTGCATAGCTCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCGGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCA------TGAGTGTCCGGAAGTTGTCATTGTATACTCCC------------GCGGGTCGGAAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGG------GCGGGATCTTTCAGCAGC---GAATTCCCC------------ATACAGATAGAGGCGCCTATCAAAAAGATACTCCGAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGAAGAAGACCCTGGCCAATCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGGAGACATCGTAAATTGGTCCGCGGGCATCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTACAGGTGCCGCGACAACCTTTACCAAGTCCGAACGATTGTCGACCACCAGATCCGCTGGTCTGCAATATTCACCCTAGCCCACACCGCTGAATTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGATCAGCCCAGCTTGAGAAT-CGGACGGCCC-TGTCG-TTCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGTGCCCGGACCCTGTTGCATCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCCAATCGGGCGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAGAGTGCTTGAAATTGCCGGGAGGG  [7893]
Ginkgo      GGTAGAGAACGC-CCCTCA-TCTAATAAGAAT-GATAATAGG-------------GTAGCG-TTCTCC-----ACGAAAAAC---CCTATTAGG--------------------TATTGCA---AAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGGCGGTACTAGTCATCGGATTCGAAAGACGCCTAGCCCGTAAGCAGG-GGCTAT-CCCCCG-TTC---ACT-TCAATGACCCATACT---TGATTAGGATTTGTTACGCGCGATACGCCGACGACTTACCACTGGGAATCGTGGGTACCGTAGAGCTCATAAGAGGAATCCAAAGACGTATCACCCACTTCCCACAATCCGGCCCGAACCTCGAGG------TAGGCTCTGCAAGATCAACTTACATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATCCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTTCGAGGG---------------------------CGACTCCCATACAATTCTTGCGAGAGCCGGAGAAGCGTCGGAGAGTAAAGCACCGTATCCATCTCAC-AGCTTCCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTAGAG-GACCTAGGGAGGAGTATCCTGATCCAACAGCTGACGAAGGGGATGAGCGGAACAGGGAGTCTACAGGACGCGGTTCAACCAGCGGAGACTCTTAGAACAGCTG------------------GAGTAATAAGTCCCCAAGTGAGCGTGGGCGTATTACGGGAGA-CCGTCAAGCACATCCGGCGAAGATCAGGGGAAATATCGTTGTTGCATAGCCCAGGTCGGAGCAACGTGCCATCAGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCGGGCAAATCGTTGAGCGTCTGGGAGTTGTCATTGTATACTCCCAGAGAAGCGCTGGGAGGTCGGGAG------------------------GCGGCGGGGGAAGGGGGGGGACGCTGGGAACAGACGGGATCTTTCAGCAGC---AAATTCACC------------ATACAGATAAAGGCGCCTATAAAAAAGATACTCCAAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGGAGAAGACCCTGGCCAACCCACGTGGCCTGCTCGACGAACGTCAGCGACGAAGACATCGCAAATTGGTTCGCGGGCGTCGCGATAAGTCCTCTGTCCTACTATAGGTGCTGCGACAACCCCTATCAGGTCCGAACGATTGTCGACTACCAGATCCGCTGGTCCGCTATATCCACCCCTGCCCACACCGCTGAGTTTAAGCATATCACTAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAAGAGCCCAGCATGAAAAT-CGGCGGCTC--TGCCT-GCCGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCTTCAGCGACGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCGGAGAGGGTGAGAGCCCCGTCGGGCCCGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATTGGGTGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGGGSGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTGCTTGAAATTGCCGGGAGGG  [8011]
Pinus       GGTGGAGAACGC-CCCTTC-TATAATAATAAT-AATAATGGG-------------GTAGCG-TTCTCC-----ATGACAAAC---CCTATTAGG--------------------TGTTGCA---GAAGAAGGGGCCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGC---TAGTTATCGTCGGGTTGGAAAGACGCCTAGCCCGTAAGCAGG-GGCTAT-CCCCTG-TTC---ACT-TCGATGACCTATACT---TAATTAGGATTTGTCACGCGCGATATGCCGACGACTTACCACTGGGAATCGTGGGTACCGTAGAGCTCATAAGAGGAATCCAGAAACGTATCACCCACTTCCTACAATCCGGCCCGAACCTTGAGG------TAGGCTCTGCAGGATCAACTTACATAGCTGCACGGAGTACGGTAGAATCCCCCGGTACGGTCATTCGGGAAGTCCCTTCGAGGG---------------------------CGACTCCCATACAATTATTGCGAGAGCTGGAGAAGCGCCGGAGAGCAAAGCACCGTATCCATATCAC-AGCTTCCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTGGAG-GACCTAGGGAGGAGTATCCCGATCCAACAGCTGACGAAGGGGA---TGGAAACAGGGAGTCTACAGGACGCGGTTCAACTAGCGGAGACTCTTGGAACAGCTG------------------GAGTAATAAGTCCCCGAGTGAGCGTGGGCGTATTATGGGAGA-CCGTCAAGCACATCCGGCGAAGATTAGGGGAAATATCGT---------------GCCGGAGCAACGTGCCATCAGACGTTCAAC---------------AGGCAGTCTCACGATCAGGCAAATCGTTGAGCGTCTGGGAGTTGTCATTGTATACTCCCAGAGAAGCGCTGGGGGGTCGGGAG---------------------------GCGGGGGAAGGAGGGGGACACTGGAAACAGACGGGATCTTTTAGCAGC---AAATTACCC------------ATACAGATAAAAGCGCCTGTGAGAAAGATACTCCAAAGGCTTCGGGATCGAGGTATCATTAGCCGGAGAAGACCCTGGCCGACCCATGTGGCCTGCTTGACGAACGTCAGCGACGAAGACATCGTAAATCGGTTCGCGGGCGTCGCGATAAGTCCCCTGTCCCACCATAGGTGCTGCGACAACCTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATAATTAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACCGGGAAGAGCCCAGCATGAAAAT-CGGGTGGCAG-CGCTG-CCTGAATTGTAGTCTGTAGAAGCGTCCTTAGCGGCGGACCGGGCCCAAGTCCCCTGGAAGGGGGCGCCTGAGAGGGTGACAGCCCCGTCGGGCCTGGACCCTGCCGCACCACGAGGCGCTGTCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAATTGGGTGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGAGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTGCTTGAAATTGCCGGGAGGG  [8044]
Gnetum      GGTGGAGAACGC-CCCTTC-TACTACTATAAT-ACTACCCGG-------------GGGGGC----ATA-----AAAAACGGG---GTCACTTTG-TTCCCCGCTTACGCCCGG-TGTTGCA---GAAGAAGGGACCTGCTGATAGAGCTGGGCGGGGAGC------TGGTTATCGGATTAGAAAGACGCCTAGTCCGTAAGCGGG-GGCTAT-CCTCCG-AACAGCCCT-TCAATGACCTATACT---TAATTAGGATTTGTCACGCGCGATATGCCGACGACTTACCACTGGGAATCGCGGGTACCGTAGAGCTCATAAGAGGAATCCAAAAACGTATCACCCACTTCATACAATCTGGTCTTAACCTTGAGG------TAGGCTCCGCAGGATCAACTTACATAGCTGCCCGGAGTACGGTAGAATTCCTCGGTACAGTCATTCGCGGAGTCCCTTCGAGGGCGAAGCGAGCGAGCTTTGCTCGCGGAGCAACTCCCATCAAATTATTGCGAGAGCTGGAGAAGCGTCGGAGAGCAAAGCGCCGTATCCATATCAC-AGCTTCCCACCTACGCTCCGCCATCCATTCCAAGTTGGAG-GACCTAGGGGGGAGTATCCCGATCCAACAGCTGGCAAAGGGGA---TGGGGACGGGGGGTCTACAGGACGCGGTGAAACTAGCGGAGATTCTTGGAACAGCTT------------------CCGTACTAAGTCCCGGGGTGAGCGTGGGCGTATTCTGCTTCG-CCGTCAAGCACATCCGGCGAAGATCAGGGGAAATATCGT---------------GCCGGAGCAACGTGCCCG------AAAAAC---------------AGGCGGTCTCGCGATCGGGCAAATCGTTGAGCGTCTGGGAGTTGTCATTGTATACTCCG------------GGGGGTCGGGAG---------------------------GCGGGGGAGGGAAGGGGACACTGGTTTCAGACGGGGTCTTTTAGCAGCATGACAACTCCCAGACGCTCAACGACCCGGATAAAGGCGCCTGTGAAAAAGATACTCCAAAGGCTTAGGGACCGAGGTCTCATTAGCCGGAGAAGACCCTGGCCGACCCACGTGGCCTGCTTGACGAACGCCAGCGACGAAGAAATCGTAAATCGGTTCGCGGGCGTCGCGATAAGTCCCCTGTCCCACCATAGGTGCTGCGACAACCTCTATAAAGTCCAAACGGTTGTCGACTACCAGATCCGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCGCTGAGTTTAAGCATATAACTAAGCGGAGGAAGAGAAACTTACGAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAATCGGGAAAAGCCCAGCGTGAAAAT-CTGGCGGCGGTCGCCG-CCCGAATTGTAGTCTGCAGAAGCGTCCCCTGCGGCGGACCGAGCCTAAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCGGAGAGGGTGACAGCCCCATCGGGTTCGGACCCTGCTGCATCACGGGGCGCTATCGGCGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAAGCGGGTGGTAAATTCCGTCCAAGGCTAAATACGCGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTGCTTGAAATTGTCGAGAGGG  [7530]
[           8460   8470   8480   8490   8500   8510   8520   8530   8540   8550   8560   8570   8580   8590   8600   8610   8620   8630   8640   8650   8660   8670   8680   8690   8700   8710   8720   8730   8740   8750   8760   8770   8780   8790   8800   8810   8820   8830   8840   8850   8860   8870   8880   8890   8900   8910   8920   8930   8940   8950   8960   8970   8980   8990   9000   9010   9020   9030   9040   9050   9060   9070   9080   9090   9100   9110   9120   9130   9140   9150   9160   9170   9180   9190   9200   9210   9220   9230   9240   9250   9260   9270   9280   9290   9300   9310   9320   9330   9340   9350   9360   9370   9380   9390   9400   9410   9420   9430   9440   9450   9460   9470   9480   9490   9500   9510   9520   9530   9540   9550   9560   9570   9580   9590   9600   9610   9620   9630   9640   9650   9660   9670   9680   9690   9700   9710   9720   9730   9740   9750   9760   9770   9780   9790   9800   9810   9820   9830   9840   9850   9860   9870   9880   9890   9900   9910   9920   9930   9940   9950   9960   9970   9980   9990   10000   10010   10020   10030   10040   10050   10060   10070   10080   10090   10100   10110   10120   10130   10140 ]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   ]
Amborella     AAGCGGATGGGGGCTGGCAGTGCGCCGCGGTCGGATGCGGAACGTC-CTC----GT-TGACGGTCCGTCGCTC-GGCTCGCGGGGCGGACCGGCGCGGGTCACCGTGGAGGCAGGA-GCCCGGG-CGGTCG-CTCC--CGC-TCGAGG----GGATGCCGCCACGGTGACCGG--GGG-GA--TGAAAGCACGCGT---CGAT-AGGA-CG-GCC-CCT-TGGG-GCAACT-GCGTGCTCATGGCGCCGG--CCTGCGGGCTCCCCATCCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCGTGCGAGTCAGCGGGT-GTCCA--AAGCCCGAAAGG-CGCAAGGAA-CTGA--GTGGCGGGATCGCC-TCCCCCCCCAGGGGG-GGTCTGCACTGCCGACCGACCTTGATCTTCT-GTGAAGGGTTCGAGTGGGAGCATGCCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAGGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--TGAAC--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCTTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGAAGGAGTGGCTGCTCCGTTGAGCCACTCCACGGAATCGAGCGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCGAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCG-GCGTCGGGGTCGATTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-TGCTGCGAAACCTGGGGCGCGAGCCCGAGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGTCGGGGGAAGCCCGTCCGAGAGCGC-TGT--TA-GCGCGAG--TTCGAAAGGGAATTGGGTTAAAATTTCCTGAACCGGGAAGTGGCGGCGGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGTCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCGTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCCCGGGGGTCCCCGCCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9575]
Asimina      AAGCGGATGGGGGCCGGCGACGCGCCCTGGCCGGATGCGGAACGGC-CCT----CC-GGCCGGTCCGCCGCTC-GGCTCGGGGCGCAGACCGTTGCGGGCAGGGGCGGCGGCTTAA-GCTC-GG-TAACT--CG------------------AGACGCCGTCGCCCCGGCCGA--GGC-GG--GAGGCGCGCGCCG----C---AGGG-CGTGCC-GTT-CGCG-GCACCG-CCGCGCCCCCGGCGACGG--CCAGCGGGCACCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCAACGGGT-GCGCA--AAGCCCGAAGGG-CGCAAGGAAGCTGA--GTGGCGGGATGCAC----------CTCCCG-GTGCTGCACCGCCGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGT-CAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTGCGGTGCCTAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-AAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCATCGGGGC-GACCGGGATGCCCCGATGAGTAGGAAGGGCGCGGCGGC-TGCTGCGAAACCCTGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGCCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCTGAGAGCGC-GCC--TC-GCGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGGCGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGCGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGCTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGATGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGCCAATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAA-CGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9565]
Aristolochia   AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGCCTCGGTCGTATGCGGGACGGC-GA------G-AGCCGGTCCGCCGCTC-GACTCGGGGCGTCGACCGACGCGGGTCACGGGGGCGACCCAA-GCCCGGG-CGGACG-ATCC--CGC-CTGCGG----ATACGTCGTCTCCGTGACCGA--GGA-GG--GTGGCGCGCGCCC---TCC--ACGGACGTGCC-CT--CGCG-GCACCT-GCGCGCTCTTGGCGTCGG--CCAGCGGGCTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAGCGGGT-GACC---AAACCCGCAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC-----------CCAGC-GGGTTGCACCGTCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATACCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG-GCGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGGGGC-AACGGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-CGCCGCGAAACCTCGGGCGCGAGCCTGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACAGGGGAAGCCCGTAAGATAGCGT-GCA--TC-ACGCGAA-CCTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGTTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGCCCACGCCTGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9672]
Asparagus     AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGTGCCGGCCGGATGCGGAACGAC-CTTA--CAG-GGTCGGTCCGCCGCTC-GGCTCGGCATGCGGACCGTTGCGGGCCGTGCCGGCGGCCCAA-GCCTGGG-TGGATGATTCTC-CAC-CTGTGG----ACACGCCGCCGGCTCGGCCGG--GGA-T---GCAGCGCGCGCCG---TC---TCGG-CGTGCC-CCT-NGGG-GCACCT-GCGCGCTCCAGGCACCGG--CCTGCGGGCTCCCCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGCCGACGGGT-GCTG---AAACCCGGAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TGTGCGGGATCCCC-----------CTTGC-GGGGTGCACCGCCGACCGACCCTGATCTTCT-GTGAAGGGTTCGAGTGGGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCCTCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTTGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCATCGGGGC-GATCGCCATGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-CGCTGNAAAACTCAGGGCGCGAGCCNGGGTG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGCCGATCCTAAGGGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGC-GTCG-CC-GCGCGAG-CTCCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAGCCGGGACGTGGCGGTGGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGCTTAACAGCCCGCCCACCCTGGAATCGGTTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGCGGTGTCCGGTGCGCCCCCGNCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTACCGCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGCCAATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGCCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTTCCGCGGCGAGA  [9656]
Austrobaileya   AAGCGAATGGGGGCCGGCGATGCGCCTCGGTCGGATGCGGAACGGC-GA-----CG-AGCCGGTTCGCCGCTC-GACTCGGGGCGTGGTCCGGTGCGGGTCGTGGCGGCGGCACAA-GCCCGGG-CGGTCGAT-CC--TGC-CCGCGG----AGATGCCGTCGTGGCGACTGA--GGA-AC--GTGGCGCGCGCCG---TC---TCGG-CG-GCC-TCT-AG-G-GCACCT-GCGCGCTCGGGGCACCGG--CCTGCGGGCTCCCCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GTGC---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTAA--TTTGCGGGATACCC-------TCCATCGGA-GGGCTGCACCGCCGACCGACCCAGATCTTTT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCA--TTGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCCACTGAGCCGCGCCTCGGAATCGGGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCAAACTATGCGCTAACCTAGATCCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGTGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-GATTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-CGCCGCGAAACTTGGGGCGCGAGCCCTAGCG-GA-GCGGCCGCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAGGCCCGTCCGATAGCGC-GAA--TC-GCGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGATGTGGCGGCTGATGGCAACATTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCTTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGGCCCTTAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCTCACGCCCGGTCGTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCCGTCCCGAACTCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTACCGCGGCGAGA  [9655]
Brassica&Arab   AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGTCCCGGTCGGATGCGGAACGGA-GC-----A--ATCCGGTCCGCCGATC-GATTCGGGGCGTGGACCGACGCGGATTAAGGTGGTGGCCTAA-GCCCGGG-CTTTTGTT-AGG--CC-C-GTGG----AGACGTCGCTGCCTTAATCGT--GGT-CT--GCAGCACGCGCCT----C---ACGG-CGTGCC-TC-----G-GCATCT-GCGTGCTCAGGGCGTCGG--CCTGTGGGCTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GAGT---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGAGATCCCT--------------CA-CGGGTGCATCGCTGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGC-AAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG--GAAAC--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGG-CGCAATGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGGGTGGCTGCTTTGTTGAGCCATCCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAAC-GGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCTATACCCGGCCGTCGGGGC-AAGAGCCAGGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCTGCAAAACCTAGGGCGCGAGCCCGGGCGCGA--CGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGTCGGGGGAAACCCGTCTGATAGCGC-TTA---T-GCGCGAA-CTTCGAAAGGGGATCCGGTTAAAATT-CCGGAACCGGGACGTGGCGGTTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACCGTCGGCGGAATTCCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGGCC-AGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCATTCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGCTCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCTCGAGGATCCCAGTTCCGAACCCGTCGACTGTTGGCGGACTGCTCGAGCTGCTTCCGCGGCGAGA  [9567]
Buxus       AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGCCTCGGTCGGATGCGGAACGGC-GA-----CG-AGCCGGTCCGCCGCTC-GACTCGGGGCGTGGACCGATGCGGATTGGGGCGGCGGCCAAA-GCCCGGG-TTTC--AT-----CGC-CCGCGG----ACATGCCGTTGCGCCGATCGT--GGC-AG--GCAGCGCGCGCCG----C---AAGG-CGTGCC-CCC-CCGG-GGATAT-GCGCGCTCTTGGGGTCTG--CCTGTGGGCCCCCCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNN-NNNNNNNNNNNN-NNNNNNNNNNNNNN--NNNNNNNNNNNNNN-----------------GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GTGAAGGGTTCGAGTGCGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCCATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCTATACCCGGCCGTCGGGGC-AATCGTCATGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCCGCAAAACCCGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCATTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGT-GCA--GC-ACGCGAG-CTCCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGCGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACGGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCCGGAAGAGCGCCGCACGTTGCGTGGCGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTTCCGCGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9525]
Cabomba      AAGCGGATGGGGGCCGGCGGTGCGCCTTGGTCGTACGTGGAACGGT-CA-----TT-GGCCGGTCCGCTACTC-GGCTCGAGGTGTGGATCGATGCGGGTTGCCGCGGTGGCTGAA-GCCCGGG-CTGTTGTT-AGG-CTC-GCG-------A-ACGTCATCGGGGCAACTGA--AGGAAC--CACGTGCGCGCTC---CTTT-CGGG-CGGGCT-GTT-CGCA-GCACCT-GCGCACGGT-GGCATCGG--CCAGCGGGTTCCCCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTTTGACATGTGTGCGAGCCGACGGGT-GTGG---AAACCCGGAAGG-CGGAAGGAAACTGA--GTGGCAGGATCCCT--------------TT-GGGGTGCACTGCCGACCGACCTTGATCTTTT-GAGAAGGGTTCGAGTGGGAGCATGCCTGTCGAGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGAGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG--AGAGT--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCACTGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAGGACGTCGCGGCTGCTTGGTTGAGCCGCGGCGTGGAATCGAGAGCTCTAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGTCTGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGACCCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-AAAGCGCGCGACCCACACCAGACCGTCGATGC-GATTGCCAAGCTTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGTGGT-CGTTGCGAAACCCAAGCCGTGAGGCTGGGCG-GA-ACGGCCATCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGTACATGGGTTAGTCGATCCTAACAGGCACGGGAAGCCCGCGGGATAGTGT-GGA--TT-ACGCGGAACCTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGTGGCGGTTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGATACGTTGTCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGCTTAACAGCTTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGATAGGGTACAGCGGCTGGAAGAGCACCGCAAGTACCGCGGTGTCCGATGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCTGGACGACCGAGT-CCGCTCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGCCAATGGAAAAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCTGTCCTGAACCCGCCGACTGTTGGAAGACTGCTCGAGCTGCTCATGCGGCGAGA  [9296]
Calycanthus    AANNNNATGGGGGCCGGNNNNNNNAATGGGGCACCCGCTGGCCGTT-G---------GNNNNNNCTCCNGATC-GACTCGGGGCGCGGACCGTTGCGGTCCGCGGCGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CGGTTGTT-CC--CGC-CCG-------AGGATGCGTCGTCGCCACGGC-CGAGGGAT-CCAGTGCGCGCCT----C---TCGG-CAGGCG-CTT-C--G-GCGCCCAGCGCGCTCCGGGCAACGG--CCAGCGGGTGCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GCGG---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGACTCGGGCGGGATGCCC-----------CTCGG-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGTCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCYCG--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGC-AATGACGAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCAATTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCMGAATCAANTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-GACTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCACGACGGC-TGCTGCAAAACCCAGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGC-GTCT-TC-GCGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGCGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGCCCGCGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCTCGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCAGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCACCCGCGGCGAGA  [9611]
Canella      AAGCGGATGGGGGCCGGTGATGCGCCTCGGTCAGATGCGGAACGGC-TAA----GC-TGCCGGTCTGTTGCTC-GACTCGAGGCGTGGACCGTTGCGGGTTGCGTAGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CGAATGTT-CTT-TGC-CCGTGG----AGACGTCGTCGTGGCGACCGG--GGC--AG-GCAGCGTGCGCCA---TCT--TTGG-CGTGCC-CCT-TGTG-GCACCT-GCGCGTTGTGGGCAACGG--CCTGTGGGTTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAGCGGGC-GCGCA--AAACCCGCAAGG-CACAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATCCCC---------CCACAGT-GGGTTGCACCACCGACCGACCTAGACCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATTGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGTGCGGCTGCTTTGTTGAGCGGCGCCGCGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCTAAGTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCTTGAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCTGGGC-AATTGTCATGCCCAGATGAATAGGA-AGGCGCGGTGGC-CGCCGCAAAACCTT-GGCGCCAGCTCG-GCG-GA-GCGGCCATCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGT-GCA--AC-GCGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCTGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGCTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAACAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCTCGGCGGCCCTT-AAAATCCAGAGGACCGAATGCCTCC-ACGCCCGG-CGTACTCATA-CCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAATAGCCTCTGGTCGATGGACCAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAA-CGGATCCGTAACCTCGG-AAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCAGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCCTTCGCGGCGAGA  [9619]
Ceratophyllum   AAGCGGATGGGGGCCGGCGATCCGCCTCGGACGGATGCAGAACGGT-TT-----AT-AGCCGGTCTGTCGAAC-GTCTCGGGGCGCTGACCGGCGCGGGTCTCGTCGACGGCCAAA-GCCTGGG-CGGATGAT-CC--CGC-CCATGG----GGATGCCGTCGCCGCGACCGA--GGA--A--CCAGCGTGCGCCC---AT---CGGG-CGTGCC-CA--CGTG--CACGA--CGCGCTACCGGCGCCGG--CCTGCGGGCTCCCCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GCTG---AAACCCG-AGGG-CGCAAGGAAGCTGA--GTGGCGGGATCCCC------------TTGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGGGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGCTA--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCATGGCTGCTTCATTGAGCCTTGCCGCGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-AACTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGACGGT-CGCCGCAAAGCCCTGGGCGTGAGCCTGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAACTGAGAACTGTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGTACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATTGGGGAAGCCCGTCCGAGAGCGC-CCT--TG-GCGCGAA-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGATGCGGCGGTTGACGGCGACGTTAGGAAGTCCGGAGACGCTGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCACGCGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGATTACCGCCCGCGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGANCAGCCTCTGACCAATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACTCGTCGTCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTTCCGCGGCGAGA  [9563]
Chloranthus    AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGCCTCGGTCGGATGTGGAACGGT-CT-----TA-AGCCGGTCTGCCGCTC-GACTCGGGGTGTGGACCGGTGCGGGTTGCAGTGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CGGTTGTT-TC--CGT-CCGTGG----AGACGTCGTCGTTGCGACCCA--TAT--AT-GCAGTGCGCGCCT----T---TTGG-CGTGCC-GCT-TGCG-ACACTA-GCGTGCTGCTTGTGCCGG--CCTGTGGGCCCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCAACGGGT-GCGT---AAACTCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------TAGA-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--AGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGATGGCGCGGCTGCTCCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGAGGC-GATTGTCATGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGACGGT-CGCTGCAAAACCTTGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGTACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAACCCGTGAGAAAGCGT-GCA--CC-ACGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTTCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGACCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTTCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9624]
Cinnamomum    AAGCGGATGGGGGCCGGCAATGCGCCTCGATCGGATGTGGAATGGC-TTA----GC-TGCCGGTCTGCTGCTC-GACTCGAGGCGTGGACCGTTGCGGGTTGCGTCGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CAAACGTT-GTT-TTC-CCGCGG----AGACGTCGTCGTCGCGACCGA--GGC--AG-GCAGCGTGCGCCA---ATCT-TTGG-CGTGCC-C-T-CGCG-GCACCT-GTGCGTTGTTGGCAAGGG--CCTGTGGGTCCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GCGCA--AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATCCCC-----------TCAGC-GGGTTGCACCACCGACCGACCCAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGCGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAAGCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTTCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTAG--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAATGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGTGCGGCTGCTTCGTTGAGCCGTGCCGCGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCTAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCTGGGC-AATTGGCTTGCCCAGGTGAGTAGGAAGGGCTCGGCGGG-CGCTGCAAAACCTTCGGCGTGAGCCCGGGCG-GA-CCG------GGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGGGAAAGGTTCCATGTGAACAGCACTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTGAGAGATGGGGAAGCCCTGTGTGAAGG-GC-GCACTTT-GCGTGTA-CATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATT-CTCGAACCGGGACGTGGCGGCGGACGGCGACGTTAGGAAATTCGGAGAAGTCGGCGGGGGCCCCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTTTTTAACAGCCTGCCCACCCTGAAATCGGTTCATCCGGAGATAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCATCGCACGTCGTGCGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTACCGTTTGCGCCCGGTCGTACTCATAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGAAACGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCAGCTGTTGGCGGACTGCTCGAGCTGCTTGCGCGGCGAGA  [9612]
Dicentra     AAGCGGATGGGGGCTGGCGATGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGC-GA-----GA-GCC-GGTCCGCCGCTC-GGCTCGGGGCGCGGATCGACGCGGATCGCGACGGCGGCCCAA-GCCCGGG-CCGTCGAT--A--CGC-CCGTGG----AGACGTCGTCGTCGCGATCGT--GGC--GG-GCAGCGCGCGCCC----C---TCGG-CGTGCC-CC-----G-GCAACA-GCGCGCTCCCGGCGTCGG--CCCGCGAGCTCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCCACGGGC-GAGAG--AAACCCGTAAGGGCGCAAGGAAGCTGA--CTGGCGGGATCCCC-----------CCCGA-GGGCTGCACCGCCGACCGACCTGGATCTCCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATACCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTGGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-AATCGTTAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-GGCCGCGAAACCCGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCCGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGC-GTG--CC-GCGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGCGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCCCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACGGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCCGGAAGAGCGCCGCACGTCGCGCGGCGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCGCGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCGGTCCCGAACCCGTCGGCTGCCGGCGGACTGCTCGAGCTGCACCCGCGGCGAGA  [9536]
Drimys      AAGCGAATGGGGGCCGGCGATGCGTCTCGGTCGGATGCGGAACGGT-GT-----AG-TGCCGGTCTGCCGCTC-GACTCGGGGTGTGGACTGTTGCGGGTTGTGCCGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CGGATGAT-CC--CGC-CCGTGGGG--AGATGTTGCCGGCGCGACCGG--GGG--GG-ATAGCGTACGCCT----C---ACGG-CGTGTC-CT--TGCG-GCACTC-GTGCGCTCTAGGCAACGG--CCAGTGTGCCCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GTATA--AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATC-CC----------ATTGTC-GGGCTGCACCACCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTCAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCAAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTAGAGCTCG--TGGGT--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCACGGCTGCTTTGCTGAGCCGTGCCACGAAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGTGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGCGGC-GATTGCCATGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGTGGC-CGCTGTAAAACCTTGGGCGTAAGCCTGGGCG-GA-GCGGCCATCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGATAGCGT-GCA--TC-ACGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGAGATGTGGCGGCTAACGGTAACGTTAGGGAGTCTGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCTTGCTCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCTAGTGGCTGGAAGAGCATCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCAGAGGACTGAATGCCTCTCACGCTCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTTGGCTGTCGATGGACTGCTCGAGCTGCACCCGCGGCGAGA  [9656]
Euptelea     AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGT-GA-----TG-AGCCGGTCTGCCGCTC-GACTCGGGACGTGGACCGACGCGGATTGCGGCGGCGGCCCAA-GCCCGGG-CTGTTGAT--A--TGC-CCGTGG----AGACGTCGTCGCCGCGATCGT--GGA--AG-GCAGCGCGCGCCG---TC---TCGG-CGTGCC-CAC-CGTG-GCATCT-GCGCGCTCCCGGCGTCGG--CCTGCGGGCTCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GAGT---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------TCGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCCAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATACCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCTGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGTGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTGAGCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCTATACCCGGCCGTCGGGGC-AATTGTCATGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-AGCTGCAAAACCTGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCTTCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGC-GAA--CC-GCGCGAA-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTACCGCGGCGAGA  [9533]
Galbulmima    AAGCGGATGGGGGCTGGCGATGCGCCTCGGCCGGATGCGGAACGGC-GA-----CG-AGCTGGTCTGCCGCTC-GGCTCGGGGTGCGGACCGTTGCGGGTCGTGGCGGCGGCTTAA-GCCCGGG-GGGAGTGAT-C--CTC-CCGTGG----AGACGCCGTTGCCTCGATCGA--GGT--GG-GCAGCGCGCGCTC---T----AAGG-CGTGCC-T-T-CG-G-GCACCG-TCGCGCTCTCGGCACCGG--CCTGTGGGCCCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GCGG---AAACCCGCAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATCCCC---------GACTCGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAATGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTCGCTGAGCCGTGCCTCGGAATCGGGTGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGTCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTA-CAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCATCGGGGC-GATTGGCATGACCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-TGCTGCAAAACCTGGGGCGTGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGT-GCA--TG-GCGCGAA-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGATGTCGGCGGGGGCCTCGGGGA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAATGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGATGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCTTGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCTAGTCCCGAACTCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9655]
Hedyosmum     AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCACCTCGGTCGGATGCGGAACGGT-GC------A-AACCGGTCTGCCGCTC-GACTCGGGGTGTGGACCGGCGCGGGTTGTGGCGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CGGTTGTT-TC--CGC-CTGTGG----AGACGTCGTTGCTGCGACCTT--TT--GAT-GCAGTGTGCGCTT---C----TAAG-CGTGCG-GCT-TGCT-GCACTT-GCGTGCTGCGTGCGCCGG--CCTGCGGGCCCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCAACGGGT-GCGA---AAACTCGTAAGG-CGTAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------TAGC-GGGTTGCACCGTCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGATGTTGCGGCTGCTCTGTTGAGCCGCACCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-AAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGGGGC-GATTGTCATGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCTGCAAAACTTAGGGCGTGAGCCCGAGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAAACGGGGGAAACCCGTAAGAAAGCGT-GCA--TC-ACGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAATCGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGTTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGACCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTTCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCTGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9604]
Hydnora      AAGCAGATGGGGGTTGGCGGTGTGTCTTGGTTGGATGCGGNAGGGC-GG-----AT-AGCTGTCCTGCAGGCT-GACACAGGGCGCGTGCCATTGTGGGTCAACGGGTGTGGGAAACGCCCATG-CGATGGAT-GT--GGC-TTGGGG-----TACGCCACCGAATTGACCTG--CTAAGGG-GTAGCGTGCGCCG---CA---CTGG-CGTGTC-TGA----G-GCACGC-GCACGCCCCCAATGATGG--CGTGCGGACTCCCCATTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCAACAAGT-GATGG--AAATTTTGAAGG-CGCAAAGAAGCTAA--TTGGCGGGATGCGG--------------GA-GGGCTGCACCGTCGGCCGACCCAGATCTTCT-GAGAAGGGTTTGAGTTTGAGCATGCCTGTTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGTCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTTTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTTG--TGCGGG-GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGTGCAATGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGATGGCGGGACTGCTCGATTGAGTCGCGCTGCGGAATCAGGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAATTGGCGATGCGGGATGAACTGAAAGCCACGTTACGGTGCCAAACTCCGTGCTAACCTAGAACCCAGAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTTGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-CAAGCACGGGACCTATACCTGGCCATCGAGCCAAAGCGGCATGACTCGATGAGTAGGA-GGGCGCAGTGGT-CGGCGAAAAACCTTGAGCGCGAGCTTGGGTG-GA-GCGGCCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGGGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACAGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAAGCCCGTTCTATGGCGT-GCG--CA-ACGCCGG-CTTCGAAAGGGAATCAGGTTAAAATT-CCTGAACCCGGATGTGGTGGTTGCCGGCAACGTGAGGAAGTCTGAAGACGCCGGCGGGGGCCCCGGAAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACGGCGTGCCGACCCTGGAAACGACTTAGTCGGAGGTAGGGTCCAGCAGTCGGAAGAGCATCGCAGGTCGCGCGATGTCCGGAGCGCCCCTGACGGCCCATGAAAATTCAGAGGACCTGATGCCATCCACACCGGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGCCGATGGAATAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCATGGGGGTCCCAGCCTCGAGCCCGTTGGCTGTTGGTGGACTGCTCGAGCTGTTACCGCGGCGAGA  [9518]
Lactoris     AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCTCTTCGGTCGGATGTGGAACGGT-GT-----AA-AGCCGGTCTGCCGCTC-GACTCGAGGAGTGGACCGACACGGGTTGCGGGGGCGACCCAA-GCCCAAA-CAGTTGAT-CC--TGC-TTGCGG----ATATGTCGTCTCTGCGACTGA--GGC--GG-GCAGCATGCGCCT---C----CAGG-CGTGCA-CCC--G-T-GCACTT-GCATGCTCCCGGTGTCGG--CCTGTGGGTTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCAAGTCAACGGGC-GTTA---AAACCCGTAAGG-CGGAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------CAGT-GGGTTGCACCGTCCACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATACCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGACACGGCTGCTTTGTTGAGCCGTGTCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-AATTGTCACGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGACGGT-CGCCGCAAAACCTTGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACAGGGGAAGCCCGTAAGACTGCGT-GCA--TC-ACGCGTT-TCTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCTGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCAGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCACACGTCGCGTGGTGTCTGATGCGCCCCCGGCGGCCCCTGAAAATCCAGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGATCCCAGCCCCGAACCCGTCGGCTGTTGGCGGACTGCTCGAGCTGCTTTCGCGGCGAGA  [9653]
Liriodendron   AAGCGGATGGGGGCCGGCGACGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGC-GA-----TG-AGCCGGTCTGCCGCTC-GGCTCGGGGCGCGGACCGTTGCGGGTTGGGGCGGCGGCTTAA-GCCCGGG-TGCCAG----C--CAC-CCGTGG----AGACGCCGTTGCCCCGACCGA--GGT--GG-GAAGCGCGCGCCG---C----AAGG-CGTGCC-GCT-CGCG-GCACCG-GCGCGCTCCCGGCACCGG--CCCGTGGGCCCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GCGC---AAACCCGCAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------CCGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCATCGGGGC-GATTGACATGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-TGCTGCGAAACCTTTGGCGCGAGCCAGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGT-GCA--CC-ACGCGAA-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGCGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGATGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAAGAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9565]
Magnolia     AAGCGGATGGGGGCCGGCGACGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGC-GA-----TG-AGCCGGTCTGCCGCTC-GGCTCGGGGCGCGGACCGTTGCGGGTTGGGGCGGCGGCTTAA-GCCCGGG-CGCGCG-------CGC-CCGCGG----AGACGCCGTCGCCCCGACCGA--GGT--GG-GAAGCGCGCGCCG---C----AGGG-CGTGCC-GCT-CGCG-GCACCG-GCGCGCTCCCGGCACCGG--CCCGTGGGCCCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GCGC---AAACCCGCAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------CCGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTCGCTGAGCCGCGCCTCGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCATCGGGGC-GATCGACATGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-CGCCGCGAAACCTTTGGCGCGAGCCAGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGC-G-AG-CC-GCGCGAA-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGCGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGATGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9651]
Nelumbo      AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCTCCCCGGTCGGATGTGGAACGGT-GA-----AA-GCC-GGTCCGCCACTC-GGCTCGGGGAGCGGACCGATGCGGATTGCGGCGGTGCCCCAA-GCCCGGG-TTGTCGCGTTA--TAC-CCGTGG----AGACGTCATCGTCGCGATCGT--GGA--AG-GCAGCACGCGCCC---T----TAGG-CGTGCC-TT-----G-GTACCT-GCGTGCTCCGGGCATCGG--CCTGTGGGCTCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCAACGGGT-GAGT---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--CTGGCGGGATCCCC------------TTGC-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--GGTGC--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAACCTTTAAATAGGTAGGACGGTGTGGCTGCTTCGTTGAGCCATGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGGGGC-GATTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCTGTAAAACCCGGGGCGTGAGCCTGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGACAGCGC-G-AT-CA-GCGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGCGGCGGTTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCCCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACGGCCTGCCCACCCTGGAATCGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCCGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGATCGCGCCCGGTCGTACTCATACCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCGGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCTCGCGGCGAGA  [9469]
Nymphaea     AAGCGGATGGGGGTCGGCGATGCGCCTCGGTCGTATGCGGAACGGC-TT-----AT-GGCCGGTCCGGCGCTC-GGCTCGGGGCGTGGTTCGGTGCCGGCCGCAACGGCGGCTGAA-GCCCGGG-TGGTTGAT-CC--CAC-TCGCGG----A-ACGTTGTTGTTGCGGCCGA--GGA-ATC-GTGGCACGCGCCT---TC---GTGG-CGGACT-ATT-CGTA-GTACCT-GCGTGCCCGTGGCACCGG--CCAGCGGGCTCCCCATCCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GTGG---AAACCCGGAAGG-CGCAAGGAAACTGA--GTGGCAGGATACCT-----------TTCTT-GGGTTGCACTGCCGACCGACCCTGATCTTTT-GAGAAGGGTTCGAGTGGGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGAGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG----CGA--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCACTGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGTGGCTGCTTTGTTGAGCCACGTCGCGGAATCAAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGTGTTACGGTGCCTAACTGCGCGCTAACCTAGATCCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-AAAGCGCGCGACCTAAACTCGGCCGTCGGGGC-AATTGCCATGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGTTGCGAAACCCNGGCCGCAAGGCTGGGCG-GA-ACGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGGCAGGGGAAGCCCGTCGGATAGCGC-GTA--TA-GCGCAAG-CCTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGTGGCGGTTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGACACGTTGGCGAGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGATGCGCCCTCGGCGACCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCGCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGCCAATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCTTGTCCTGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCTTGCGGCGAGA  [9626]
Oryza&Triticum  AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGC--CCCGGCCGTATGCGGAACGGC-TT------C-GGCTGGTCCGTCGATC-GGCTCGGGGCGTGGACTGTTGTCGGCCGCGCCGGCGGCCAAA-GCCCGGG-GGCTCCG------CGC-CCCCGG-----CA-GCCGTCGTCG-GACGCA--GCC--GG-TCACCGCGCGCCT--------CTGG-CCGGCC-C---CTCG-GG-----GCGTCGCGCC-GCAACGG--CCTGCGGGCTCCCCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCGACGGGT-TCTG---AAACCTGGGATG-CGCAAGGAAGCTGA--CGAGCGGGAGGCCC-----------TCA-C---GCCGCACCGCTGGCCGACCCTGATCTTCT-GTGAAGGGTTCGAGTTGGAGCACGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA---TTAC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCCGGTGAGCCGCGCCACGGAATCGGGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCTGGTTACGGTGCCGAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCG--ACCCACAC-AGGCCATCTGGGC-GAGCGCCATGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-CGC-GCAAAACCCGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTAAGCCGATCCTAAGGGACGGGGTAACCCCGGCAGAGAGCGC-G-ACCAC-GCGCGTG-CCCCGAAAGGGAATCGGGTTAAGATTTCCCGAGCCGGGACGTGGCGGTTGACGGCGACGTTAGGAAGTCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGCTTAACGGCCCGCCAACCCTGGAAACGGTTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCCGGAAGAGCACCGCACGTCGCGCGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTACCGTCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACGACCTCTGGCCAATGGAAGAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCTCGGGGGTCC-GGCCCCGAACCCGTCGGCTGCCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCGCGCGGCGAAG  [9640]
Peumus      AAGCGGATGGGGGCCGGCGGTGCGCCTCGGTCGGATGCGGAACGGT-GC-----CT-AGCCGGTCTGCCACTC-GACTCGGGGCGTGGACCGTTGCGGGTCGCGGCGGCGGCCTAA-GCCCGTG-CGGAAGAT-CC--CGC-GCGTGG----AGACGTCGTCGCCTCGACCGG--GGC--AG-TCAGCACGCGTCG---AG---TCGG-CGTGCC-T---CGTG-GCACCA-GCGTGCTCTCGGCAACGG--CCTGCGGGCCCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GAGTAA-AAACCCGTGAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC-----------CCAGC-GGGGTGCACCGTCGGCCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTAAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA--AGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCCGTTGAGCCGTGCCACTGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-CAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGGGGC-GATTGCCATGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCACGGCGGC-TGCTGCAAAACCTGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGT-GCA--CC-ACGCGAG-CTCCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGATGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCCCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCTCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGCCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCTGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9561]
Piper       AAGCGGATGGGGGTCGGCGATGCGGCCCGGTCGGACGCGGAACGGC-T-------A-TGCTGGTCTGCCAATC-GACTCGGGCCGCGGACCGTCACGGGTCGCGGCGGCGACCCAA-GCCCGGG-CGTTTGAT-CT--CGC-CCGCGG----A-ACATCGTCGCCGCGACTGA--GGA--CT-GCAGCACGCGCCT--------TCGG-CGTGCC-CC--CGCG-GCATT--GCGTGCTCCGGGCGACGG--CCCGTGGGCTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAGCGGGT-GTTC---AAACCCGCAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGACGGGATTCCC------------TAGC-GGGTTGCACCGTCGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATACCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--TCGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGACCCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCTATACCCGGCCGTCGGGGC-AAATGCCAGGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGC-CGCTGCAAAACTTGGGGCGCGAGCCCGGGTG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACAGGGTAATCCCGTCCGACGGCAC-G-AT-TC-GTGCGTC-ACTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACGGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCCGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCGTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCATCCACGCCCGGTCGTACTCATAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  [9647]
Platanus     AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGT-GT-----CA-AGCCGGTCTGCCGCTC-GACTCGGGGCGTGGACCGATGCGGATTGCGGCGGCGGCCCAA-GCCCGGG-TTGTCGCGTTA--TGC-CCGCGG----AGACGTCGTCGCCGCGATCGT--GGT--AG-GCAGCGCGCGCCG---TC---ACGG-CGTGCC-TTT-C--G-GTAGCA-GCGCGCTCCTGGCATCGG--CCTGCGGGCCCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTATGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GAGT---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------CAGC-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGSTGCTCCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCTAATTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCTATACCCG-CCGTCGGGGC-AATTGTCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCTGCAAAACCTGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGGACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGT-GCA--TC-ACGCGTA-CTCCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9595]
Pleea       AAGCGGATGGGGGCTGGCGATGCGCCCTGGTCGGATGCAGAACGGG-GA-----TG-AGCCGGTCTGCCGCTT-GGCTCGGGGTGTGGACCGTCGCGGGCCGCGCCGGCTGCCTAA-GCCCGGG-CATCAC--------GC-CCGTGG----AGATGCCGTCGGCACGGCTGA--GG---AC-CCAGCGCGCGCCG---TC---TCGG-CGTGCC-TT--CG-G-GCACGT-GCGCGCTCCTGGCGACGG--TCGGTGGGCCTCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCAATGGGT-GTGC---AAACTCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGCGGGATCCCC------------TAGT-GGGCTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTTG--TGCTG--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTCTGTTGAGCCGTGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTATGGTGCCCAACTGTGTGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGT-GATTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-TGCTGCAAAACCCAGGGCGCGAGCCCGGGTG-GATGCGGCCGCCAGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGNACGGGGGAAGCCCGTCAGAGAGCGC-AGTC-TC-GCGCGAG-CTCCGAAAGGGAACCGGGTTAAAATT-CCCGGACCGCGATGTGGCGGTTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCCCGGGAA-NAGTTATCTTTTCTGCTTAACGGCTTGCCCACCCTGGAAACGGCTTAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCCGGAAGAGCACCGCACGTCGCGCGGTGTCCGGTGCGCCCTCGGCGGCCCATGAAAATTCGGAGGACCGAGTGCCGCCCACGCGCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGNACAGCCTNTGGCCAATGGAAGAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCTGAACCCGCCGRCTGTNGNCGGACTGCTCGAGCTGCTCCTGCGNCGAGA  [9636]
Prosopanche    AAGCAGATGGGGGTCGACGATGC-CCCCGGTCTGAGGCAGGGCGCC-GTTC--TTT-GTCGTTCTTCCCGGCAGGACCGAGGGCTTGC--CATGGCGGGTAGGGGGGCCGGACGAT-TCCCATG-CAAA-CGAACT--TGC-ATGT-G----GGGCATCGGCGCCTCGATCGA--GGC--AG-ACGGCGTGCGTCT---CA---AAGG-CTGGTC-CTT----G-ACATCC-TGCACGTCCTGGCCATGG--CTTGCGGGCTCCCCACCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCGAGATGT-GTTCT--AAACTTGCAAGG-CAGAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATGCTT---------------C-GGGGTGCACCACCGGCCGACCTCGATCTGTT-GAGAAGGGTTCGAGCTTGAGCATGCCTGTTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGG-CGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGTAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTTTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG---GTCG--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCCTCGGGGGCGGAATGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAGGACGGCGCGCCTGCTTGATTGAGGCGTGCCACAGAATCCAGTGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCTGGGTTACGGTGCCAAACTGCGTGCTAACCTAGACCCCACAAAGGGTGTTGGTCGATCAAAACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-CAAGCATGCGACCTACACCCAGCCATCGGGGC-AAGGACCATGCCTCGATGAGTAGGA-GGGCGCAGGGGC-CGGTGCGAATCCTAGGGCGCAAGCTCGGGTG-GA-GCGGCCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGGGAGCTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGAACAGGGGAAGCCTGTGAAGTGGGGA-C-AG-C--GTGCCGT-CTCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATT-CCTGAATCGGGATGTGGTGGTCGGCGGTAACGTCAGGAAGTCCGGAGATGGCCGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACGGCTTGTGGACCCTGGAAATGACTTAGTCGGAGGTAGGGTCTGGCAGTCGGAAGAACAGGACACGTCGCGCGGTGTCCGGAGCGCCCTCCACGGCCCATGAAAATCTGGAGGACCGAGTGCCTT-CATGCCCGGTCRTACTCATAACTGCATCAGGTCTCCAAGGTGAAYAGCCTCTGGCCAATGGAAGAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCTGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCAYGGGGGTCCCAGCCTYGAACCCATTGGCTRTTGGYAGACTGCTCGAGCTRTAACCTCRRYGAGA  [9490]
Ranunculus    AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGTGTCGGCCGGATGCGGAACGGT-GA-----AA-GCTTGGTCCGCCACTC-GGCTCGACGCGCGGACCGACGCGGATTGCGGTGGCGACCCAA-GCCTGGG-CTGTTG-TT-A--CGC-CTACGG----AGATGTCGTTTCCGCGATCGT--GGT--GG-GCAGCACGCGCCT---T----ACGG-CGTGCC-TC-----G-GCAACT-GCGTGCTCCCGGCGTCGG--CCAGTGGGCTCCCCATTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAGCGGGT-GAGT---AAACCCGTGAGG-CGCAAGGAAGCTAA--TTGGCGGGATCCCC------------TTGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GTGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATACCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG--CGGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTACTTCATTGAGCTGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCAGGGC-AATTGTTAGGCCCTGATGAGTAGGAAGGGCGCAGCGGT-GGCTGCGAAACCCAGGGCGCGAGCCCGGGTG-GA-GCCGCTGTTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGCCGAAAGGCGTCAGAGAGCGT-GCA--TC-ACGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGCGGTGGTTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTTAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGACCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTACCAATCGCGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCATTGGCTGCCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTTCCGCGGCGAGA  [9613]
Sabia       AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCGTCTCGGTCGGATGTGGAACGGT-GT-----CG-AGCCGGTCTACCGCTC-GACTCGAGACGTGGATCAATGCCGATTACGATGGCGGCCAAA-GACCGGG-CCGGGGTTCTCGGTGT-CCGTGT----AGACGTCGTCGTCGTGATCGT--GGA--CG-GCAGTGCGCGCCG---T----TAGG-CGTGCC-CAT----G-GCAACA-GCGCACTCCTGGCATTGA--CTTGTGGGCTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GAGT---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGACGGGATCCCC------------TCGT-GGGTTGCACCGTCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA--CGGGC--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCACGGCTGCTTTGTTGAGCCGTGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGTGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-AATCGTTAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGTCAAGTGCGAAACCTGGGACGCGAGTCCGGGCG-GA-GCGACCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGGACGGGGGAAGCCTGTCAGAGAGCGC-TATT-CG-GCGCGTG-CTCCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGATGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCTTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCACGCGGCGAGA  [9558]
Saururus     AAGCGGATGGGGGTCGGCGATGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGT-T-------A-CGCTGGTCTGCCAATC-GACTCGGGGCGCGGACCGTCGCGAGTCGCGGGGGCGACCCAA-GCCCGGG-CGGATGAT-CC--CGC-CCGCGG----AGATGTCGTCGCCGCGACTGA--GGC--GA-GCAGCATGCGCTT---------CGG-CGTGCC-CT--CGCG-GCACCTTGCATGCTCCGGGCGACGG--CCTGTGGGCTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGT-GTCC---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--CTGGCGGGATCCCC----------TCCG-C-GGGTTGCACCGTCGACCGACCTTGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG--TCGGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCGCGGCTGCTTCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGCGACCTATACCCGGCCGTCGGGGC-AAATGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCTGCAAAACCTGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACAGGGTAATCCCGTCTGACAGCAC-GAT--CC-GTGCGTT-CCTSGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGCTGACGGCAACGTTAGGAAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCATCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTNTCCAANGTGAACAGCCTCTGGTTGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAANCGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCTCGGGGGTCCCAGCCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGCGGACTGCTCGAGCTGCTCGCGCGGCGAGA  [9606]
Spathiphyllum   AAGCGGATGGGGGCCGGCGATGCACCTCGGTCGGATGCGGAACGGC-GT-----CG-AGCCGGTCCGCCACTC-GGCTCGGGGTGCGGACCGTCGCGGGTCGGGCTGGTGGCGTAA-GCCTGGG-CGAATCG--TT--CGC-TCGTGG----AGATGTCGTTGGCCCGGCCGG--GG---AC-ACAGCGCGCGTCG---TC---TTGG-CGTGCC-CT--CG-G-GCACGT-GCGCGCTCTGGGCGACGG--CCTGCGGGCTCCCCTTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGCGTGCGAGTCAACGGGT-GTGG---AAACCCGTAAGG-TGCAAGGAAACTAA--TTGGCGGGATCCCC-----------TCAGT-GGGGTGCACCGTCGGCCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGTGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG--GGCGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGTGCGGCTGCTCCATTGAGTCGTGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAATTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-CAAGCGCGCGACCCACACCCGGCCGTCGGGGC-GACTGCCAGGCTCTGATGAGTAGGA-GGGCGCAGCGGC-CGCCGTAAAACCCGGGGCGCGAGCCCGGGTG-GA-GCGGCCGTTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGGTCGGGGGAAGCCCGACAGACAGTGC-GGT--CC-GCGCGTG-CGCCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCCGAACCGGGACGTGGTGGCTGACGGCAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCTTGCCCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCATTGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGTGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGTCGCCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCTCGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCACGCGGCGAGA  [9516]
Tasmania     AAGCGAATGGGGGCCGGCGATGCGCCTCGGTCGGATGCGGAACGGT-GC-----AG-TGCCGGTCTGCCGCTC-GACTCGGGGTGTGGACTGTTGCGGGTTGTGCCGGCGGCCTAA-GCCCGGG-CGGATGAT-CC--CGC-CCGTGGGG--AGATGTTGTCGGCGCGACCGG--GGT--GG-ATAGCGTACGCCA---C----ATGG-CGTGTC-CCTGTGCG-GCACTT-GTGCGCTCTAGGCAACGG--CCAGTGTGCCCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GTATA--AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATCCCA-----------TTGTC-GGGTTGCACCACCGACCGACCTAGATCTTTT-GAGAAGGGTTCGAGTGTCAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCAAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTAGAGCTCG--TGGGT--GAGTTCTATCAGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCACGGCTGCTTTGCTGAGCCGTGCCACGAAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGTGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCGACCCATACCCGGCCGTCGCGGC-GATTGCCATGCCTCGATGAGTAGGAAGGGCGCGGTGGCCCGCTGTAAAACCTT-GGCGTAAGCCTGGGCG-GA-GCGGCCATCGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAA-TATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAGCCCGTCAGATAGCGT-GCA--TC-ACGCGAG-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGAGATGTGGCGGCTAACGGTAACGTTAGGGAGTCTGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCTTGCTCACCCTGGAAACGGCTCAGCCGGAGGTAGGGTCTAGTGGCTGGAAGAGCATCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCAGAGGACTGAATGCCTCTCACGCTCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTTGGCTGTCGATGGACTGCTCGAGCTGCACCCGCGGCGAGA  [9649]
Trochodendron   AAGCGGATGGGGGCTGGCGATGCACCTCGGTCGGATGTGGAACGGT-GA-----TA-AGCCGGTCCGCCACTC-GACTCGGGGTGTGGACCGATGCGGATTACATTGGCGGTCTAA-GCCCGGG-TTGTTGTT-CA--TAC-CCGTGG----AGACGTCGTCGCTGTAATTGT--GGT--AC-ACAGCGCGCGCCA---TC---TCGG-CGTGCC-TCT----G-GCAACT-GCGCGCTCCGGGTGTCGG--CCTGCGGGTTCCCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCAACGGGC-GAGT---AAACCCGTAAGG-CGCAAGGAAGCTGA--TTGGTGGGATCCCC------------CTGT-GGGTTGCACCGCCGACCGACCTAGATCTTCT-GAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCGGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGAAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCA--CGTGC--GAGTTCTATCGGGTAAAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAGGACGGCACGGCTGCTTTGTTGAGCCGTGCCACGGAATCGAGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGAAGCCGGGTTACGGTGCCCAACTGCGCGCTAACCTAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTCGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-AAAGCGCGCGACCTATACCCGGCCGTCGGGGC-AATTGTCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGCGGT-CGCTGCAAAACCTGGGGCGCGAGCCCGGGCG-GA-GCGGCCGTCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGAGGGGAAAGGTTCCATGTGAACGGCACTTGCACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACGGGGGAAACCTGTCAGAGAGCGT-GCA--TC-ACGCGAA-CTTCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATT-CCTGAACCGGGACGTGGCGGTTGACGGTAACGTTAGGGAGTCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCTCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTGTTTAACAGCCTGCCCACCCTGAAAACGGCTCAGCCGGAGATAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCGCGTGGTGTCCGGTGCGCCCCCGGCGGCCCTTGAAAATCCGGAGGACCGAGTGCCTTCCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCGATGGAACAATGTAGGCAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCACGGGGGTCCCAGTCCCGAACCCGTCGGCTGTCGGTGGACTGCTCGAGCTGCTCCCGCGGCGAGA  [9506]
Ginkgo      AAGCGGATGGAGGCCGGCGATGCGCCCCGGTCGGATGCGGAACGGC-GT------G-AGCCGGTCCGCCGCTC-GGCTCGGGGGGCGTGCCAGCGCGGGCCGTTGCGGCGGCACAA-GCGCGGC-CTTTTGGT-CG--CAC--TGTAC----CTCCGTCGTGGCGGTCGAGGA--RCG-AAG-CG?GCGCC-TATG---G----CGGG-CCTTC--G------G-GCACCT-GCGCGCTCGTGGCGCTGG--CCAGCGGGCTTTCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAATCGGCGGGT-TGGG---AAACCCGCGARG-CGCAAGGAAGCTGA--CTGGCGAAATCCCC----------TCTCGG-GGGGTGCACCGCCGACCGACCCTGATCTTCT-GTGAAGGGTTCGAGTGCGAGCACACCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTTCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCA--TGTGC--GAGTTTTATCGGGTAAAGCAAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGTAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGGCGGCGCGGCTGCTCCGTTGAGCCGCGCCACGGAATCGCGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCCGAGTTACGGTGCCAAATTGCGCGCTAACCCAGATCCCACAAAGGGTGTTGGTTGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-GAAGCGCGCAACCTATACTCGGCCGTCGGGGC-AAGTGCCAAGCTCCGATGAGTAGGA-GGACGCGGGGGT-TGTTGCGAAACCTTGGGCGTGAGCCTGGGTG-GA-CCGGCCCCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGGGAAAGGTTCCATGTGAACAGCACTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATGGGGAAGCCCTGTTTCAAGGC-C-GCACTTT-GCGCGAT-CATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATT-CCCGAACCGGGACGTGGCGGCGGACGGCAACGTTAGGAAATCCGGAGACGTCGGCGGGGGCCCCGGGAA-GAGTTATCTTTTCTTTTTAACAGCCTGCCCACCCTGAAATCGGTTCAACCGGAGATAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCCCGCGGTGTCCGGTGCGCCTTCGGCGGCCCTTGAAAATCTGGAGGACCGAGTACCGTTCACGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCAATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCCTAGGGGTCTGCGCCCCGAACCCGTGGGCTGTTGGCGGCCTGCCCGAGCTGCTTCCGCGGCGAGG  [9621]
Pinus       AAGCGGATGGAGGCCGGCGATGTGCCTCGGTCGGATGCGGAACGGC-TGA----AA-AGTTGGTCCGCCGCTC-GGCTCGAGGTGCAAACCAGCACAGGCCGTTGCATCGGCACAA-GCGCGGG-CGGGT-TC-C---TGC-CCGTTGTTT-CGCCGTTGTGGCGGTCGAGGA--ACG-AAG-CATGCGCCCGATG---GG---CGGG-CCATT--G------C-GCACCT-GCATGCTCGCGGTGTTGG--TTGGCGGGCTTTCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCGGCGGGT-TTGT---AAACCCGCGAGG-CGCAAGGAAGCTGA--CTGGCGAGAGCCCC-------CCATCGCGG-GGGGTGCACCGCCGACCGACCTTGAGCTTTT-GTGAAGGGTTCGAGTGCGAGCACACCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGCAGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATGAACCGAAAGTCGAGTTACGGTGCCAAACTGCGCGCTAACCCAGATCCCACAAAGGGTGTTGGTTGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGG-GCT--AAGCGCGCGACCTACACTCGACCGTCGGAGC-AATTGCTAGGCTTCGATGAGTAGGA-GGACGCGGGGGT-CGTTGAGAAACCTTGGGTGTGAGCCTGGGTG-GA-CCGGCCCCCGGTGCACATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGGGAAAGGTTCCATGTGAACAGCACTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATGGGGAAACCCTGTATCAAGG-GC-GCACTAT-GCGCGAA-CATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATT-CCCGAACCGGGACATGGCGGTGGACGGCGACGTTAGGAAATCCGGAGACGTCGTCGGGGGCCCTGGGAAAGAGTTATCTTTTCTTTTTAACAGCTTGCCCACCCTGAAATCGGTTCAACCGGAGATAGGGTCCAGCAGCTGGAAGAGCACCGCACGTCTTGCGGTGTCCGGTGCGCCCTCGGCGGCCCTTGAAAATCTGGAGGACCGAGTATCGTTCATGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCAATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGCTGGGCCTAGGGGTCTGCGTCCCCAACCCGTGGGCTGTCGGCAGTCTGCCCGAGCTGCACTCGCGGCGAGG  [9664]
Gnetum      AAGCGGATGGAGGTCACCGTTTCCTCCCGGCCGGACGTGGAGCGGA-GCGCGTATA-CTTCGGTCCGCCCCTC-GGTCCGGTAGACGAGTCCCCGTGGATCGTTTCTCCGGCACAA-GCGTGCG-TGTCT-GC-C---TGC-GCACGTGC--TGGCGTTGCGACGGTCGAGGG--TTG-AAG-CGTGCGTCCCTTC-GGGGGG-CGGG-CCTCT--T------G-GCACCA-GCACGCTCGG-GACGTGGATTCTGTGGGCTTTCCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCGTGCGAGTCGTCGGGT-TTGG---AAACCCGCACGG-CGCAAGGAAGCTGA--AAGGCGGGATCCGT--------GCGTGGTC-GCGGAGCACCGTCCACCGACCTTGATCTTCTTGAGAAGGGTTCGAGTGAGAGCATGCCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA-GCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCCCGTCGCGATACTGACGTGCAAATCGTTCGTCTGACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTTG-CGTTCTC-GAGTTTTATCAGGTAAAGCAAATGATTAGAGGCATCGGGGGCGCAACGCCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGACGGTGCGGCTGCTTCGGTGAGCCGCATCGACGAATCGAGAGCTCCAAGCGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGCTGAACCGAAAGTCGAGCTACGGTGCCAAACTGCGCGCTAACCCAGAACCCACAAAGGGTGTTGGTTGATTAAGACAGCAGGACGGTGGTCATGGAAGTCGAAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCT-TAAGCGCGTGACCCACGCTCGTCCATCGGGGC-GATTGCCAGGCCCCGATGAGTAGGA-GGGCGCGGGGGT-CGTTGCGAAGCCTAGGGCGCGAGCCCGGGTG-GA-GCGGCCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGACGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCACTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATGGGGGAGTCCCTTCCAATGGGTG-CCGCTCT-GCGCGAGATCTCGAAAGGGAATCGGGTTAATATT-CCCGAACCGGGACATGGCGGTGGACGGCAACGTCAGGGAATCCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCCGGAAA-GAGTTATCTTTTCTTTTTAACAGCCTGCCCACCCTGAAATCGGTTCAACCGGAGATAGGGTCCAGCGGCTGGAAGAGCACCGCACGTCCTGCGGTGTCCGGTGCGCCCTCGGCGGCCCCTGAAAATTCGGAGAACCGCGTACCGTTCATGCCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGAACAGCCTCTGGTCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAACGGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTGAGGGTTGGGCTTAGGGGTCTGCGCCCCGAACCCGCGGGCTGTCGAGGGCCTGCCTGAACCGCTTCTGTGGCAATG  [9161]
[          10150   10160   10170   10180   10190   10200   10210   10220   10230   10240   10250   10260   10270   10280   10290   10300   10310   10320   10330   10340   10350   10360   10370   10380   10390   10400   10410   10420   10430   10440   10450   10460   10470   10480   10490   10500   10510   10520   10530   10540   10550   10560   10570   10580   10590   10600   10610   10620   10630   10640   10650   10660   10670   10680   10690   10700   10710   10720   10730   10740   10750   10760   10770   10780   10790   10800   10810   10820   10830   10840   10850   10860   10870   10880   10890   10900   10910   10920   10930   10940   10950   10960   10970   10980   10990   11000   11010   11020   11030   11040   11050   11060   11070   11080   11090   11100   11110   11120   11130   11140   11150   11160   11170   11180   11190   11200   11210   11220   11230   11240   11250   11260   11270   11280   11290   11300   11310   11320   11330   11340   11350   11360   11370   11380   11390   11400   11410   11420   11430   11440   11450   11460   11470   11480   11490   11500   11510   11520  ]
[          .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    ]
Amborella     GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACAGACGGGGAACGGCCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GCCCCCG-GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATTGCCCCTCGTTTTGGCTCCAAGGCT-CGCCCT-AGGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGGA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAGC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACTTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAAATGGTCATCGCGGTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCTTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAG--GAA-GCGGCGCCTGT-CCCCTCCGCCCGTTTG-CCGACCCACAGTAGGGCTG--CGCTCGCGC---AACCCCAGGGGCTCGTGTCGTTGGT-GA-AG-CCCCCCACAGTGGATGCTCTGTGGGGG---ACTGCCTT-GCAATGCAATTCCTGTCGGGC-GGT-AGGCAGAATCTTTTGCAGACGACTTAAATANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  [10902]
Asimina      GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACCGGGAACGGCCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-GACGCCCCCTCTTTTGGCACCAAGGCC-GGCCT--CGGCCGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGGA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGGC--GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGTG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-ACAT-GCGGCGCCTGC-GCCCGCCGCCCACGCG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--ACA-----GC--GCCCCCAAGGGCCCGAGCCGTTGGT-GAAAG-CCCCCGCGGCGGACGAGCC-GCGAGGG---GCCGCCTT-GAAGTGCAATTTCAGCCGGGC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGCGGCAGAG  [10886]
Aristolochia   GCGGGTCGTCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCCCCTCC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCG-CGCCT--CGGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTTGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAG----A-CCGGCGC-CAC-CCTCGCCTCCTGCTTG-CCGACCCACGTTAGGGGCC--TTC-----GG--GCTCCCAAGGGCACGTGTCGTAGGC-GA-CG-CCCCCGCGGCGGACGAGCC-GACGGGG---GCCGCCTT-GAAGCACAGTTCCAGACCGGC-GGC-GATTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10989]
Asparagus     GCGGGTCNCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCCCT-CACG-------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTTACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-AGTTCG--CTGGCGGAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGACGGAGGCGGGGC-ACAGCCCCTCCTTTTGGCTCCAAGWCT-CGCTC--ACGCGGGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCNCCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCNCCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACC-GCGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAA-GCGGCGCCTGT-GCCCGTCGTTCGCCT--CCGACCCACAGTAGGGGCC--GCA----A-G--GCCCCCACGGGCCCATGTCGAAGGT-TA-GG-CCCTTGCAGCGGATGTGTT-GC-GAGT---GCCCCCTT-TAATCAAAATTCCTAACGAGC-GGC-GGGCTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGYGACGGGGCATTGTAAGTGGCAGAG  [10979]
Austrobaileya   GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACAGACTGGGAACGGTCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-CGCGGATGCTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAAKGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATYAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCNCAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATTGCCCCTCCTTTTGGTTCGAAGGAT-CGCCT--CGGCGGTCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGGA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGACCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGCC--GTGCCGCGA-AGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN--NNNNNNNNNN--NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNNN---NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  [10988]
Brassica&Arab   ACGGGTCGTCGCGTGTCGGCCGGGGGACG-ACTGGGAATGGCTCTCTC------------------GGGAGCTTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTAACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGAATAA-GTGGGAGCT---------CCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTACTCCG-TG-AATCGGAGGCGGGGTAACAACCCCTTCTTTTAGACCCAAGACT-CGCTT--CGGCGGGTCGATCCGGGCGGAGGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTTCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGAC-TTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTAGTGATGCCC-GCGTCGCAGTAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCGCACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGCGCTGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCGGGCTAG---AA-GCGACGCATGT-GCCCGCCGCCCGATTG-CCGACCCTCAGTAGGAGCT--TC-------G--GCTCCCAAAGGCACGTGTCGTTGGC-TA-AG-TCCGTTTGGTGGAAGCGCC-GTTCGGA----CCGCCTT-GAATTATAATTACCACCGAGC-GGC-GGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10876]
Buxus       GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCCTT------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-CGCGGATGCTAACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GGC--G--ACGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AATCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCTTTTTAGATCCAAGGCC-CGTCT--CGACGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGATTTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACA-GTGTCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGATACGCGTGTGNTGG-ATTATGACTGAACGCCTGTAAGTCAGAATCCGGGCTAA-AGAA-GCGACGCGTGT-GCCCGTCGCCCGCTTG-CCGACCCGCAGTAGGAGCC--TCC----C-G--GCTCCCAAAGGCACGTGCCATNGGC-GA-AG-CCCGCGCGGCGGACGAGTC-GC-GCGG---GCCGCCTC-GAAGTACAATTCCTATCGGGC-GGC-GGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGTGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10844]
Cabomba      GCGGGCTGCTGCGTGCCGGCCGGGGGACAGACAGGGAACGGCACCTTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCATCGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCACAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TGAAGTCGGAG-CGGGGC-GTTGCTCCTCCTTTTGGTTCTAAGGCC-GGTCTT-GTGCCGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGATCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGCCT-GCGCCGTGATAGTAATCCAACTTAGTACGAGAGGAACCGTTGGTTCACACAATTGGCAATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGGGATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA--GAA-GCGGTGCCATT-TCCTGTCGTTCGTGTG-CCGACCCACAGTAGGGGCC--TC-----GT---GCTCCCAAGGGCCCAAGTCATTGGT-TATCT-CCTTTGCGGCGGATGGGTC-GCATTGG---TAAGCCTT-GAAATGCAATTTCTTACGTTC-GAC-GGGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGAGGTATTGTAAGTGGCAAAG  [10618]
Calycanthus    GCGGTTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCCTCCCC-AC---------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC---CTCG----GGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGACGGAAGCGGGGC-AGTGCCCCTGTTTTTGGTCCCAAGGCC-CGCTC--ACGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGGCT-GTGCCCCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCGCACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGCGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAC-GCGGCGCTTGC-GCCCGCCGACCGTTTG-CCGACCCTCAGTAGGGGCC--AT-----CAG--GCCCCCAAGGGCACGTGTCGTAGGT-GA-AG-CTCCCGCGGCGGACGAGCC-GTGCGGG---GCCGCCTT-GAATTACAATTCCTACCGGAC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10930]
Canella      GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCTTC------------------TGGGGCCTTCCCCGGGCATTGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCT-GCCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCC-AGCCT--CGGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAG-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATT-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAG-GTGGCGCTTGC-GCCTGCCGTTCGCTTG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--TT-----TTG--GCCCCCAAGGGCTCGTGTCGTTGGT-GA-AG-CTGCCGTGGCGGACTGGCT-GCGCGTG---GCTGCCTT-GAAGCGCATTTCCTATCGGAC-GGT-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACCGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10940]
Ceratophyllum   GCGGGTCGCTGCGTGCCGAC-GGGGGACGGTCTGGGAACGGCGTCTGC-CTCGC------------GGGCGCCTTCCCCGGGCGCGGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGTTTACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGACAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AATCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGTCCCAAGGCA-CGCCT--CGGCGCGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTMATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCMAGTGTTGG-ATTGTTCNCCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTNAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGCC--GCGTCGCGATAGTAATTCAGCCTAGTACGAGAGGANCCGTTGATTCACACAATTGGTNATCNCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CNAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAA-GCGACGCCCTC-GCCTGCCGCTCGCGTG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--AT-----TTG--GCCCTCATGGGCTCGTGTCGTTGGC-CA-AG-CCCGCGCTAGGCAAACCCC-AGCGTGCG--GCCGCCTT-GAATCGCCATTCCGAACGGGC-NGC-GGGCANAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10888]
Chloranthus    GCGGGTCACCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGATTGGGAACGGCTCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTAACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTCCACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-ATTCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCTCCTTTTGGTTCTAAAGCT-CGCTT--CGGCGGGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGATCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACCTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAA-GCGGCGCTTGC-GCCCGTCGCCTGTTTTACCGACCCGCAGTAGGGCCT--TCG-----T---GCCCCCATGGGCCCGTGTCGTTGGT-GA-AG-CTCTCGCGGCGGACGAGCC-GCGCGGA---GCCGCCTT-GAAACTCTATTCCTATCGGGC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10945]
Cinnamomum    GCGGGTCGCTGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCTTC------------------GGGGGCCTTCCTCGGGCTTGGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-AGCGGATGCTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTTTCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-AGTGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCC-AGCTT--CGGCGGGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATCTCCAGTACGGATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGGAGTTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATT-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAA-GCGGCGCTTGC-GCCTGCCGTTCGCTTG-CCGACCTGCAGTAGGGGCC--TTT-----TG--GCCCCCATGGGCCCGTGTCATTGGT-GA-AG-CAACCGCGGCGGACAAGCC-GCGTGTG---GCCGCCTT-GAAGCACAATTCCTACCGGAC-GGT-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10934]
Dicentra     GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGGCCGGGAACGGCCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GCTCGC--GCGGCGAAGGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGACGGAGGCGGGGC-CTGGCCCCTCCTTTTAGACCCAAGTAA-CGCCT--CGGCGGGACGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACA-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCAGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAGGCTAG-AGAA-GCGGCGCGTGC-GTCCGTCGCCCGATCG-CCGACCTGCAGTAGGGGCC--CAC----CGG--GTCCCCAGAGGCACGTGCCGTAGGC-CA-AG-TCCCCGCGGCGGACGAGCC-GCG-GGG---GCCGCCCT-GAAGTACTATTTCAACCGGGC-AAC-GGATAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10857]
Drimys      GCGGGTCGTCGCGTGTCGGCCGGGGGATAGATTGGGAACGGCTCTTTC------------------TAGGGCCTTCTCCGGGCATTGAACAGTCAGCTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGTGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AATCGGAAGCGGGGC-ATCGCTCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCC-TGCTC--CGGCGGGTCGATCCGGGTGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAA-GCGGCGCCTGT-GCCCGCCGTTTGTTTG-CTGACCCGTAGTAGGGGCC--TTT-----CG--GCCCCCATGGGCCTGTGTCGTTGGT-GA-AG-CCCCCGCGGTGGATGAGCC-GTGGTGG---GCCGCCTT-GAAGCGTAATTCCTATCGAAC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGGAGACGACTTAAATACGCGACAGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10977]
Euptelea     GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCCTC------------------GGGAGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGATCCAAGGCC-CGCTC--CGGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGACGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCCTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACA-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCAGG-ATTATGACTGAACGCCTGTAAGTCAGAATCCAGGCTAA-AGAA-GCGGCGCATGC-GCCCGTCGCCCGTTTG-CCGACCTGCAGTAGGGGCC--TCC-----CG--GCCCCCAAAGGCACGTGTCGTTGGT-GA-AG-CCCTCGCGGCGGACGAGCC-GC-GTGG---GCCGCCTT-GAAGTACAATTCCCACCGGGC-GGC-GGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10853]
Galbulmima    GCGGGTCGCCGCGTGCTGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGTCCCCCT------------------CGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCCCCTTTTAGTACCAAGGCC-GGCCA--CGGCCGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGATCTTCGGGA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATG-CGGGTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAC--GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-ACAT-GCGGCGCTTGT-GCTCGCTGCCCGTTTG-CCGACCCGTAGTAGGGGCC--GTA-----AG--GCCCTCATGGGCCCGTGCCGTTGGT-GAAAG-CCCCCGCGGCGGATGAGCC-GCGCGGG---GCTGCCTT-CAAGCGAAATTCCTGTCGGAT-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10975]
Hedyosmum     GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCCCTCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-CGCGGATGCTTACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-ATTCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCT-CGCTC--CGGCGAGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGATCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AAAA-GCGGCGCTTGC-GTCCGCCGCCTGTGTA-CCGACCCGCAGTAGGGCAC--TT------GT--GCTCCCACGGGCCCGTGTCATTGGT-GA-AG-CTCCCGCAGCGGACGAGCT-GTGCGGA---GCCGCCTT-GAAGAGTAATTCCTATCGGGC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10924]
Hydnora      GCGGGTCGCTACGTGTTAAGCGGGGGAGGGACTGGGAGTGG-CCCTTC------------------ACGGGCCTTCCCTGGGCATTGAACAGCTGGCTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATGAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTACCGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCNCAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGCGTAGGATAA-GTGGGAGCT-GATTT---GATGCGCCAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTACTCCG-TG-AGTCGGAGGGGGGGC-TGCGCCCCTCCTTATGGTTCCAAGGCC-AGCTT--CGGTTGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAATAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGGCCTTCGGGA-CTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGCAT-GTGCCACGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTTGG-ATTATGGCTGAACGCCTCTAAGCCAGAATCCAAGCTAG-A----CTGGCGCCACT--CTTGNTACTTGGGCG-TTGATTCCCGCTAGGGGCC--GG------GG--GCTCCCATGGGCTGACGTCTTCGGC-AT-AT-CCCTCCGTCGAAAATGGGT-GGNAGGGG--GATGCCTT-GAAGTGAAATTGCACTCCAGGTGAC-GAGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAA--ACGCGACCGGGTTTTGCAAGTGGTAGAG  [10833]
Lactoris     GCGGGCCATCACGAGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGTCCCTTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTTGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGTTAACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTTC----GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCTTCGCTT--CGGCAGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTT-ACCC-CCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGCCC-GTGCCGCAATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCTGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAG-A----CCGGCGCTTTT--CCCGTCGCTCGCCTG-CCGACCCACAGTAGGGGCC--TT-----ACG--GCTCCCACGGGCCCGTGTCATTGGT-CAAAG-CCATCGCGACAGACAAAGT-CGCGACG---GACGCCTT-GAAGCTCAATTCCCAACGGGC-GAC-GAGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10968]
Liriodendron   GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCCCCTTTTAGTACCAAGGCC-GGCCT--CGGCCGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAC--GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-ACAT-GCGGCGCCTGC-GCCCGCCG-CCGTTTG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--GCA-----AG--GCCCCCATGGGCCCGTGTCGTTGGT-GAAAG-CCCCCGCGGCGGACGAGCC-GCGCGGG---GCCGCCTT-GAAGCGAAATTCCTGTCGGAC-GGC-GGGCCGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10885]
Magnolia     GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCCCCTTTTAGTACCAAGGCC-GGCCT--CGGCCGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGGA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAC--GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-ACAT-GCGGCGCCTGC-GCCCGCCGCCCGTTTG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--GCA-----AG--GCCCCCATGGGCCCGTGTCGTTGGT-GAAAG-CCCCCGCGGCGGACGAGCC-GCGCGGG---GCCGCCTT-GAAGCGAAATTCCTGTCGGAC-GGC-GGGCCGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10972]
Nelumbo      GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACCGGGAACGGCTCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTAACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC---CTC---G-GGCAGAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGACCCAAGGCT-CACCT--CGGTGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACA-GTGTCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCTGGCTAA-ACAT-GCGATGCGTGC-GCCCGTCGCTCGATTG-CCGNCCCGCAGTAGGGGCC--TCN-----AG--GCCCCCAAAGGCACGTGCCATTGGT-GAAG--CCCTCGTGACGGATGAGCC-ACGT-GG---GCCGCCTT-GAAGCGCAATTCCCACCGGGC-GGC-GGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10785]
Nymphaea     GCGGGCCACTGCGTGCCGGCCGGGGGACAGACTGGGAATGGC-CCTTC-A----------------CGGGGCCTTCCCCGGGCATCGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCT-TGCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTTTCG--GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-AGTCGGAGGCGGGGC-ATTGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGTC-TGCCTT-GTGCAGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GCGCCGTGATAGTAATCCAACTTAGTACGAGAGGAACCGTTGGTTCACACAATTGGCAATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCTGCGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-GAA--GCGGTGCTATC-TCCTGCCGTCCGTATG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--TTA-----GT--GCCCCCAAGGGCCCGTGCCGTTGGT-GATCT-CTTGCACGGCGGATGAGCC-GTGTGA----GTAGCCTT-GAAGTGCAATTTCGATCGGAT-GGT-GGGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGAGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10948]
Oryza&Triticum  GCGGGCCGCCGTCGGCCGGCCGGGGGAC-GGCCGGGAACGCGCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGCCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCT-CGCGGATGC-GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGG-AACGGGCTTGGCGGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC---CTC---G-GGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAAGCGGGGCCTAGCCCCCTCCTTTTGGCTCTAAGGCC-CGAGTC-CCTCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGGGTGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAG-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAG-CAA--GCGGCGCCTGC-GCC-GACGCCCGCC---CCGACCCACGTTAGGGCGC----------AG--ACCCCCAAGGGCCCGTGCCACCGGC-CAAG--CCCGGCCGGCCGACGCGCC-GCGGCCG---GCCGCCTTCGAAGCTCCCTTCCCAACGGGC-GGC-GGGCTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGCATTGTAAGTGGCAGAG  [10951]
Peumus      GCGGGTTGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAAAGTGGGAGCCCGTCTCG--GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGTCCCAAGGCC-CGCCT--CGGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTTCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGGA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACT-GTGCCCCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCGTACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGCGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAT-GCGGCGCCTGC-GCCCGCCGCCCTCTTG-CCGACCCTCAGTAGGGGCC--TCT----GAG--GCCCCCACGGGCCCGTGTCGTTGGT-GAAAG-CCCCGGTGGCGGACGAGCT-GCACGGG---GCCGCCTT-GAATAGCAATTCCAATCGGAC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10886]
Piper       NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN------------------NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTCACGCGCATGCATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGCCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCCAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GCCTCGC-GCGGCAAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATTGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCG-CGCCT--CGGCGCGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAAAGAGAACAGAAATCTCTTGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GTGCCGCGACAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTTGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTGG-A----CCGGCGCATCTTGCCCGTCGCCC-TTTG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--TTG-----C---GCTCCCATGGGCTCGTGTCGTTGGC-GCCC--CCCTTTCGGCGGATTAGCC-GGTAAGG---ATCGCCTT-GTATCGCAATTTCAATCGGGC-GAC-GAGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10966]
Platanus     GCGGGTCGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GGAA----ACGGCACAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-AATCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGACCCAAGGCC-CGCCT--CGGCGGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACA-GTGTCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAGGCTAA-AGAA-GCGACGCATGC-GCCCGTCGCCTGTTTG-CCGACCTGCAGTAGGGGCC--TCC-----CG--GCCCCCAAAGGCACGTGTCGTTGGT-GAAG--CCCTCGCGGCGGACGAGCC-GCGCGGG---GCCGCCTT-GAAGTACAATTCCTATCGGGC-GGC-GGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10914]
Pleea       GCGGGTCACCGCGTNCTGGCTGGGGGATAGACTGGGAGTGGCCCCCTC-AC---------------GGGGGCCTTCCTCGGGCGTCGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTNCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GGCTTG--CCGGCAAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGACGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCTCCTTTTGGACCCAAGGCC-CGCCC--CGGCGGGCCAATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GNGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN--NNNNNNNNNN--NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNNN--NNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNNN---NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN-NNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  [10972]
Prosopanche    GYGGGTCRYYRYRTGTCGACTRGGG-AGGGACTGGGAGCGGTCCTCT--------------------RGGGCCTTCCCCRTGCRTTGAACAGCCGACTCAGAACTGGTAYGGACAAGGGGAATCYRACTRTTT------AACAAAGCATTGCAATGGTCCC-TGCGGATGCTCAYGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCRYGGGTAAAYGGYGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCRTCATCTAATTAGTGAYGYGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAATGGGCTTGGCRCAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGCATAGAATAA-GTGGGAGCT-CTGAY---G-GGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTACTCCAGTT-AGTCGGAGGCGGGGT-ATCGCCCCTCTTTTTGGAACCAAGGYR-GGGCTG-TAGCTTGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTTGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGGCCTTCGGGA-CTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGGCT-GTGTCGGAATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACATAATTGGTCATTGCGGTTGGTTGAAAAGCCAGTGCCG-CGAACGTAC-CATGTGCTGG-ATTATGGCTGAACGCCTCTAAGCCAGAATCCAAGCTAG-AACG-GCATCCTCGTT-GCTCGTTCGCCCGGCT--CCACC-----TAGGGGCA--GC------TG--TGCCCCAGAGTGCTCGTGCAAGTGGCCAAGG-CAACGCGGTGAATCTCTCC-GTCGTGG---CCTGCCTT-GAAGTTCAACCGCTGGCGAGC-ATC-GAGCTGAATCCTTTGCAGACGACCTAG--ACGCGACCGGGCATTGTAAGTGGCAGAG  [10795]
Ranunculus    GCGGGTCGCCGCGTGCCGGTCGGGGGATGGATTGGGAACGGTCGCTTC------------------GGCGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTTACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAGATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCT-GCTT----GCAGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AATCGGAGGCGGGGC-ACTGCCCCTCTTTTTAGATCCAAGTCT-CGTTT--CGACGGGACAATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATA-GTATCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGCAGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAGGCTAG-ACAA-GCGATGCATGC-GCTCGTCGCCCGATTG-CCGACCTGCAGTAGGGGTC--TTC-----GG--ACCCCCAAAGGCACGTGCCGTTGGC-GTAG--TTCCCGTAGTCGATGAGCT-GCGTGGA---GCCGCCTT-GAAGTACTATTCCCACCGAGC-GGC-GAGCTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10932]
Sabia       GCGGGTTGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGTCCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTAACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCT---------TCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-AGGCGGAGGCGGGGC-TTGGCCCCTTCTTTTGGATCTAAGGCT-TGCCT--CGGCAGGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATA-GTGTCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTAATCGCGTTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTTGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AAAA-GCGATGCATAC-GCCTGTCGCCCGCTTT-CCGACCTTCAGTAGGGGCC--TTG-----TG--GCCCCGAAAGGCACGTGTCATGGGT-GTAG--CCCTTCCGGCGGACGAGCC-GTGGAGG---ACCGCCTT-GAAATATAATTCCTATCGAGC-GGC-AGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10873]
Saururus     GCGGGTTGCCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCCTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCAGTGAACAGCCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGTTTACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GCCTCGT-GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCG-CGCCT--CGGCGCGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGCGA-TTTGAAGCTACGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGYAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCNATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTANACTCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACC-GGGCCGCGACAGNAATTNAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCNNNCTTGGTTGAAAAGCCWGAGGCNGCCAANCTAC-CNTGTGNTGG-ATTNTGACTGAACGCCTNTTAGCGAAAATCCAAGCTGG-A----CCGGCGCATCC-GCTCGTGGACCGTTTG-CCGACCCGCAGTAGGGGCC--TCT----TTG--GT-CCCATGGGCCCGTGTCGTTGGN-GCCC--CCCTCGCGGCGGACGAGCC-GCGCTGG---ACCGCCTT-GAAACGTAATTCCCATCGGGC-GACCGAGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAGATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10929]
Spathiphyllum   GCGGGTCGTCGCGTGCCGGCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCCCCCTC-GC---------------GGGGGCCTTCCCCGAGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGTC-GCCTCGT-GCGGCGAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGTCGGAGGCGGGGC-GTCGCCCCTCCTTTTGGACCTAAGGCT-CGCTT--CGGCGGGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTTCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGGAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GCGCTGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCGCACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGCGTAGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCTGGCTAG-CA---GCGGCGCCCCG-TCTTGTCGTCCAATTG-CCGACCCGCAGTAGGAGCT--CTT----TTG--GCTCCCAAGGGCCCGTGTCGTTGGT-GTAG--TCGTGCCGGTGGATGTGTC-GGCACG----ACCGCCTT-GAAGTGCTATTTCGGTCGGAT-GTC-AGGTTGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGCATTGTAAGTGGCAGAG  [10838]
Tasmania     GCGGGTCGTCGCGTGTCGGCCGGGGGATAGATTGGGAACGGCTCTTTC------------------TAGGGCCTTCTTCGGGCATTGAACAGTCAACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCAAGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GTCTCG--GCGGTGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AATCGGAAGCGGGGC-ATCGCTCCTCCTTTTGGTTCCAAGGCC-TGCTT--CGGCGGGTCGATCCGGGTGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGGCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATC-GTGCCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCAAGCTAA-AGAA-GTGGTGCCTGT-GCCCGCCGTTTGTTTG-CTGACCCGTAGTAGGGGCC--TTT-----CG--GCCCCCATGGGCCTGTGTCGTTGGT-GAAG--CCTCCGCGGCGGATGAGCC-GTGGTGG---GCCGCCTT-GAAGCGTAATTCCTATCGAAC-GGC-GGGCAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10971]
Trochodendron   GCGGGTCGCCGCGTGCCGKCCGGGGGACGGACTGGGAACGGCTCCTTC------------------GGGGGCCTTCCCCGGGCGTCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTCACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTGTCTACTATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGGATAA-GTGGGAGCC-GGAA----ACGGCAAAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TT-AGTCGGAGGCGGGGC-ATCGCCCCTCATTTTGGAACCAAAGCT-TGCTT----GCGGGCCAATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCGTTTGATTCTGATTTCCAGTACGAATACGAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACA-GTGTCGCGATAGTAATTCAACCTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTAGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCCAC-CGTGTGTTGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCGGGCTAA-AGAA-GCGACGCATGC-GCCCGTCGCCTGTTTG-CCGACCTACAGTAGGGGCC--TTT-----TG--GCCCCCAAAGGCACGTGTCTTTGGT-CAAG--CCCTCGTAACGGATGAGTT-GCGTGGG---GCCGCCTT-GAAATACAATTTCTATCGGGC-GAC-GGGTAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACCGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10823]
Ginkgo      GCGGGCCGTCGCGTGTTGATCGGGCGACGGACGCAGGACG-CTCCTTT-GC---------------GGGGGCTTTCCCTAGGCGGCGAACAGCTGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCCCTGCGGATGCTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGAATAA-GTGGGAGCC-GTTT-----CGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-AGGCGGAGACGGGGC-AATGCCCCTGTTTTTGGCCTTAAGGTG-CGTTT--AGGCGCGCCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCATTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACTTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATCCGCGCCGCGATAGTAATTCAACTTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACATTTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-MGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCACGCTAG-AT---GCGGCGCATCTCTCTCTCCGGCTGCATC-GCGACCCGCAGTAGGGGTG--CTT---TTGC--ACCCCCAGGGGCCCGTGTCATTGGC-TATC--TTCGATCGGCGCAACA-GC-CTGGTCGGA-GCAACCTT-GSATTACAATTTCAAGCGGTC-GGC-GAGAAGAATCTTTTGCAGACGACTTAAATAAGCGACGGGGTANNNNNNNNNNNNNNN  [10944]
Pinus       GCGGGCAGTCGCGTGCCTGTCGGGCTACGGGCGTAGAATGTCCCC-TC-G----------------TGGGACGTTCCCTAGGCGGCGAACAGTCGACTCAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCCGACTTTGTGAAATGACTTGAGAGGTGTAGAATAA-GTGGGAGCC-GTTT----ACGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTCCG-TG-GGGCGGAGACGGGGC-ATTGCCCCTGTTTTTGGCCTTAAGGCA-CGCAT--CTGCGGGTCGATCCGGGCGGAAGACATTGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAAAAGGGTAAAAGCTCATTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGACTTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAACTGCGCCGCAATAGTAATTCAACTTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGCGCTTGGTTGAAAAGCCAGTGGCG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCACGCTAG-AA---GCGGCGCTTGTCACTCTTCGACTGTATC-GTGACCCATAGTAGGGGTG--CTT---CGGC--ATCCCCAGGGGCTCGTGTCACTTGC-GAAC--TCCG-GCCGGGATATAAA--CCGGTTGGG-GTAGCTTT-GAAGTTCAATTCCAAATGGTC-GGC-GAGAAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACGCGACGGGGTANNNNNNNNNNNNNNN  [10985]
Gnetum      GCGGGCCCTTGCGTGCCGGTCGTGCGACGGACGTAGAGCGCCCTCCCC-TCCCCTCCACGGGGGA-GAGGGCTTTCCCTAGGCAATGAACAACCAGCTCAGAACTGGCTCGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCCC-TGCGGATGCTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAATGACTTAAGAGGCGTAGAATAA-GTGGGAGTC-GTTC----GCGGCGCAAGTGAAATACCACTACTTTTAACGTTATTTTACTTATTTCG-TT-GGTCGGGAACGGGGC-ATGGCCCTTGCTTTTGGATCCAAGATG-CATCT--TGGTGCATCGATCCGCGCGGAAGACAGAGTCAGGTGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAAAGATAACGCAGG-TGTCCTAAGATGAGCTCAACGAGAACAGAAATCTCGTGTGGAACAGAAGGGTAAAAGCTCATTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGATCTTCGGAA-TTTGAAGCTA-GAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGG-ATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC-CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGATGCGCGCCGCGATAGTAATTCAACTTAGTACGAGAGGAACCGTTGATTCACACAATTGGTCATCGTGTTTGGTTGAAAAGCCAGTGACG-CGAAGCTAC-CGTGTGTCGG-ATTATGACTGAACGCCTCTAAGTCAGAATCCATGCTAG-AG---GCGGCGCTCTCTCCTTGTCGGTTGCTAC-GTGATCCGTGGTAGGGGCG--ATTTCGTTGC--GCTCCCGTTGGCATGTGTCGATGGC-ACT---CCCTTGTTCCGTTTGCATGATGGGGCATTGGGGGCCAT-GCAGTTCCATTTTGAGCGGTC-GGC-GAGAAGAATCCTTTGCAGACGACTTAAATACACGATGGGGTATTGTAAGTGGCAGAG  [10504]
;
END;

BEGIN CODONS;
	CODONPOSSET * CodonPositions = 
		N: 1-11528;
	CODESET * UNTITLED = Universal: all ;
END;

BEGIN ASSUMPTIONS;
	OPTIONS DEFTYPE=unord PolyTcount=MINSTEPS ;
	EXSET Standard = 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET No18S = 1-1691 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET NoRbcL = 1692-3089 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET NoAtpB = 3090-4586 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET NoAtp1 = 4587-5870 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET NoMatR = 5871-8060 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET No26S = 8061-11528 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET OnlyNuc = 1692-8060 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET OnlyMit = 1-4586 8061-11528 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
	EXSET OnlyMit&Nuc = 1692-4586 197-200 5079-5084 5115-5127 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
  EXSET OnlyChlor = 1-1691 4587-11528;
	EXSET Only18S = 197-200 1692-11528;
	EXSET OnlyrbcL = 1-1692 3090-11528;
	EXSET OnlyatpB = 1-3089 4587-11528;
	EXSET Onlyatp1 = 1-4586 5871-11528 5079-5084 5115-5127;
	EXSET OnlymatR = 1-5870 8061-11528 6030-6035 6081-6118 6203-6211 6398-6400 6423-6430 6464-6480 6634-6639 6719-6723 6797-6819 6826-6837 6859-6878 6970-6977 7139-7144 7229-7255 7468-7485 7613-7627 7687-7698 7711-7734 7798-7809;
	EXSET Only26S = 1-8060 8502-8512 8580-8607 8629-8638 8652-8659 8671-8680 8780-8787 8831-8847 9092-9100 9688-9696 10195-10212 10615-10623 11307-11312 11361-11374;
END;

BEGIN PAUP;

  delete/only;
  outgroup Ginkgo Pinus Gnetum/only;
  assume ancstates=standard;
END;

BEGIN SETS;
	CHARSET nuclear = 1-1691 8060-11528;
	CHARSET chloroplast = 1692-4586;
	CHARSET mitochondrial = 4587-8059;
	CharPartition mypartition = nuclear: 1-1691 8060-11528, chloroplast: 1692-4586, mitochondrial: 4587-8059;
END;

Begin trees; [Treefile saved Thursday, January 24, 2002 6:24 PM]
[!
>Data file = 39taxa.6genes
>Heuristic search settings:
> Optimality criterion = maximum parsimony
>  Character-status summary:
>   449 characters are excluded
>   Of the remaining 11079 included characters:
>    All characters are of type 'unord'
>    All characters have equal weight
>    7098 characters are constant
>    1592 variable characters are parsimony-uninformative
>    Number of (included) parsimony-informative characters = 2389
>  Gaps are treated as "missing"
>  Multistate taxa interpreted as uncertainty
> Starting tree(s) obtained via stepwise addition
> Addition sequence: simple (reference taxon = Amborella)
> Number of trees held at each step during stepwise addition = 1
> Branch-swapping algorithm: tree-bisection-reconnection (TBR)
> Steepest descent option not in effect
> Initial 'MaxTrees' setting = 100
> Branches collapsed (creating polytomies) if maximum branch length is zero
> 'MulTrees' option in effect
> Topological constraints not enforced
> Trees are unrooted
>
>Heuristic search completed
>  Total number of rearrangements tried = 68298
>  Score of best tree(s) found = 11640
>  Number of trees retained = 4
>  Time used = 0.77 sec
]
	Translate
		1 Amborella,
		2 Asimina,
		3 Aristolochia,
		4 Asparagus,
		5 Austrobaileya,
		6 Brassica&Arab,
		7 Buxus,
		8 Cabomba,
		9 Calycanthus,
		10 Canella,
		11 Ceratophyllum,
		12 Chloranthus,
		13 Cinnamomum,
		14 Dicentra,
		15 Drimys,
		16 Euptelea,
		17 Galbulmima,
		18 Hedyosmum,
		19 Hydnora,
		20 Lactoris,
		21 Liriodendron,
		22 Magnolia,
		23 Nelumbo,
		24 Nymphaea,
		25 Oryza&Triticum,
		26 Peumus,
		27 Piper,
		28 Platanus,
		29 Pleea,
		30 Prosopanche,
		31 Ranunculus,
		32 Sabia,
		33 Saururus,
		34 Spathiphyllum,
		35 Tasmania,
		36 Trochodendron,
		37 Ginkgo,
		38 Pinus,
		39 Gnetum
		;
tree PAUP_1 = [&U] (1,((((((((((2,17),(21,22)),((((3,(19,30)),20),(27,33)),(10,(15,35)))),(9,(13,26))),(12,18)),(((((6,7),36),32),(23,28)),((14,31),16))),(((4,25),(29,34)),11)),5),(8,24)),(37,(38,39))));
tree PAUP_2 = [&U] (1,(((((((((2,17),(21,22)),(((((3,(19,30)),20),(27,33)),(10,(15,35))),(9,(13,26)))),(12,18)),(((((6,7),36),32),(23,28)),((14,31),16))),(((4,25),(29,34)),11)),5),(8,24)),(37,(38,39))));
tree PAUP_3 = [&U] (1,((((((((((2,17),(21,22)),(9,(13,26))),((((3,(19,30)),20),(27,33)),(10,(15,35)))),(12,18)),(((((6,7),36),32),(23,28)),((14,31),16))),(((4,25),(29,34)),11)),5),(8,24)),(37,(38,39))));
tree PAUP_4 = [&U] (1,((((((((((2,(21,22)),17),(9,(13,26))),((((3,(19,30)),20),(27,33)),(10,(15,35)))),(12,18)),(((((6,7),36),32),(23,28)),((14,31),16))),(((4,25),(29,34)),11)),5),(8,24)),(37,(38,39))));
End;